Ši diena tyrimo istorijoje

2015 rugsėjo 16 d. Verity Seke įrašas socialiniame tinkle G+ mums primena apie netektį, kuri ištiko Ingreso pasaulį tą rudenį – rugsėjo 9 dieną mirė Niantic Labs darbuotojas Džo Filis (Joe Philley). Jam buvo skirtas vienas iš „Ingress Report“ siužetų.

Kaip rodo Džo profilis Linkedin tinkle, jis dirbo ekspertu Niantic Labs nuo 2011 metų gruodžio. Jis pats prasitarė viename interviu, kad darbą gavo beveik atsitiktinai – direktoriaus Džono Hanke draugas žinojo, kad Džo bus tose apylinkėse, kur jiems reikėjo pagalbos, ir jam paskambino. Džo darbas didžiąja dalimi buvo įslaptintas, jis veikė kaip NIA operatyvininkas kodiniu numeriu 802. Skeneryje jis buvo (vienas iš nedaugelio Niantic Labs) Pasipriešinimo agentas Delta102.

Ingreso agentai taip pat bandė įamžinti Džo Filio atminimą.

Japonų agentas Tetsuya Aoyama prašė žaidėjų iš viso pasaulio siųsti jam savo biografines korteles (angl. biocards) ir iš jų sudėliojo Džo portretą. Ši akcija prisidėjo prie biografinių kortelių išpopuliarėjimo ir tradicijų jomis keistis susiformavimo.

Agentas Hugo Neves, vienas iš tinklaraščio FevGames autorių, sukūrė memorialinę lentą Džo, stilistiškai panašią į pirmąjį Niantic projekto tyrimo puslapį. Jos įrašai rasti išsprendus mįsles, paslėptas paviešintame operatyvininko 802 „perkraustymo nurodyme“ (kuris iš tiesų yra užkoduotas nurodymas likviduoti).

Kaip ir Flintas Dilas, Džo Filis buvo vienas iš tų žmonių, kurie stovi „ties ketvirtąja siena“. Jei norite pažvelgti už jos, skaitykite šį pasakojimą apie „Creativity“ glifo atsiradimą Kros-Pleins miestelyje.

2018 m. 37 savaitės apžvalga

Šios savaitės pradžioje leidomės į istoriją ir prisiminėme 2014 m. Recursion anomalijas, bei ką iš viso reiškia sąvoka „rekursija“.

Vos vos daugiau negu mėnuo lieka iki Recursion Prime anomalijų. Tada, 2014 metais, sprendėsi Henko Džonsono, Ados ir Klue likimai. Į ką nukryps visų akys šį spalį? Po 2017 m. pradžios FateOfThe13 XM šukių įvykio Henkas Džonsonas išėjo iš ABADN kameros CERN laboratorijoje atgavęs žmogiškąjį pavidalą ir puikiai tvarkosi su savo naujomis pareigomis. Klue, ar tai kas iš jos liko, po Ados ir R. Džarvio kišimosi į jos sąmonę, pražuvo kartu su O. Linton-Vulfo Tecthulhu įrenginiu per Via Noir anomalijas 2016 lapkritį. Apie Adą beveik nieko negirdėti nuo EXO5 anomalijų 2017 m. gruodį. Galbūt atėjo laikas pamatyti daugiau veidų iš Prime visatos?

Antrojoje savaitės pusėje žiūrėjome interviu su Oliverius Linton-Vulfu (pirma dalis, antra dalis) bei Kere Kempbel. Stebina, kaip skirtingai jie žiūri į savo dublius mūsų visatoje. Prime visatos O. Linton-Vulfas apie mūsų mokslininką atsiliepia paniekinančiai ir agresyviai, tarsi jie būtų priešininkai ar konkurentai. Tuo tarpu Prime visatos Kerė šneka apie mūsų Kerę pirmuoju asmeniu (pasak liudijimų ji net vartojo frazę „ankstesnioji aš“), tapatinasi su ja, kaip su savo ankstesne versija. Ar toks skirtingas požiūris nulemtas tik jų skirtingų charakterių, o gal ir skirtingos patirties? Mes žinome, kas mūsų visatoje visi Niantic projekto mokslininkai buvo paversti simuliakrais prieš prasidedant projektui. Ar Prime visatos Kerį ir Oliversis simuliakrai? Ar jie jau yra patyrę rekursiją?

Interviu su Kere Kempbel

Rugpjūčio 25 d. Lince grupės „Operacija: Eseksas“ agentai ėmė interviu iš Kerės Kempbel. Pagaliau paskelbta vaizdo medžiaga, kuria ir dalinamės šiandien.

Alternatyvus vaizdo įrašas (su prastesniu garsu) – čia.

Nuorašas:

Interviewer: Welcome to Linz, and welcome to the 1218 universe – as we call it. To stay on the note of welcoming you to Linz, what is the purpose of Your visit to Linz, the city specifically?
C. Campbell: Simple, I come to Linz to help stop the signal coming through the XM. The concentration of XM here is extra high. I’ve been very impressed by the agents that are based here, and we’ll be working together to stop this signal.
Interviewer: Thank You. Moving on to the topic of your expertise, originally the glyphs were called „shaper glyphs“, but are they?
C. Campbell: This is a good question. A glyph is not exactly a language, it’s more of a reference to something more universal. I don’t like to think of them as words. I believe, that they are communications between different intelligences – earthbound intelligences, non earthbound , also artificial intelligences. ADA has been very interested in them. So if the come direct from the shapers, I don’t know, or are they a greater language, that the shapers wish to access… well, „languages“…
Interviewer: For what purpose do you think this „language“ was designed?
C. Campbell: I… Again, I don’t know who created it. I’m still going through my work trying to understand the intentions behind it. So, the purpose I can’t quite say, I do believe it’s a signal, so it’s important for different parties to understand it, but I don’t know yet.
Interviewer: We’ve been told by our Carrie, that she’s found the meaning to the glyphs in visions. Would you like to share a few of Your experiences on how to find the meaning of glyphs?
C. Campbell: Well, I’m synesthetic, that means, that if you hear music, or certain sounds, it induces often colours, and I see even clearer visions the more that I am exposed to XM. Especially after being at the CERN lab those visions became very clear and again made it possible for me to be so clairvoyant as I would write down different measurements and often glyphs. And… right, so I often work with Enoch Dalby, he’s a musician, and, at times, I’m also seeing visions from sounds… I mentioned, last night there were crystals around a bar in our hotel that made lots of noise during the rainstorm and it sent me into such fervor of inspiration… Lately, ever since leaving the lab I do my work at an apartment in Los Angeles right next to a construction zone, and I’m often hearing sounds from there as well… Yeah, music is a very big part of experiencing the measurements I’m able to come up with.
Interviewer: Staying on the topic for a moment, what music or what type of sound do You prefer when working? What inspires You the most?
C. Campbell: Ah, well, Enoch’s music has proved the most effective and it was together that we were brought unto Niantic project, but more and more again I’ll say I’m surprised by what sounds I found out… I find out in the world that inspire what I write down, but it’s really Enoch’s music that succeeds the most.
Interviewer: Our Carrie was found with glyphs drawn all over her body. What do you think she tried to do?
C. Campbell: I have heard about this. Hank Johnson has informed me of this earlier universe. I was faced with the same moment, that we are faced with today. That is a very very grave serious moment. If we don’t stop the signal that’s coming through the XM at this anomaly, we could have dire consequences. Last time I tried to take on this signal by offering a counter-signal with glyphs all over my body on my own, and it was the end of me. So, I’m very much interested in the agents help today to spread the burden of carrying theses glyphs, and I think if we’re able to go through all of the missions in right time, we will be able to deflect and ultimately send a counter-signal, that keeps me alive.
Interviewer: I hope that it works.
C. Campbell: I have faith, I have faith in the agents and that’s why I’ve chosen Linz – because of the great sensitivity of the agents here.
Interviewer: I tried to do it myself…
C. Campbell: Great work, thank You!
Interviewer: Changing the topic a little bit, we are also interested in the November Lima Project, especially the new one. Is it possible for us or for You to work on it? Is it classified?
C. Campbell: I’m afraid that’s classified information. Yes.
Interviewer: Thank You.
C. Campbell: Thank You.

Vertimas:

Klausėjas: Sveikinu atvykus į Lincą ir sveikinu atvykus į „1218“ visatą, kaip mes ją vadiname. Pradedant ta pačia pasisveikinimo gaida, koks yra Jūsų vizito į Lincą, konkrečiai būtent šį miestą, tikslas?
K. Kempbel: Paprasta, aš atvykau į Lincą, kad padėčiau sustabdyti XM signalą. XM koncentracija čia yra ypač didelė. Man padarė didelį įspūdį agentai, kurie čia susirinkę, ir mes kartu dirbsime, kad sustabdytume šį signalą.
Klausėjas: Ačiū. Pereikime prie temos, kurioje Jūs specializuojatės. Iš pradžių glifai buvo vadinami „šeiperių glifais“, bet ar iš tiesų jie tokie ir yra?
K. Kempbel: Geras klausimas. Glifai yra ne visai kalba, tai daugiau nuoroda į tam tikras labiau universalias sąvokas. Man nepatinka apie juos galvoti kaip apie žodžius. Aš manau, kad jie yra komunikacija tarp skirtingų protingų esybių – žemėje esančių protingų esybių, ne žemėje esančių, taip pat dirbtinių intelektų. ADA jais irgi labai domėjosi. Taigi, ar jie ateina tiesiai iš šeiperių, aš nežinau, ar jie yra aukštesnio lygmens kalba, prie kurios šeiperiai nori prieiti … na, „kalba“…
Klausėjas: Kokiu tikslu, Jūsų manymu, ši kalba buvo sukurta?
K. Kempbel: Aš … vėlgi, aš nežinau, kas ją sukūrė. Aš vis dar peržiūrinėju savo atliktą darą, bandydama suprasti jų prasmę. Taigi, aš negaliu tiksliai apibrėžti tikslo. Bet aš manau, kad tai signalas, todėl įvairioms suinteresuotoms šalims svarbu jį suprasti, tačiau aš dar nežinau.
Klausėjas: Mūsų Kerė yra sakiusi, kad ji suvokė glifų reikšmes vizijose. Ar norėtumėte pasidalinti keliais pavyzdžiais iš Jūsų patirties, kaip rasti glifų reikšmes?
K. Kempbel: Na, aš esu sinestetė. Tai reiškia, kad jei tu girdi muziką ar tam tikrus garsus, tai dažnai paskatina [matyti] spalvas, o aš matau dar aiškesnes vizijas, kuo daugiau esu veikiama XM. Ypač po to, kai buvau CERN laboratorijoje, šios vizijos tapo labai aiškios ir vėlgi įgalino mane tapti tokia įžvalgia, kai užrašinėdavau vairius matavimus ir dažnai glifus. Ir… taip. Taigi, dažnai dirbu su Enochu Dolbiu, jis yra muzikantas, kartais taip pat matau vizijas dėl garsų… Jau minėjau, praeitą naktį mūsų viešbučio bare buvo iškabinti kristalai, kurie kėlė daugybė triukšmo per audrą ir jie man sukėlė tokį įkvėpimo įkarštį … Pastaruoju metu, kai palikau laboratoriją, aš dirbu savo bute  Los Andžele, tiesiai šalia statybų aikštelės, taip pat ir iš ten dažnai girdžiu garsus… Taip, muzika yra labai didelė dalis to, kaip aš patiriu matavimus, kuriuos užrašau.
Klausėjas: Minutėlei stabtelkime prie šios temos. Kokia muzika ar kokio tipo garsai Jums patinka kai dirbate? Kas Jus įkvepia labiausiai?
K. Kempbel: Na, žinoma, Enocho muzika pasirodė esanti veiksmingiausia, ir būtent kartu mes buvome įtraukti į „Niantic“ projektą, bet vis daugiau ir daugiau pasakyčiau, kad aš nustebinta tuo, ką aptikau… kokie pasaulio garsai gali įkvėpti tai, ką aš užrašau, bet būtent Enocho muzikai sekasi geriausiai.
Klausėjas: Mūsų Carrie buvo rasta su glifais, išpaišytais ant viso kūno. Kaip manote, ką ji bandė padaryti?
K. Kempbel: Esu apie tai girdėjusi. Henkas Džonsonas mane informavo apie šią ankstesnę visatą. Tuomet aš susidūriau su tuo pačiu momentu, su kuriuo susiduriame šiandien. Tai ypatingai rimtas ir grėsmingas momentas. Jei mes nesustabdysime šio signalo, kuris ateina per XM šioje anomalijoje, turėsime labai baisias pasekmes. Paskutinį kartą bandžiau atremti šį signalą, bandydama išsiųsti atsakomąjį signalą su glifais ant viso kūno visiškai viena, ir tai mane pražudė. Taigi, esu labai suinteresuota agentų pagalba šiandien, paskleidžiant glifų nešiojimo naštą, ir manau, kad jei mes galėsime tinkamu laiku atlikti visas misijas, galėsime nukreipti ir galiausiai nusiųsti atsakomąjį signalą, kuris išsaugos mano gyvybę.
Klausėjas: Tikiuosi, kad tai suveiks.
K. Kempbel: Aš tikiu, aš tikiu agentais, todėl ir išsirinkau Lincą, dėl didelio agentų [XM] sensityvumo čia.
Klausėjas.: Aš bandžiau tai [glifus] padaryti ir pats…
K. Kempbel: Puikus darbas, ačiū!
Klausėjas: Truputį keičiant temą, mus taip pat domina „November Lima“ projektas, ypač naujasis. Ar mums, o gal Jums bus galimybė dirbti prie jo? Ar tai įslaptinta?
K. Kempbel: Bijau, kad tai įslaptinta informacija. Taip.
Klausėjas: Ačiū.
K. Kempbel: Ačiū.

Interviu su Oliveriu, antra dalis

Antroji interviu su O. Linton-Vulfu dalis – 2018 m. gegužės 25 d., Singapūras. Pirmoji dalis buvo skelbta vakar.

Nuorašas:

Interviewer: Next questions. How is your linking to this Universe? Is it too different from your own one?
O. Lynton-Wolfe: Hmm, that’s a good question! What do you think?
Interviewer: Umm, you’ve told me that our Universe is a little bit slower than Yours.
O. Lynton-Wolfe: Yes. That’s true.
Interviewer: Then, why? What might be the answer? What might be the reason of this happening?
O. Lynton-Wolfe: sometimes I feel like this is one of the the things. Why didn’t someone from your Universe come to my Universe? Our Universe is moving a little faster. Alriht? So the flow is going down, and that’s why I came over here. Right? Right? There’s also something here that I need.
Interviewer: Ok. Then, next question. Do You have a message for or a message to the Oliver from our Universe? The one who was hiding his face.
O. Lynton-Wolfe: Well, he’s given me a bad reputation already, of course, because he screwed up.
Interviewer: He screwed up so seriously.
O. Lynton-Wolfe: So, I have a message: just stay out of my way. I need things. I need something and he doesn’t seem to be able to get it. So, I gotta get it myself. Right?
Interviewer: Yeah, and I agree with you. and then, how do you consider Tecthu… Oh sorry, I can’t pronounce this.
OLW: The Tecthulhu?
Interviewer: Yeah.
OLW: How do I consider it? What do you mean?
Interviewer: Hmm, what’s your opinion about it?
OLW: Well, it’s a device that can, uh, that can harness XM. I want the strongest Tecthulhu I can find. Do you have one?
Interviewer: No. We have so many biocards.
O. Lynton-Wolfe: I don;t care about biocards. I want Tecthulhus.
Interviewer: Sorry. Ok. Yeah.
O. Lynton-Wolfe: I heard there is one nearby.
Interviewer: Oh, really?
O. Lynton-Wolfe: Yeah.
Interviewer: If we win this anomaly, You might get it.
O. Lynton-Wolfe: Maybe. Maybe.
Interviewer: Really? Ok then, really the eventual question. Are You aiming for world conquest? If so, which world?
O. Lynton-Wolfe: Well, first of all I need money. Right?
Interviewer: Yeah, You need so many funding.
O. Lynton-Wolfe: I need money. I need money to get my research done and then we can talk about my goals eventually. You see, there’s a game in my Universe called „poker“.
Interviewer: Ok.
O. Lynton-Wolfe: Do you play poker?
Interviewer: Yeah, I do.
O. Lynton-Wolfe: You ever given your hand up before it’s the end of the game?
Interviewer: No.
O. Lynton-Wolfe: No, why?
Interviewer: Why are you asking that?
O. Lynton-Wolfe: You are asking me what my end of my goal is?
Interviewer: Yeah.
O. Lynton-Wolfe: Why would I give that yo you before the end of the game?
Interviewer: Oh…
O. Lynton-Wolfe: Right?
Interviewer: Yep. Well, I’ll better go. There’s the time for other activity.
O. Lynton-Wolfe: Here you are.
Interviewer: Sorry for bothering you so much.
O. Lynton-Wolfe: How are you bothering me?
Interviewer: Thank You.
O. Lynton-Wolfe: Nice to see you again.

Vertimas:

Klausėjas: Tolimesni klausimai. Kaip Jūsų ryšys su šia visata? Ar ji labai skiriasi nuo Jūsų visatos?
O. Linton-Vulfas: Hmm, geras klausimas! O kaip jūs manote?
Klausėjas: Umm, Jūs man esate sakęs, kad mūsų Visata yra šiek tiek lėtesnė nei Jūsų.
O. Linton-Vulfas: Taip. Tai tiesa.
Klausėjas: Tuomet, kodėl? Koks gali būti atsakymas? Kokia gali būti priežastis, kad taip vyksta?
O. Linton-Vulfas: Kartais manau, kad tai yra viena iš priežasčių. Kodėl kas nors iš jūsų visatos neatkeliavo į mano visatą? Mūsų visata juda šiek tiek greičiau. Suprantate? Taigi srautas juda žemyn, todėl aš ir atėjau čia. Suprantate? Suprantate? Taip pat, čia yra kai kas, ko man reikia.
Klausėjas: Gerai. Tada kitas klausimas. Ar turite žinutę Oliveriui iš mūsų visatos? Tam, kuris slepia veidą.
O. Linton-Vulfas: Na, žinoma, jis man jau ir taip sugadino reputaciją, nes yra prisidirbęs.
Klausėjas: O taip, jis stambiai prisidirbo.
O. Linton-Vulfas: Taigi, turiu žinutę: nesipainiok man po kojų. Man kaiko reikia. Man reikia kai ko, ko tu, atrodo, nesugebėjai gauti. Todėl aš turiu tai pasiekti pats. Suprantate?
Klausėjas: Taip, aš sutinku su Jumis. Tuomet, kaip manote Tecthu … O atsiprašau, aš negaliu to ištarti.
O. Linton-Vulfas: Tecthulhu?
Klausėjas: Taip.
O. Linton-Vulfas: Ką manau? Ką norite tuo pasakyti?
Klausėjas: Na, kokia Jūsų nuomonė apie tai?
O. Linton-Vulfas: Na, tai yra prietaisas, kuris gali valdyti XM. Noriu gauti galingiausią Tecthulhu, kokį pavyks rasti. Ar turite tokį?
Klausėjas: Ne. Bet mes turime tiek daug biografinių kortelių.
O. Linton-Vulfas: Man nerūpi biografinės kortelės. Noriu Tecthulhu.
Klausėjas: Atsiprašau. Gerai. Taip.
O. Linton-Vulfas: Aš girdėjau, kad vienas toks yra netoliese.
Klausėjas: O, tikrai?
O. Linton-Vulfas: Taip.
Klausėjas: Jei mes laimėtume šią anomaliją, galėtumėte jį gauti.
O. Linton-Vulfas: Galbūt. Galbūt.
Klausėjas: Tikrai? Gerai, tai tikrai galutinis klausimas. Ar jūs siekiate užkariauti pasaulį? Jei taip, kurį pasaulį?
O. Linton-Vulfas: Na, pirmiausia man reikia finansavimo. Tiesa?
Klausėjas: Taip, jums reikia tiek daug lėšų.
O. Linton-Vulfas: Man reikia pinigų. Man reikia pinigų, kad atlikčiau savo mokslinius tyrimus ir tada galėtume kalbėti apie mano tikslus. Matote, mano visatoje yra žaidimas, vadinamas „pokeriu“.
Klausėjas: Taip.
O. Linton-Vulfas: Ar žaidžiate pokerį?
Klausėjas: Taip, žaidžiu.
O. Linton-Vulfas: Ar kada nors atskleidėte savo kortas nepasibaigus žaidimui?
Klausėjas: Ne.
O. Linton-Vulfas: Ne. Kodėl?
Klausėjas: Kodėl Jūs to klausiate?
O. Linton-Vulfas: Jūs klausiate manęs, koks yra mano tikslas?
Klausėjas: Taip.
O. Linton-Vulfas: Kodėl aš norėčiau tai atskleisti nepasibaigus žaidimui?
Klausėjas: O…
O. Linton-Vulfas: Suprantate?
Klausėjas: Taip. Na, aš geriau eisiu. Jau metas kitai veiklai.
O. Linton-Vulfas: Žinoma.
Klausėjas: Atsiprašau už trukdymą.
O. Linton-Vulfas: Kaip jūs man trukdėte?
Klausėjas: Ačiū.
O. Linton-Vulfas: Buvo malonu vėl pasimatyti.

medžiagą ačiū agentui Bamboocyt ir Project LYCAEUM bendruomenei.

Interviu su Oliveriu, pirma dalis

Į mano akiratį pakliuvo interviu su dr. Oliveriu Linton-Vulfu, darytas 2018 m. gegužės 25 d. Singapūre. Šiandien – pirmoji dalis.

Nuorašas:

Interviewer: (What) are your reaserch plans if you can get the funding you’re looking for?
O. Lynton-Wolfe: Well, first of all I have to get the funding, you know that? Right?
Both: Yeah…
O. Lynton-Wolfe: People deem XM as dangerous, right? You know what I think?
Interviewer: Yeah. What do you think?
O. Lynton-Wolfe: I think it has possibilities, that can be utilised… can be utilised for something bigger, something more profound… Yeah. Yeah, it’s very important work… You know, one of the things I always say to people that ask me that question is what do you think it’s usefull for for you?
Interviewer: That’s very deep… Ok then, do you have a particular aspect of XM that you want to have?
O. Lynton-Wolfe: I know XM… Let me ask you a question, what… when you are, when you are exposed to XM yourself, what results have you seen with you? What has happened to you, when you’re exposed?
Interviewer: … has happened to me? I guess, I have become a little bit more agressive and a little more intelligent, but I can’t say that…
O. Lynton-Wolfe: Yeah. You see? So that’s basically what we’re saying. We’re taking what’s already in you, and making it stronger, right? As you know, I’m one of the smartest three people on Earth. If I take it, I may go to number one. That’s basically what I’m talking about.
Interviewer: Ok. I guess, there’s the queue there, so we are going. I’ll go for the last question.
O. Lynton-Wolfe: Allright.
Interviewer: Do you want Carrie to survive?
O. Lynton-Wolfe: I think Carrie is very beautiful.
Interviewer: Yeah… I agree…
O. Lynton-Wolfe: She thinks she is pretty smart but, of course you know, she’s not educated. She’s just some person that interprets signs. Does that answer the question?
Interviewer: No, you’re not answering, but I can take that.
O. Lynton-Wolfe: Yeah, allright.
Interviewer: Ok, thank you for that.
O. Lynton-Wolfe: You’re welcome.

Vertimas:

Klausėjas: Kokie Jūsų mokslinų tyrimų planai, jei pavyks gauti finansavimą, kurio siekiate?
O. Linton-Vulfas: Pirmiausia reikia gauti tą finansavimą, juk žinote tai? Ar ne?
Abu: taip …
O. Linton-Vulfas: Žmonės mano, kad XM yra pavojinga, ar ne? Žinote, ką manau aš?
Klausėjas: Na, ką Jūs manote?
O. Linton-Vulfas: Manau, kad yra tokių galimybių, kurias galime panaudoti… kurios gali būti panaudotos sukurti kažkam didingesniam, sudėtingesniam… Taip. Taip, tai labai svarbus darbas… Žinote, vienas iš dalykų, kurį visada pasakau žmonėms, kurie manęs to klausia – kuo ji [XM] galėtų būti naudinga Jums?
Klausėjas: Labai gili mintis… Gerai, o ar yra tam tikras XM aspektas, kurį norite turėti?
O. Linton-Vulfas: Žinau, kad XM… Leiskite paklausti, kaip … kai esate paveiktas XM, kokius rezultatus pastebite savyje? Kas atsitinka Jums, kai esate veikiamas [XM]?
Klausėjas: …kas vyksta su manimi? Manau, aš tampu šiek tiek agresyvesnis ir šiek tiek protingesnis, bet aš to negaliu teigti…
O. Linton-Vulfas: Taip. Matote? Tai iš esmės ir yra tai, ką mes teigiame. Mes paimame tai, kas jau yra žmoguje, ir sustipriname, ar ne? Kaip žinote, aš esu vienas iš trijų protingiausių žmonių pasaulyje. Jei esu paveiktas [XM], aš galiu tapti pirmuoju. Iš esmės tai ir yra, apie ką kalbu.
Klausėjas: Panašu, ten jau yra eilė, taigi mes eisime. Pereisiu prie paskutinio klausimo.
O. Linton-Vulfas: Gerai.
Klausėjas: Ar norite, kad Kerė išgyventų?
O. Linton-Vulfas: Manau, kad Kerė yra labai graži.
Klausėjas: Taip … sutinku …
O. Linton-Vulfas: Ji mano, kad yra sumani, bet, žinoma, jūs suprantate, kad ji nėra išsilavinusi. Ji tik žmogus, kuris interpretuoja ženkliukus. Ar tai atsako į klausimą?
Klausėjas: Ne, jūs neatsakote, bet galiu tai priimti.
O. Linton-Vulfas: Taip, gerai.
Klausėjas: Gerai, ačiū!
O. Linton-Vulfas: Nėra už ką!

2014 metų Recursion anomalijos

Mūsų visatoje Recursion anomalijos vyko 2014 metų vasario ir kovo mėnesiais. Tuo laikotarpiu mūsų skeneriuose pasirodė glifai, dėl ko visi įtarė dr. Oliverį Linton-Vulfą, tačiau šis neigė savo įsikišimą. Po ilgos tylos vėl išgirdome apie P. A. Chapeau, kai jis bandė susisiekti su Klue S. Anomalijų pabaigoje R. Džarvis įkūrė „Etiško elgesio su dirbtiniu intelektu draugiją“, kurios tikrasis ir pagrindinis tikslas – išnaikinti visus dirbtinius intelektus.

Pagrindinis anomalijų objektas buvo Rekursijos artefaktai – 17 XM objektų, susijusių su Aleksandru Didžiuoju ir jo įmote, Karijos karaliene Ada. Ant artefaktų buvo pavaizduoti glifai. Sutapimas ar ne, pats pirmasis pasirodęs artefaktas buvo pažymėtas glifu „Creativity“, tačiau retesniąja, skeneryje nematoma versija.

Tuo metu Ada, Niantic projekto dirbtinis intelektas, buvo sėkmingai save įkėlusi į žmogaus – Klue S. – protą ir tikėjosi panaudoti artefaktus šiam ryšiui stabilizuoti ir sustiprinti.

Henkui Džonsonui, kuris tuo metu buvo TV realybės šou apie archeologiją „Klajoklis“ (angl. Nomad) žvaigždė, taip pat reikėjo Rekursijos artefaktų. Paaiškėjo, kad Henkas Džonsonas žuvo 2010 metais Afganistane, vykdydamas specialiąją misiją. Jo draugas Azmatis, slaptos senovinės organizacijos 13Magnus lyderis, sugebėjo jį atgaivinti, bet ne visiškai… Henkas tapo simuliakru – XM dariniu, kas 1331 dieną atsikuriančiu iš naujo ir prarandančiu sukauptus prisiminimus. Henkas tikėjosi panaudoti Rekursijos artefaktus savo prisiminimams išsaugoti.

Jurijus Nagasa taip apibendrino situaciją:

Bijau, kad be artefaktų Klue bus privesta prie mirties arba beprotybės, bet Henkas Džonsonas be jų bus pasmerktas klajoti po žemę simuliakro pavidalu.

Anomalijas laimėjo Pasipriešnimas, įgalindami Adą toliau plėsti savo sąjungą su Klue S., tuo tarpu H. Džonsonas liko pats tvarkytis su savo nenumaldomai artėjančios (2014 m. birželio mėn.) rekursijos pasekmėmis.

Rekursija

Rekursija: šiuo metu tiriamas procesas, kurio metu žmogus gali būti transformuotas į simuliakrą, sudarytą iš DXM ir XM. Šis simuliakras yra funkciniu požiūriu nemirtingas, bet tam tikra prasme ribotas. Apie tai šiuo metu yra mažai žinoma. Mūsų žinių bazę šia tema sudaro tik anekdotinė informacija ir Henko Džonsono bei kitų Niantic projekto tyrėjų pasakojimai. Mūsų duomenys rodo, kad simuliakras gali išlaikyti vientisumą tik 1331 dieną, po to darinys suyra ir turi būti atkurtas šalia arba netoliese tikrojo kūno. Mirtis dėl fizinių aplinkybių taip pat sukelia naujo simuliakro suformavimą. Regeneravęs simuliakras neišsaugo ankstesnio egzemplioriaus atsiminimų, nors Henkui Džonsonui pavyko susigrąžinti kai kuriuos prarastus prisiminimus, pasinaudojant užuominomis, kurias jis paliko sau portalų tinkle. Šis mechanizmas nėra visiškai suprastas ir nebuvo eksperimentiškai patvirtintas.

Niantic projekto rašytinių šaltinių rinkinys

Ši diena tyrimo istorijoje

Lygiai prieš penkerius metus, 2013 m. rugsėjo 9 d. buvo paviešintas Henko Džonsono ir dr. Devros Bogdanovič susitikimo Niujorke įrašas, kuriame Devra prisipažįsta Visur įmonėje atliekanti galimai nelegalius eksperimentus su žmonėmis, kuriuose tyrimo subjektai yra veikiami didelėmis XM dozėmis. Turint omeny, kad iš Niantic projekto dr. D. Bogdanovič pasitraukė būtent protestuodama prieš tokius neetiškus eksperimentus, šis prisipažinimas visiems buvo ypač netikėtas.

2018 m. 36 savaitės apžvalga

Šią savaitę paskelbtos dar dvi dalys video medžiagos iš 2018 m. rugsėjo 25 d. Cassandra Prime anomalijų – Filadelfijos ir Singapūro. Kartu su medžiaga iš Linco, jos padengia visas pagrindines anomalijų vietas. Užfiksuotuose kadruose atsiskleidžia sudėtingi mūsų stebimų XM sensityvių tyrėjų santykiai ir skirtingi tikslai.

Bandydami išspręsti Kerės Kempbel mįslę nagrinėjome naujausią Tycho plakatą.

Niantic Labs paskelbė „glifų iššūkio“ temą „Creativity“, o mes prisiminėme šio glifo istoriją.

Taip pat prisiminėme įvykius, mūsų visatoje įvykusius po Cassandra anomalijų 2013 metais.

Pabaigai – keletas neatsakytų klausimų iš šią savaitės medžiagos:

1. Ką reiškia šešioliktainiai skaitmenys, pasirodantys kai kuriuose Filadelfijos vaizdo įrašo kadruose? Atrodo, kad jie mažėja (kaip atbulinis skaičiavimas), bet skirtingais greičiais, ne sinchroniškai.

2. Koks iškraipytas vaizdas slepiasi Filadelfijos įrašo pabaigoje? Atrodo, kad matome datas ir vietoves, galbūt finalinių Osiris anomalijų vietas. Viename fragmente matomas tekstas „May 4“, kitame „aohsiu“, kas galėtų būti pavadinimo „Kaohsiung“ (Gaosiongas) dalis.

3. Kas per linijos Tycho plakato viršutinėje dalyje, danguje? Jos per ryškios, kad būtų atsitiktinės, per tiesios, kad būtų debesų dalis ir kampai neatitinka, kad galėtų būti Ingress logotipo dalis.

Nuo Kasandros iki rekursijos

Mūsų ir Prime visatos istorija yra identiška iki Apreiškimo nakties, vėliau laiko linijos išsiskiria. Ne visos mūsų visatos anomalijos atsikartoja Prime visatoje, taip pat nežinome, ar bent kiek panašūs įvykiai, nutikę tarp atsikartojančių anomalijų. Tačiau, kad suprastume, kas atvedė mūsų visatą į Recursion anomalijas 2014 m. vasario mėnesį, pažiūrėkime, kas įvyko pasibaigus 2013 m. rugpjūčio Cassandra įvykiams.

Sukrėstas dr. Kerės Kempbel žūties, 2013 spalio pradžioje P. A. Chapeau pasitraukia į pogrindį, tolimesnį Niantic projekto tyrimą ir savo blogo priežiūrą palikdamas Verity Seke, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra dirbtinis intelektas.

Dr. Steinas Laitmanas toliau intensyviai tęsia savo glifų tyrimus.

Dr. Oliveris Linton-Vulfas pavadina Apšviestųjų lyderį R. Džarvį „šeiperių marionete“ ir pabando jį nužudyti, tačiau R. Džarvis nežūsta, o suskyla į 13 XM šukių (angl. shards), kurios išsibarsto portalų tinkle. Operacijos 13MAGNUS dėka Apšviestiesims pavyksta surinkti didesnę dalį šukių ir R. Džarvį atgaivinti. Šis paskelbia Apšvietos amžiaus pradžią.

Operacijos 13MAGNUS finale matome Oliverį skaitantį Apšviestųjų manifestą kartu su R. Džarviu. Toks staigus 180 laipsnių posūkis pribloškia didelę dalį agentų.

Tuo tarpu pasigirsta gandai, kad pradingo Henkas Džonsonas.