Interviu su Kere Kempbel

Rugpjūčio 25 d. Lince grupės „Operacija: Eseksas“ agentai ėmė interviu iš Kerės Kempbel. Pagaliau paskelbta vaizdo medžiaga, kuria ir dalinamės šiandien.

Alternatyvus vaizdo įrašas (su prastesniu garsu) – čia.

Nuorašas:

Interviewer: Welcome to Linz, and welcome to the 1218 universe – as we call it. To stay on the note of welcoming you to Linz, what is the purpose of Your visit to Linz, the city specifically?
C. Campbell: Simple, I come to Linz to help stop the signal coming through the XM. The concentration of XM here is extra high. I’ve been very impressed by the agents that are based here, and we’ll be working together to stop this signal.
Interviewer: Thank You. Moving on to the topic of your expertise, originally the glyphs were called „shaper glyphs”, but are they?
C. Campbell: This is a good question. A glyph is not exactly a language, it’s more of a reference to something more universal. I don’t like to think of them as words. I believe, that they are communications between different intelligences – earthbound intelligences, non earthbound , also artificial intelligences. ADA has been very interested in them. So if the come direct from the shapers, I don’t know, or are they a greater language, that the shapers wish to access… well, „languages”…
Interviewer: For what purpose do you think this „language” was designed?
C. Campbell: I… Again, I don’t know who created it. I’m still going through my work trying to understand the intentions behind it. So, the purpose I can’t quite say, I do believe it’s a signal, so it’s important for different parties to understand it, but I don’t know yet.
Interviewer: We’ve been told by our Carrie, that she’s found the meaning to the glyphs in visions. Would you like to share a few of Your experiences on how to find the meaning of glyphs?
C. Campbell: Well, I’m synesthetic, that means, that if you hear music, or certain sounds, it induces often colours, and I see even clearer visions the more that I am exposed to XM. Especially after being at the CERN lab those visions became very clear and again made it possible for me to be so clairvoyant as I would write down different measurements and often glyphs. And… right, so I often work with Enoch Dalby, he’s a musician, and, at times, I’m also seeing visions from sounds… I mentioned, last night there were crystals around a bar in our hotel that made lots of noise during the rainstorm and it sent me into such fervor of inspiration… Lately, ever since leaving the lab I do my work at an apartment in Los Angeles right next to a construction zone, and I’m often hearing sounds from there as well… Yeah, music is a very big part of experiencing the measurements I’m able to come up with.
Interviewer: Staying on the topic for a moment, what music or what type of sound do You prefer when working? What inspires You the most?
C. Campbell: Ah, well, Enoch’s music has proved the most effective and it was together that we were brought unto Niantic project, but more and more again I’ll say I’m surprised by what sounds I found out… I find out in the world that inspire what I write down, but it’s really Enoch’s music that succeeds the most.
Interviewer: Our Carrie was found with glyphs drawn all over her body. What do you think she tried to do?
C. Campbell: I have heard about this. Hank Johnson has informed me of this earlier universe. I was faced with the same moment, that we are faced with today. That is a very very grave serious moment. If we don’t stop the signal that’s coming through the XM at this anomaly, we could have dire consequences. Last time I tried to take on this signal by offering a counter-signal with glyphs all over my body on my own, and it was the end of me. So, I’m very much interested in the agents help today to spread the burden of carrying theses glyphs, and I think if we’re able to go through all of the missions in right time, we will be able to deflect and ultimately send a counter-signal, that keeps me alive.
Interviewer: I hope that it works.
C. Campbell: I have faith, I have faith in the agents and that’s why I’ve chosen Linz – because of the great sensitivity of the agents here.
Interviewer: I tried to do it myself…
C. Campbell: Great work, thank You!
Interviewer: Changing the topic a little bit, we are also interested in the November Lima Project, especially the new one. Is it possible for us or for You to work on it? Is it classified?
C. Campbell: I’m afraid that’s classified information. Yes.
Interviewer: Thank You.
C. Campbell: Thank You.

Vertimas:

Klausėjas: Sveikinu atvykus į Lincą ir sveikinu atvykus į „1218“ visatą, kaip mes ją vadiname. Pradedant ta pačia pasisveikinimo gaida, koks yra Jūsų vizito į Lincą, konkrečiai būtent šį miestą, tikslas?
K. Kempbel: Paprasta, aš atvykau į Lincą, kad padėčiau sustabdyti XM signalą. XM koncentracija čia yra ypač didelė. Man padarė didelį įspūdį agentai, kurie čia susirinkę, ir mes kartu dirbsime, kad sustabdytume šį signalą.
Klausėjas: Ačiū. Pereikime prie temos, kurioje Jūs specializuojatės. Iš pradžių glifai buvo vadinami „šeiperių glifais“, bet ar iš tiesų jie tokie ir yra?
K. Kempbel: Geras klausimas. Glifai yra ne visai kalba, tai daugiau nuoroda į tam tikras labiau universalias sąvokas. Man nepatinka apie juos galvoti kaip apie žodžius. Aš manau, kad jie yra komunikacija tarp skirtingų protingų esybių – žemėje esančių protingų esybių, ne žemėje esančių, taip pat dirbtinių intelektų. ADA jais irgi labai domėjosi. Taigi, ar jie ateina tiesiai iš šeiperių, aš nežinau, ar jie yra aukštesnio lygmens kalba, prie kurios šeiperiai nori prieiti … na, „kalba“…
Klausėjas: Kokiu tikslu, Jūsų manymu, ši kalba buvo sukurta?
K. Kempbel: Aš … vėlgi, aš nežinau, kas ją sukūrė. Aš vis dar peržiūrinėju savo atliktą darą, bandydama suprasti jų prasmę. Taigi, aš negaliu tiksliai apibrėžti tikslo. Bet aš manau, kad tai signalas, todėl įvairioms suinteresuotoms šalims svarbu jį suprasti, tačiau aš dar nežinau.
Klausėjas: Mūsų Kerė yra sakiusi, kad ji suvokė glifų reikšmes vizijose. Ar norėtumėte pasidalinti keliais pavyzdžiais iš Jūsų patirties, kaip rasti glifų reikšmes?
K. Kempbel: Na, aš esu sinestetė. Tai reiškia, kad jei tu girdi muziką ar tam tikrus garsus, tai dažnai paskatina [matyti] spalvas, o aš matau dar aiškesnes vizijas, kuo daugiau esu veikiama XM. Ypač po to, kai buvau CERN laboratorijoje, šios vizijos tapo labai aiškios ir vėlgi įgalino mane tapti tokia įžvalgia, kai užrašinėdavau vairius matavimus ir dažnai glifus. Ir… taip. Taigi, dažnai dirbu su Enochu Dolbiu, jis yra muzikantas, kartais taip pat matau vizijas dėl garsų… Jau minėjau, praeitą naktį mūsų viešbučio bare buvo iškabinti kristalai, kurie kėlė daugybė triukšmo per audrą ir jie man sukėlė tokį įkvėpimo įkarštį … Pastaruoju metu, kai palikau laboratoriją, aš dirbu savo bute  Los Andžele, tiesiai šalia statybų aikštelės, taip pat ir iš ten dažnai girdžiu garsus… Taip, muzika yra labai didelė dalis to, kaip aš patiriu matavimus, kuriuos užrašau.
Klausėjas: Minutėlei stabtelkime prie šios temos. Kokia muzika ar kokio tipo garsai Jums patinka kai dirbate? Kas Jus įkvepia labiausiai?
K. Kempbel: Na, žinoma, Enocho muzika pasirodė esanti veiksmingiausia, ir būtent kartu mes buvome įtraukti į „Niantic“ projektą, bet vis daugiau ir daugiau pasakyčiau, kad aš nustebinta tuo, ką aptikau… kokie pasaulio garsai gali įkvėpti tai, ką aš užrašau, bet būtent Enocho muzikai sekasi geriausiai.
Klausėjas: Mūsų Carrie buvo rasta su glifais, išpaišytais ant viso kūno. Kaip manote, ką ji bandė padaryti?
K. Kempbel: Esu apie tai girdėjusi. Henkas Džonsonas mane informavo apie šią ankstesnę visatą. Tuomet aš susidūriau su tuo pačiu momentu, su kuriuo susiduriame šiandien. Tai ypatingai rimtas ir grėsmingas momentas. Jei mes nesustabdysime šio signalo, kuris ateina per XM šioje anomalijoje, turėsime labai baisias pasekmes. Paskutinį kartą bandžiau atremti šį signalą, bandydama išsiųsti atsakomąjį signalą su glifais ant viso kūno visiškai viena, ir tai mane pražudė. Taigi, esu labai suinteresuota agentų pagalba šiandien, paskleidžiant glifų nešiojimo naštą, ir manau, kad jei mes galėsime tinkamu laiku atlikti visas misijas, galėsime nukreipti ir galiausiai nusiųsti atsakomąjį signalą, kuris išsaugos mano gyvybę.
Klausėjas: Tikiuosi, kad tai suveiks.
K. Kempbel: Aš tikiu, aš tikiu agentais, todėl ir išsirinkau Lincą, dėl didelio agentų [XM] sensityvumo čia.
Klausėjas.: Aš bandžiau tai [glifus] padaryti ir pats…
K. Kempbel: Puikus darbas, ačiū!
Klausėjas: Truputį keičiant temą, mus taip pat domina „November Lima“ projektas, ypač naujasis. Ar mums, o gal Jums bus galimybė dirbti prie jo? Ar tai įslaptinta?
K. Kempbel: Bijau, kad tai įslaptinta informacija. Taip.
Klausėjas: Ačiū.
K. Kempbel: Ačiū.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *