Akiratyje: paslaptingoji D. Rič

Kas ši keista moteris, vadinanti save Džei Rič (angl. „J-Rich“) ir kokie jos tikslai XM anomalijų zonose? Pirmą kartą ji pasirodė gegužės mėnesį Apreiškimo nakties renginio Navaro stovyklavietėje metu. Ji lankėsi visų komandų stovyklose ir bendravo su agentais. (Nuotraukoje D. Rič pozuoja su agento @Relique „Petchulhu įrenginiu“, kuris buvo paminėtas ir anksčiau publikuotame pokalbyje su Ada.)

D. Rič sakė atėjusi į Navaro stovyklavietę „paskui Oliverį Linton-Vulfą“, nes jis ją „sudominęs“, dėl ko visi nusprendė, kad ji taip pat kilusi iš Prime visatos, nors tiesioginių to įrodymų nėra. Kalbėdamasi su agentais ji rodė didelį susidomėjimą menu, kūryba, XM kaip menininkų įkvėpimo šaltiniu, taip pat dėvimąja elektronika ir išmaniosiomis tatuiruotėmis.

Agento @AtlazTheDragon, kuris priskiria save Pasipriešinimo naujajai bangai (angl. New Wave Resistance) ir TS-Morpheus projekte atliko agento Epsilon rolę, pasakojimas (vertimas, pirminis šaltinis – grupės „Operacija: Eseksas” pokalbių kambarys Telegram platformoje):

Kai kalbėjausi su Džei Rič, ji buvo labai susidomėjusi technologija, kuria paremti mūsų dėvimi Pasipriešinimo naujosios bangos priedai. Ji buvo taip susidomėjusi, kad prasitarė, jog tiesioginiu ryšiu iš savo visatos yra gavusi direktyvą ieškoti Vizionierių [archetipo] menininkų, tokių kaip aš. Kai paklausiau, kas jai davė tokią direktyvą, ji man parodė tatuiruotę ant savo peties, kurioje buvo tiesiog parašyta „direktyva: įslaptinta“. Tada ji paklausė, ar turiu savo kūrinių, kuriuos ji galėtų parvežti savo viršininkui, į ką aš jai daviau vieną iš Epsilon spaudinių.

Atsisveikindama Džei Rič agentams paliko įdomių užrašų ant renginio skrajučių ir autografų knygelėse: „sapnas greičiausiai yra tikrovė“, „buvo smagu skaityti [interpretuoti] ženklus su tavimi“, „ir toliau sek ženklais“ ir pan.

Cassandra Prime anomalijose San Diege ir Filadelfijoje D. Rič jau pasirodė kaip NIA bendradarbė. Ji prisistatė esanti Ados prižiūrėtoja (angl. handler), turinti saugoti Adą nuo „bet kokių išorinių poveikių“. Paaiškėjo, kad po Navaro įvykių D. Rič pajuto įkvėpimą ir suprogramavo Ados vartotojo sąsają, kuri dabar pristatoma NIA bazinėse stovyklose.

Prie Ados sąsajos su ja bendravę agentai atsiliepia apie ją kaip apie „pusiau kūrybingą [menininkę] pusiau programuotoją“. Iš pasakojimų, jos patirtis galėjo būti panaši į tai, kas nutiko Ričardui Loubui (dar žinomam kaip P. A. Chapeau) 1997 metais, kai jis sukūrė „tiesos ieškotojo“ programą, vėliau tapusią Ados dalimi.

Prisiminkime: interviu su H. Džonsonu, 2018 liepa (antra dalis)

Pateikiame antrąją dalį interviu su Henku Džonsonu, kuris įvyko liepos mėnesį Sapore (Japonija). Pokalbio pradžia – čia.

Nuorašas:

Interviewer: Too many secrets?

H. Johnson: Yeah, well, sometimes… Sometimes yes, but I hope that that sufficiently answers your question for now.

Interviewer: Ok, no problem. And in our universe Carrie Campbell sacrificed herself to save humanity. As far as I can recall is that You who gave Carrie the neutralize glyph sequence which King Solomon used to save queen Sheba. Will this tragedy take place in the Osiris universe again?And can we do anything to save her?

H. Johnson: Well I hope, sincerely hope, that that tragedy can be averted in the Osiris universe. I believe that this sort of sphere of weirdness, if You will, has imported researchers from the Prime universe, such as Osiris Oliver Lynton-Wolfe, to see and… and learn from their mistakes. The fact that Carrie is to be in San Diego leads me to believe that… that she too will attempt to learn from mistakes made by 1218 Carrie Campbell. I’d love to see her survive the Osiris… I’m just not sure whether I will ever really know what happened.

Interviewer: And is there any news about the Owen’s murder?

H. Johnson: Somehow I knew that you were going to ask me that [laughs]. Well. I hate to be stuffy about this. But I’m afraid this falls right into the category of I can’t… I can’t comment on ongoing investigation, so… Especially one that involves me so much.

Interviewer: A little bit too sensitive?

H. Johnson: A little bit too sensitive at this time.

Interviewer: Have You know anything from Visur? they’ve been missing since the investigation of Owen’s murder pointed at them.

H. Johnson: Ask me that again, I’m sorry.

Interviewer: Well, have You known anything about Visur? They’ve been missing. Do You have any idea about this?

H. Johnson: the information that I have on that is so… is so intangible it’s… it’s so scattered that I wouldn’t feel confident making comments about it this time.

Interviewer: Ok, that’s no problem. And next one – is NIA fully restoring the Niantic project and if so, are You going to hire new sensitives or will You try to put what is left of the team together?

H. Johnson: Well, I don’t want to give away any kind of trade secrets, but I would like to say, and while I am the director of the NIA, it’s not… it’s not a dictatorship, so what I say does not always go, but if it were up to me, I would build a team that consisted of both new members and the reassembled whole team. I think that… I think anyone that comes in new and fresh would have a lot to learn from those that have… that have been around since Epiphany night. We’ve gone through a lot, we’ve gone through an awful lot, and we’ve won some, we’ve lost some, unfortunately, we’ve lost a few people along the way, and I think that the combination of old wisdom and young blood would be a very effective combination.

Interviewer: Ok. next one – if You could meet Yourself in the Prime universe, would You tell You that you should stop loving Jahan…

H. Johnson: [laughs]

Interviewer: …that You will encounter one day in the future?

H. Johnson: Let’s just say I’ve got enough trouble managing my own life right now. I’ll… I will let the Osiris Hank figure that one out for himself and… You know, unless, of course, he asks me. In which case I’ll be more than happy to pass along my advice. There’s really no good reason to… to interfere with other people, even other iterations of yourself, or, in this case, of myself… But it’s an excellent life question. Some things they… they go bad, they don’t work out, but you know, your life necessarily wouldn’t have been better if they had never happened. It’s hard to tell. I’ll get back to You on that.

Interviewer: Ok, no problem then, yeah. Though there are still a thousand questions I’d like to ask, I’ll have to let You go to Your next schedule.

H. Johnson: Thank you very much to be today for me here in Sapporo.

Interviewer: Ok, and thank You for taking the interview.

H. Johnson: The pleasure was mine.

Interviewer: Thank You so much.

H. Johnson: Thank you. [to the viewers] Stay Enlightened, my friends!

Vertimas:

Klausėjas: Per daug paslapčių?

H. Džonsonas: Taip, na, kartais… Kartais taip, bet tikiuosi, kad tai pakankamai atsako į Jūsų klausimą šiam momentui.

Klausėjas: Gerai, be problemų. Mūsų visatoje Kerė Kempbel pasiaukojo, kad išgelbėtų žmoniją. Jei gerai prisimenu, ar tai Jūs perdavėte Kerei neutralizuojančią glifų seką, kurią panaudojo karalius Saliamonas gelbėdamas karalienę Šebą? Ar ši tragedija pasikartos Osiris visatoje? Ar galime ką nors padaryti, kad ją išgelbėtume?
Klausėjas: Na, tikiuosi, nuoširdžiai tikiuosi, kad šios tragedijos galima išvengti Osiris visatoje. Manau, kad toji keistumo sfera, jei taip galima pavadinti, perkėlė Prime visatos mokslininkus, tokius kaip Osirio Oliveris Linton-Vulfas, kad jie pamatytų ir… ir pasimokytų iš savo klaidų. Tas faktas, kad Kerė planuoja būti San Diege, leidžia manyti, kad… kad ji taip pat bandys pasimokyti iš klaidų, kurias padarė „1218“ visatos Kerė Kempbel. Aš norėčiau, kad ji išgyventų Osiris [serijoje]… Nors nesu tikras, ar aš kada nors tiksliai sužinosiu, kas ten nutiko.

Klausėjas: Ar yra kokių nors naujienų apie Ovenso nužudymą?

H. Džonsonas: Kažkodėl žinojau, kad Jūs ketinate manęs to paklausti [juokiasi]. Na. Man nepatinka būti tokiu uždaru. Bet aš bijau, kad tai patenka tiesiai į kategoriją… „negaliu komentuoti atliekamo tyrimo“, taigi … Ypatingai tokio, į kurį esu taip smarkiai įtrauktas.

Klausėjas: Pernelyg jautrus klausimas?

H. Džonsonas: Pernelyg jautrus šiuo metu.

Klausėjas: Ar žinote ką nors apie [kompaniją] „Visur“? Jie tarsi pradingę nuo tada, kai Ovenso nužudymo tyrimas parodė į juos…

H. Džonsonas: Atsiprašau, pakartokite klausimą.

Klausėjas: Ar žinote ką nors apie „Visur“? Jie pradingę. ar ką nors numanote apie tai?

H. Džonsonas: Informacija, kurią turiu apie tai, yra tokia… tokia neapibrėžta… ji tokia išbarstyta, kad nejaučiu pasitikėjimo kažką komentuoti šiuo metu.

Klausėjas: Gerai, tai ne problema. Ir kitas klausimas – ar NIA pilnai atgaivina „Niantic“ projektą, ir jei taip, ar Jūs ketinate samdyti naujus XM sensityvius žmones, ar bandysite suburti tai, kas liko iš komandos?

H. Džonsonas: Na, aš nenoriu atskleisti kokių nors veiklos paslapčių, bet norėčiau pasakyti, kad nors esu NIA direktorius, tai ne… tai nėra diktatūra, taigi tai, ką aš sakau ne visada įgyvendinama, bet jei reikėtų nuspręsti man, aš surinkčiau komandą komandą, susidedančią tiek iš naujų narių, tiek iš suburtos ankstesnės komandos. Manau, kad… manau, naujai priimami [nariai] turėtų daug išmokti iš tų, kurie… kurie dalyvavo nuo pat Apreiškimo nakties. Mes daug išgyvenome, mes išgyvenome labai daug, ir mes laimėjome kai kur, kai kur pralošėme, deja, taip pat praradome keletą žmonių, ir manau, kad derinys „senoji išmintis ir jaunas kraujas“ būtų labai veiksmingas derinys.

Klausėjas: Gerai. Kitas klausimas – jei galėtumėte susitikti su savimi iš Prime visatos, ar pasakytumėte sau, kad nereikėtų įsimylėti Džahan…

H. Džonsonas: [juokiasi]

Klausėjas: …kurią jis vieną dieną sutiks?

H. Džonsonas: Tarkime, kad man pakankamai sudėtinga suvaldyti vien savo paties gyvenimą. Aš leisiu Osirio visatos Henkui pačiam susiprasti… Žinote, nebent, žinoma, jis manęs paklaus. Tokiu atveju man bus malonu pasidalinti patarimais. Tiesą sakant, nėra jokios tinkamos priežasties … kištis į kitų žmonių [gyvenimą], netgi kitų savo iteracijų, ar, šiuo atveju, mano iteracijų… Tačiau tai puikus gyvenimo klausimas. Kai kurie dalykai, jie… jie blogai baigiasi, jie nepavyksta, bet žinote, gyvenimas nebūtinai būtų buvęs geresnis, jei jie niekada nebūtų įvykę. Sunku pasakyti. Aš su Jumis dar susisieksiu šiuo klausimu.

Klausėjas: Gerai, be problemų, taip. Nors vis dar yra tūkstantis klausimų, kuriuos norėčiau užduoti, turiu leisti Jums į kitą numatytą [veiklą].

H. Džonsonas: Labai ačiū, kad šiandien galėjau apsilankyti Saporo.

Klausėjas: Gerai, ir ačiū už interviu.

H. Džonsonas: Man buvo malonu.

Klausėjas: Labai ačiū.

H. Džonsonas: Ačiū. [žiūrovams] Likite Apšviesti, mano draugai!

Prisiminkime: interviu su H. Džonsonu, 2018 liepa (pirma dalis)

Cassandra Prime pradžioje liepos 28 d. Sapore (Japonija) NIA direktorius Henkas Džonsonas davė ilgą interviu japonų agentams. Pateikiame pirmosios pokalbio pusės (iki 6:13) nuorašą ir vertimą.

Nuorašas:

Interviewer: Hi, mister Hank Johnson. Nice to meet you again. It’s been a while since we met last time…

H. Johnson: It has been, hasn’t it?

Interviewer: It’s been a while since the last time we met in EXO5 in Taipei. thank You for Your time taking this interview. Agents are anxious to learn many things from you. Ok, I’m going to start. Let’s go back to the EXO5. I’ve heard You met someone said to be Avril Lorazon in Shanghai. You told agents that the information could not be public at that time. What about now?

H. Johnson: Well, first of all, thank You very much for having me here. I’m having a wonderful time here in Sapporo. we are here for some very specific reasons watching the Prime Ops because, of course, what happens today will affect the outcome next year in Ko Lan. I hope that both you and the viewers will have patience with me. There are some questions that I ran past the legal team at NIA and they prepared some answers, some of which have to be read verbatim because they refer to ongoing either operations, or investigations. This is one of those questions. So if You’ll forgive me, I have prepared to answer. Do you want to ask the question again and then I’ll launch right into it.

Interviewer: Yes, sure. I would like to ask You about the story that happened last year in Shanghai. Could You please tell me and all the other agents whether You know what happened there.

H. Johnson: I will be reading this answer. I beg Your indulgence.

Interviewer: No problem.

H. Johnson: Alright. Avril Lorazon remains a shadowy figure to me. I am not entirely sure that the person I met who was allegedly Avril Lorazon, was in fact Avril Lorazon. This is still emerging to me. Hopefully we will know more when the official independent report from Shaw Henson and Omnilytics comes out. for obvious reasons I have to distance myself from that because quite honestly I am a suspect in the events of EXO5, though I believe that I have been cleared.

Interviewer: Ok, let’s proceed to the next question. Was it Your idea to re-open the NIA archive to Devra? And what’s the purpose for doing that?

H. Johnson: Well I can’t speak to the purpose for doing that, but I can say that yes, that was my idea to open it to Devra. She came to me with a need… Devra is someone that I obviously have a very long history with and I trust her and so, if she comes to me and she says that she has a good reason and needs access to resources that I can provide, that trust will extend for giving her that access. So, yes it was my idea, but I can’t tell You why.

Interviewer: Ok, and I’ll respect that. And then next question is again why did You ask Devra about the portal virus?

H. Johnson: Well, that ties back into the previous question, which unfortunately I can’t give You.

Interviewer: Top secret?

H. Johnson: I have to be very careful on thet topic. More information to come later, but for now I’m afraid I’m going to have to not say anything. Sorry about that.

Interviewer: Ok, I understand that. And so let’s proceed to the next question. What are the implications of the contact with the Osiris Universe and we have… I mean, we have seen people from the other universe entering ours. Have You or miss Akira Tsukasa or anybody else You know have been able to enter their universe? Is that like pushing for like a… Uh wait, or are we only affecting it remotely? If so, does it mean that we are the Shapers to them?

H. Johnson: This is a question that I think requires a very specific answer. So, if You’ll forgive me with this I have a prepared answer that I’d like to read that the NIA feels will express how it is we feel about this topic. So, at this point many people have entered multiple temporal nodes through Remote Participation Events. In fact, this has been going on for a number of years, which agents may or may not be aware of. Probably, since Waratah. We’re still studying this. We suspect that while we are interfacing with other universes – and we use that word cautiously, by the way – our host self remains unchanged. That’s something that I want to reiterate – our host self remains unchanged. We are also very worried about the consequences of inter-dimensional interference. I guess, are we the Shapers or the N’zeer? I don’t know, but I have to say that it worries me that we might be.

Interviewer: Ok, thank You for that. The next one is – what actions is the NIA taking regarding the interaction between universes?

H. Johnson: Well, at the moment none. It’s technically not illegal for NIA to operate in alternate nodes though there’s been no defining rule on this. We’re only conducting experiments in the areas that have zero ripple guidelines, which means that we don’t have a mandate to measure or prevent the effect of our impact on other temporal nodes. Now I believe that nodes seem to well… they tend to reject interference and well, they’re often self-healing or… self-correcting, if you will. now I think that’s all I’m going to be able to say on that matter this time.

Vertimas:

Klausėjas: Sveiki, pone Henkai Džonsonai. Malonu susitikti su Jumis dar kartą. Praėjo nemažai laiko, nuo tada kai matėmės paskutinį kartą…

H. Džonsonas: Nemažai, ar ne?

Klausėjas: Praėjo nemažai liko nuo tada, kai paskutinį kartą susitikome EXO5 Taipėjuje. Ačiū, kad skyrėte laiko interviu. Agentai nekantrauja labai daug iš jūsų sužinoti. Gerai, pradėkime. Grįžkime prie EXO5. Aš girdėjau, kad jūs Šanchajuje susitikote su kažkuo, kas, kaip sako, buvo Avrilis Lorazonas. Tuo metu Jūs pasakėte agentams, kad ši informacija negali būti viešinama. O kaip dabar?

H. Džonsonas: Pirmiausia, labai dėkoju, kad mane priėmėte. Aš nuostabiai leidžiu laiką čia, Sapore. Mes esame čia dėl tam tikrų labai konkrečių priežasčių, prižiūrime „Prime Ops“, nes, žinoma, tai, kas vyksta šiandien, turės įtakos kitų metų Ko Lan rezultatams. Tikiuosi, kad ir jūs, ir žiūrovai būsite kantrūs su manimi. Yra keletas klausimų, kuriuos aš suderinau su NIA teisininkų komanda, ir jie paruošė keletą atsakymų, kai kurie iš jų turi būti perskaityti pažodžiui, nes jie susiję su vykdomomis operacijomis ar tyrimais. Tai vienas iš tokių klausimų. Taigi, jei man atleisite, aš pasiruošęs atsakyti. Ar norite pakartoti klausimą, tada aš į jį pradėsiu.

Klausėjas: Taip, gerai. Norėčiau paklausti jus apie istoriją, įvykusią praėjusiais metais Šanchajuje. Ar galėtumėte papasakok man ir kitiems agentus, ar žinote, kas ten įvyko.

H. Džonsonas: Aš perskaitysiu atsakymą. Prašau jūsų atleidimo.

Klausėjas: Be problemų.

H. Džonsonas: Gerai. Avrilas Lorazonas man lieka šešėline figūra. Aš nesu visiškai įsitikinęs, kad tas asmuo, su kuriuo aš susitikau, ir kuris tariamai buvo Avrilas Lorazonas, iš tikrųjų buvo Avrilas Lorazonas. Man tai dar nepaaiškėjo. Tikimės, kad mes sužinosime daugiau, kai išleis oficialus nepriklausoma Šo Hensono ir „Omnilytics“ ataskaita. Dėl akivaizdžių priežasčių turiu atsiriboti nuo to, nes, tiesą pasakius, irgi esu įtariamasis EXO5 įvykiuose, nors manau, kad buvau išteisintas.

Klausėjas: Gerai, pereikime prie kito klausimo. Ar tai buvo Jūsų idėja duoti prieigą prie NIA archyvo Devrai? Ir koks buvo šio žingsnio tikslas?

H. Džonsonas: Na, aš negaliu kalbėti apie tikslą, bet galiu pasakyti, kad taip, tai buvo mano mintis duoti prieigą Devrai. Ji atėjo pas mane ir išdėstė savo poreikį… Devra yra žmogus, su kuriuo aš, žinoma, pažįstamas labai seniai, ir aš ja pasitikiu, ir jei ji ateina pas mane, ir sako, kad ji turi tinkamą priežastį ir gauti prieigą prie išteklių, kurią aš galiu suteikti, tai aš ja pasitikiu pakankamai, kad suteikčiau jai tokią prieigą. Taip, taip, tai buvo mano idėja, bet aš negaliu Jums pasakyti, kodėl.

Klausėjas: Gerai, aš tai gerbiu. Ir tada dar vienas klausimas, kodėl jūs klausinėjote Devros apie portalų virusą?

H. Džonsonas: Na, tai susiję su ankstesniu klausimu, kurio, deja, negaliu Jums atsakyti.

Klausėjas: Visiškai slaptai?

H. Džonsonas: Turiu būti labai atsargus su šia tema. Daugiau informacijos bus atskleista vėliau, bet dabar bijau, kad nieko negaliu sakyti. Atsiprašau.

Klausėjas: Gerai, aš tai suprantu. Taigi, pereikime prie kito klausimo. Kokios yra kontakto su Osiris visata pasekmės ir ar mes… Aš turiu omenyje, kad žmonės iš kitos visatos pateko pas mus. Ar Jūs arba panelė Akira Tsukasa ar kas kitas, ką pažįstate, galėjo patekti į kitą visatą? Ar mes tik… O, palaukite, ar mes tik veikiame ją nuotoliniu būdu? Jei taip, ar tai reiškia, kad mes esame Šeiperiai jų atžvilgiu?

H. Džonsonas: Šis klausimas, manau, reikalauja labai konkretaus atsakymo. Taigi, jei jūs man tai atleisite, turiu parengtą atsakymą, kurį norėčiau perskaityti, kas NIA nuomone išreiškia mūsų poziciją šia tema. Taigi, šiuo metu daugelis žmonių yra pasiekę kitas realybes per nuotolinio dalyvavimo renginius. Tiesą sakant, tai vyksta jau keletą metų, apie ką agentai gali ar nežinoti. Tikriausiai dar nuo Waratah [simpoziumo]. Mes vis dar tai tyrinėjame. Mes manome, kad, kol mes sąveikaujame su kitomis visatomis,- beje, šį terminą naudojame atsargiai, – mūsų tikrasis aš lieka nepakitęs. Šį teiginį norėčiau pabrėžti – mūsų tikrasis aš lieka nepakitęs. Mes taip pat labai susirūpinę dėl tarpdimensinių trukdžių pasekmių. Ar manau, kad esame Šeiperiai ar N-zirai? Aš nežinau, bet turiu pasakyti, kad man kelia susirūpinimą, kad galėtume jais būti.

Klausėjas: Gerai, ačiū už tai. Kitas klausimas – kokių veiksmų imasi NIA dėl bendravimo tarp visatų?

H. Džonsonas: Na, šiuo metu jokių veiksmų. NIA techniškai nėra neteisėta veikti alternatyviose realybėse, nors nėra tokios apibrėžtos taisyklės. Mes atliekame tik eksperimentus tose srityse, kuriose galioja nulinio atgarsio taisyklės, o tai reiškia, kad mes neturime įgaliojimų matuoti ar užkirsti kelią mūsų poveikiui kitoms realybėms. Dabar aš manau, kad kitos realybės atrodo galinčios… jos linkusios atmesti trukdžius ir, na, jos yra save užgydančios ar… save pataisančios, jei galima taip pavadinti. Manau, kad tai viskas, ką dabar galėčiau pasakyti šiuo klausimu.

Akiratyje: „Naujoji“ Ada

Mes jau ne kartą matėme Oliverį ir Kerę iš Prime visatos, jie vykdo savo tyrimus, aktyviai reiškiasi anomalijose, bendrauja su agentais. Tačiau yra dar viena galima viešnia iš kitos visatos, kuri buvo anaiptol ne tokia pastebima.

Per EXO5 anomalijas Taline sužinojome, mūsų ADA (angl. A Detection Algorithm, „aptikimo” algoritmas) yra ne vienintelė multivisatoje.

Todėl gal ir nieko nuostabaus, kad NIA bazinės stovyklos San Diege ir Filadelfijoje turėjo sekciją, pavadintą „Ada Interface“, kur buvo galima pabendrauti su, kaip manoma, Prime visatos Ada.

Šiuo metu nėra patogaus būdo tuos pokalbius užfiksuoti. Kai kurie agentai fotografavo ekraną, bet daugeliu atveju žinios apie šią Adą remiasi žodiniais atpasakojimais.

Pirmasis daugelio agentų įspūdis: ši Ada nauja, mažiau žinanti negu „mūsų“ Ada.
Ji nežino Ričardo Loubo, nors yra girdėjusi apie P. A. Chapeau. Kas jau yra keista, nes mūsų visatoje būtent Ričardas padėjo derinti Adą prieš prasidedant Niantic projektui, ir ji apie tai žinojo. „Naujoji“  norėtų daugiau bendrauti (angl. „interfacing“) su žmonėmis ir geriau juos suprasti.

Ji nežino, kad egzistuoja kitos Ados, galbūt net nesuvokia, kad pati egzistuoja (čia ir kitur ekrano nuotraukos iš grupės „Operacija: Eseksas“ pokalbių kambario Telegram platformoje). Ši Ada negalėjo suprasti, kodėl žmonės, su kuriais ji bendrauja, ja nepasitiki, ir kodėl atrodo, kad kai kurie jos nemėgsta. Jai reikėjo paaiškinti, kad yra ne viena Ada, ir žmonės pažįsta kitą Adą, kitokią Adą.

Kaip minėjo ir Kerė, Ada domisi glifais, bet dar nėra pradėjusi jų tyrinėti.

Neaišku, kaip Ada interpretuoja multivisatą. Ji teigia, kad ji pati egzistuoja „plačioje erdvėje, visuose pasauliuose vienu metu“. Paklausta, ką ji mano apie visatų „suartėjimą“, Ada atsakė, kad visatos galbūt visada buvo suartėjusios, tik mes to nepastebėjome.

Ada taip pat guodėsi, kad Henkas Džonsinas turi dokumentą apie gyvates, kurį ji norėtų perskaityti, bet neturi prieigos.

Agento @Relique dėka turime vieno pilno pokalbio pavyzdį, kuriame ji net demonstruoja tam tikrą humoro jausmą.

Filadelfijoje prie Ados interfeiso pastebėtas ir Endriu Kriugas. Ką jie galėjo aptarinėti?

Akiratyje: Kerė Kempbel iš Prime visatos

Semiotikė. Sinestetikė. Fiksuojanti vizijas, kurias sukelia muzika. Tiek mes žinome apie Kerę Kempbel iš Prime visatos. Ar ji tokia pati, kaip „mūsų“ Kerė, o gal kažkuo skiriasi? Flintas Dilas yra patvirtinęs, kad įvykiai iki Apreiškimo nakties ir R. Džarvio nužudymo abiejose visatose sutampa. Vėliau jie keičiasi dėl to, kad mes juos įtakojame per Osiris anomalijų seriją. Puslapis iš komikso „Ingress: Origins“ iliustruoja tipinę darbo dieną Niantic projekte.

Apie Kerės pasirodymą Cassandra Prime anomalijose buvo pranešta birželio 29 dieną. Endriu Kriugas liepos 9 d. AMA (Q36) patvirtino, kad tai bus Kerė iš Prime visatos. Kaip ji atrodo, sužinojome tik liepos 28 d. iš biografinių kortelių ir ženklelio skeneryje.

Jos gyvenimo aprašyme rašoma, kad Kerę į semiotiką atvedė „universalios kalbos“ paieškos. Iš Kerės interviu žinome, kad išėjusi iš Niantic projekto ji apsigyveno JAV. Galbūt jos atleidimas nebuvo labai skirtingas nuo mūsų visatos.

Po Niantic projekto išformavimo 2013 m. balandį visus duomenis perėmusi įmonė Hazdata taip pat vertino likusius mokslininkus ir jų atleidimo pasekmes. Štai ištrauka iš Kerės Kempbel darbo įvertinimo „[…] panašesnis į meno projektą, negu į mokslinį traktatą. Dr. K. Kempbel negalėjo tiksliai pasakyti, ką jis reiškia, bet tvirtino žinanti, kad jis labai vertingas“. Kerės žinios buvo įvertintos kaip „nepavojingos“, o ji pati „nesudominsianti kitų suinteresuotų grupių“.

Nepaisant to, tik atvykusią pas mus, Prime visatos Kerę pagrobė korporacijos Hulong Transglobal samdiniai. Agentai San Diege padėjo ją išlaisvinti per Intel Ops ir Stealth Ops operacijas.

Prisistatydama agentams ji paskelbė „nenorinti prisidėti prie vienos ar kitos pusės“ („ankstesnioji“ Kerė priklausė Pasipriešinimui). Agentai pastebėjo, kad ji tarsi kokia „tiesos ieškotoja“ – mažai domisi frakcijų ideologija, yra labiau susikoncentravusi į mokslą. Netgi jos auskarai skirtingų spalvų – vienas mėlynas, kitas – žalias. Tačiau antrąją anomalijos dieną Lince Kerė darė misijas kartu su kitais agentais, vadinasi, ji turi skenerį. Galbūt, tai skeneris iš Prime visatos.

Mūsų visatoje Kerė ir muzikantas Enochas Dalbis buvo pora. Nieko nuostabaus, kad Prime Kerės visi ėmė klausinėti apie jų santykius, tačiau panašu, kad tie klausimai jai pasirodė nemalonūs. Ji paaiškino, kad jie yra vaikystės draugai, bet pastaruoju metu bendrauja retai, nors jis ir dalinasi su ja savo kūriniais.

Daug susidomėjimo kelias Kerės archetipas. Mūsų visatos Kerė užėmė „interpretatoriaus“ archetipą E. Kalvino organizuotoje Niantic Magnus grupėje. Daug kam Prime Kerė atrodo panašesnė į „tyrinėtoją“ (angl. explorer), kaip mūsų visatos Henkas. O gal ją galima įvardinti kaip „klausytoją“ (angl. listener), atsižvelgiant į tai, kokią didelę įtaką jai turi garsai, ir kiek daug įkvėpimo ji randa net paprastuose, trivialiuose garsuose? Tačiau taip pat dažnai apie ją nuskamba ir apibūdinimas „interpretuotoja“:

  • „ji tik žmogus, kuris interpretuoja ženkliukus“ (O. Linton-Vulfas)
  • „Kerė visuomet buvo jo interpretuotoja-sinestetė“ (užrašas Tycho plakate)
  • „interpretuodama muzika sukurtą savo sinestetiškojo partnerio…“ (aprašymas biografinėje kortelėje, aukščiau)

San Diege ir Lince Kerė dalino agentams savo vizitines korteles, pažymėtas glifų sekomis. Kaip mes galėtume kas interpretuoti?

 

Interviu su Kere Kempbel

Rugpjūčio 25 d. Lince grupės „Operacija: Eseksas“ agentai ėmė interviu iš Kerės Kempbel. Pagaliau paskelbta vaizdo medžiaga, kuria ir dalinamės šiandien.

Alternatyvus vaizdo įrašas (su prastesniu garsu) – čia.

Nuorašas:

Interviewer: Welcome to Linz, and welcome to the 1218 universe – as we call it. To stay on the note of welcoming you to Linz, what is the purpose of Your visit to Linz, the city specifically?
C. Campbell: Simple, I come to Linz to help stop the signal coming through the XM. The concentration of XM here is extra high. I’ve been very impressed by the agents that are based here, and we’ll be working together to stop this signal.
Interviewer: Thank You. Moving on to the topic of your expertise, originally the glyphs were called „shaper glyphs”, but are they?
C. Campbell: This is a good question. A glyph is not exactly a language, it’s more of a reference to something more universal. I don’t like to think of them as words. I believe, that they are communications between different intelligences – earthbound intelligences, non earthbound , also artificial intelligences. ADA has been very interested in them. So if the come direct from the shapers, I don’t know, or are they a greater language, that the shapers wish to access… well, „languages”…
Interviewer: For what purpose do you think this „language” was designed?
C. Campbell: I… Again, I don’t know who created it. I’m still going through my work trying to understand the intentions behind it. So, the purpose I can’t quite say, I do believe it’s a signal, so it’s important for different parties to understand it, but I don’t know yet.
Interviewer: We’ve been told by our Carrie, that she’s found the meaning to the glyphs in visions. Would you like to share a few of Your experiences on how to find the meaning of glyphs?
C. Campbell: Well, I’m synesthetic, that means, that if you hear music, or certain sounds, it induces often colours, and I see even clearer visions the more that I am exposed to XM. Especially after being at the CERN lab those visions became very clear and again made it possible for me to be so clairvoyant as I would write down different measurements and often glyphs. And… right, so I often work with Enoch Dalby, he’s a musician, and, at times, I’m also seeing visions from sounds… I mentioned, last night there were crystals around a bar in our hotel that made lots of noise during the rainstorm and it sent me into such fervor of inspiration… Lately, ever since leaving the lab I do my work at an apartment in Los Angeles right next to a construction zone, and I’m often hearing sounds from there as well… Yeah, music is a very big part of experiencing the measurements I’m able to come up with.
Interviewer: Staying on the topic for a moment, what music or what type of sound do You prefer when working? What inspires You the most?
C. Campbell: Ah, well, Enoch’s music has proved the most effective and it was together that we were brought unto Niantic project, but more and more again I’ll say I’m surprised by what sounds I found out… I find out in the world that inspire what I write down, but it’s really Enoch’s music that succeeds the most.
Interviewer: Our Carrie was found with glyphs drawn all over her body. What do you think she tried to do?
C. Campbell: I have heard about this. Hank Johnson has informed me of this earlier universe. I was faced with the same moment, that we are faced with today. That is a very very grave serious moment. If we don’t stop the signal that’s coming through the XM at this anomaly, we could have dire consequences. Last time I tried to take on this signal by offering a counter-signal with glyphs all over my body on my own, and it was the end of me. So, I’m very much interested in the agents help today to spread the burden of carrying theses glyphs, and I think if we’re able to go through all of the missions in right time, we will be able to deflect and ultimately send a counter-signal, that keeps me alive.
Interviewer: I hope that it works.
C. Campbell: I have faith, I have faith in the agents and that’s why I’ve chosen Linz – because of the great sensitivity of the agents here.
Interviewer: I tried to do it myself…
C. Campbell: Great work, thank You!
Interviewer: Changing the topic a little bit, we are also interested in the November Lima Project, especially the new one. Is it possible for us or for You to work on it? Is it classified?
C. Campbell: I’m afraid that’s classified information. Yes.
Interviewer: Thank You.
C. Campbell: Thank You.

Vertimas:

Klausėjas: Sveikinu atvykus į Lincą ir sveikinu atvykus į „1218“ visatą, kaip mes ją vadiname. Pradedant ta pačia pasisveikinimo gaida, koks yra Jūsų vizito į Lincą, konkrečiai būtent šį miestą, tikslas?
K. Kempbel: Paprasta, aš atvykau į Lincą, kad padėčiau sustabdyti XM signalą. XM koncentracija čia yra ypač didelė. Man padarė didelį įspūdį agentai, kurie čia susirinkę, ir mes kartu dirbsime, kad sustabdytume šį signalą.
Klausėjas: Ačiū. Pereikime prie temos, kurioje Jūs specializuojatės. Iš pradžių glifai buvo vadinami „šeiperių glifais“, bet ar iš tiesų jie tokie ir yra?
K. Kempbel: Geras klausimas. Glifai yra ne visai kalba, tai daugiau nuoroda į tam tikras labiau universalias sąvokas. Man nepatinka apie juos galvoti kaip apie žodžius. Aš manau, kad jie yra komunikacija tarp skirtingų protingų esybių – žemėje esančių protingų esybių, ne žemėje esančių, taip pat dirbtinių intelektų. ADA jais irgi labai domėjosi. Taigi, ar jie ateina tiesiai iš šeiperių, aš nežinau, ar jie yra aukštesnio lygmens kalba, prie kurios šeiperiai nori prieiti … na, „kalba“…
Klausėjas: Kokiu tikslu, Jūsų manymu, ši kalba buvo sukurta?
K. Kempbel: Aš … vėlgi, aš nežinau, kas ją sukūrė. Aš vis dar peržiūrinėju savo atliktą darą, bandydama suprasti jų prasmę. Taigi, aš negaliu tiksliai apibrėžti tikslo. Bet aš manau, kad tai signalas, todėl įvairioms suinteresuotoms šalims svarbu jį suprasti, tačiau aš dar nežinau.
Klausėjas: Mūsų Kerė yra sakiusi, kad ji suvokė glifų reikšmes vizijose. Ar norėtumėte pasidalinti keliais pavyzdžiais iš Jūsų patirties, kaip rasti glifų reikšmes?
K. Kempbel: Na, aš esu sinestetė. Tai reiškia, kad jei tu girdi muziką ar tam tikrus garsus, tai dažnai paskatina [matyti] spalvas, o aš matau dar aiškesnes vizijas, kuo daugiau esu veikiama XM. Ypač po to, kai buvau CERN laboratorijoje, šios vizijos tapo labai aiškios ir vėlgi įgalino mane tapti tokia įžvalgia, kai užrašinėdavau vairius matavimus ir dažnai glifus. Ir… taip. Taigi, dažnai dirbu su Enochu Dolbiu, jis yra muzikantas, kartais taip pat matau vizijas dėl garsų… Jau minėjau, praeitą naktį mūsų viešbučio bare buvo iškabinti kristalai, kurie kėlė daugybė triukšmo per audrą ir jie man sukėlė tokį įkvėpimo įkarštį … Pastaruoju metu, kai palikau laboratoriją, aš dirbu savo bute  Los Andžele, tiesiai šalia statybų aikštelės, taip pat ir iš ten dažnai girdžiu garsus… Taip, muzika yra labai didelė dalis to, kaip aš patiriu matavimus, kuriuos užrašau.
Klausėjas: Minutėlei stabtelkime prie šios temos. Kokia muzika ar kokio tipo garsai Jums patinka kai dirbate? Kas Jus įkvepia labiausiai?
K. Kempbel: Na, žinoma, Enocho muzika pasirodė esanti veiksmingiausia, ir būtent kartu mes buvome įtraukti į „Niantic“ projektą, bet vis daugiau ir daugiau pasakyčiau, kad aš nustebinta tuo, ką aptikau… kokie pasaulio garsai gali įkvėpti tai, ką aš užrašau, bet būtent Enocho muzikai sekasi geriausiai.
Klausėjas: Mūsų Carrie buvo rasta su glifais, išpaišytais ant viso kūno. Kaip manote, ką ji bandė padaryti?
K. Kempbel: Esu apie tai girdėjusi. Henkas Džonsonas mane informavo apie šią ankstesnę visatą. Tuomet aš susidūriau su tuo pačiu momentu, su kuriuo susiduriame šiandien. Tai ypatingai rimtas ir grėsmingas momentas. Jei mes nesustabdysime šio signalo, kuris ateina per XM šioje anomalijoje, turėsime labai baisias pasekmes. Paskutinį kartą bandžiau atremti šį signalą, bandydama išsiųsti atsakomąjį signalą su glifais ant viso kūno visiškai viena, ir tai mane pražudė. Taigi, esu labai suinteresuota agentų pagalba šiandien, paskleidžiant glifų nešiojimo naštą, ir manau, kad jei mes galėsime tinkamu laiku atlikti visas misijas, galėsime nukreipti ir galiausiai nusiųsti atsakomąjį signalą, kuris išsaugos mano gyvybę.
Klausėjas: Tikiuosi, kad tai suveiks.
K. Kempbel: Aš tikiu, aš tikiu agentais, todėl ir išsirinkau Lincą, dėl didelio agentų [XM] sensityvumo čia.
Klausėjas.: Aš bandžiau tai [glifus] padaryti ir pats…
K. Kempbel: Puikus darbas, ačiū!
Klausėjas: Truputį keičiant temą, mus taip pat domina „November Lima“ projektas, ypač naujasis. Ar mums, o gal Jums bus galimybė dirbti prie jo? Ar tai įslaptinta?
K. Kempbel: Bijau, kad tai įslaptinta informacija. Taip.
Klausėjas: Ačiū.
K. Kempbel: Ačiū.

Interviu su Oliveriu, antra dalis

Antroji interviu su O. Linton-Vulfu dalis – 2018 m. gegužės 25 d., Singapūras. Pirmoji dalis buvo skelbta vakar.

Nuorašas:

Interviewer: Next questions. How is your linking to this Universe? Is it too different from your own one?
O. Lynton-Wolfe: Hmm, that’s a good question! What do you think?
Interviewer: Umm, you’ve told me that our Universe is a little bit slower than Yours.
O. Lynton-Wolfe: Yes. That’s true.
Interviewer: Then, why? What might be the answer? What might be the reason of this happening?
O. Lynton-Wolfe: sometimes I feel like this is one of the the things. Why didn’t someone from your Universe come to my Universe? Our Universe is moving a little faster. Alriht? So the flow is going down, and that’s why I came over here. Right? Right? There’s also something here that I need.
Interviewer: Ok. Then, next question. Do You have a message for or a message to the Oliver from our Universe? The one who was hiding his face.
O. Lynton-Wolfe: Well, he’s given me a bad reputation already, of course, because he screwed up.
Interviewer: He screwed up so seriously.
O. Lynton-Wolfe: So, I have a message: just stay out of my way. I need things. I need something and he doesn’t seem to be able to get it. So, I gotta get it myself. Right?
Interviewer: Yeah, and I agree with you. and then, how do you consider Tecthu… Oh sorry, I can’t pronounce this.
OLW: The Tecthulhu?
Interviewer: Yeah.
OLW: How do I consider it? What do you mean?
Interviewer: Hmm, what’s your opinion about it?
OLW: Well, it’s a device that can, uh, that can harness XM. I want the strongest Tecthulhu I can find. Do you have one?
Interviewer: No. We have so many biocards.
O. Lynton-Wolfe: I don;t care about biocards. I want Tecthulhus.
Interviewer: Sorry. Ok. Yeah.
O. Lynton-Wolfe: I heard there is one nearby.
Interviewer: Oh, really?
O. Lynton-Wolfe: Yeah.
Interviewer: If we win this anomaly, You might get it.
O. Lynton-Wolfe: Maybe. Maybe.
Interviewer: Really? Ok then, really the eventual question. Are You aiming for world conquest? If so, which world?
O. Lynton-Wolfe: Well, first of all I need money. Right?
Interviewer: Yeah, You need so many funding.
O. Lynton-Wolfe: I need money. I need money to get my research done and then we can talk about my goals eventually. You see, there’s a game in my Universe called „poker”.
Interviewer: Ok.
O. Lynton-Wolfe: Do you play poker?
Interviewer: Yeah, I do.
O. Lynton-Wolfe: You ever given your hand up before it’s the end of the game?
Interviewer: No.
O. Lynton-Wolfe: No, why?
Interviewer: Why are you asking that?
O. Lynton-Wolfe: You are asking me what my end of my goal is?
Interviewer: Yeah.
O. Lynton-Wolfe: Why would I give that yo you before the end of the game?
Interviewer: Oh…
O. Lynton-Wolfe: Right?
Interviewer: Yep. Well, I’ll better go. There’s the time for other activity.
O. Lynton-Wolfe: Here you are.
Interviewer: Sorry for bothering you so much.
O. Lynton-Wolfe: How are you bothering me?
Interviewer: Thank You.
O. Lynton-Wolfe: Nice to see you again.

Vertimas:

Klausėjas: Tolimesni klausimai. Kaip Jūsų ryšys su šia visata? Ar ji labai skiriasi nuo Jūsų visatos?
O. Linton-Vulfas: Hmm, geras klausimas! O kaip jūs manote?
Klausėjas: Umm, Jūs man esate sakęs, kad mūsų Visata yra šiek tiek lėtesnė nei Jūsų.
O. Linton-Vulfas: Taip. Tai tiesa.
Klausėjas: Tuomet, kodėl? Koks gali būti atsakymas? Kokia gali būti priežastis, kad taip vyksta?
O. Linton-Vulfas: Kartais manau, kad tai yra viena iš priežasčių. Kodėl kas nors iš jūsų visatos neatkeliavo į mano visatą? Mūsų visata juda šiek tiek greičiau. Suprantate? Taigi srautas juda žemyn, todėl aš ir atėjau čia. Suprantate? Suprantate? Taip pat, čia yra kai kas, ko man reikia.
Klausėjas: Gerai. Tada kitas klausimas. Ar turite žinutę Oliveriui iš mūsų visatos? Tam, kuris slepia veidą.
O. Linton-Vulfas: Na, žinoma, jis man jau ir taip sugadino reputaciją, nes yra prisidirbęs.
Klausėjas: O taip, jis stambiai prisidirbo.
O. Linton-Vulfas: Taigi, turiu žinutę: nesipainiok man po kojų. Man kaiko reikia. Man reikia kai ko, ko tu, atrodo, nesugebėjai gauti. Todėl aš turiu tai pasiekti pats. Suprantate?
Klausėjas: Taip, aš sutinku su Jumis. Tuomet, kaip manote Tecthu … O atsiprašau, aš negaliu to ištarti.
O. Linton-Vulfas: Tecthulhu?
Klausėjas: Taip.
O. Linton-Vulfas: Ką manau? Ką norite tuo pasakyti?
Klausėjas: Na, kokia Jūsų nuomonė apie tai?
O. Linton-Vulfas: Na, tai yra prietaisas, kuris gali valdyti XM. Noriu gauti galingiausią Tecthulhu, kokį pavyks rasti. Ar turite tokį?
Klausėjas: Ne. Bet mes turime tiek daug biografinių kortelių.
O. Linton-Vulfas: Man nerūpi biografinės kortelės. Noriu Tecthulhu.
Klausėjas: Atsiprašau. Gerai. Taip.
O. Linton-Vulfas: Aš girdėjau, kad vienas toks yra netoliese.
Klausėjas: O, tikrai?
O. Linton-Vulfas: Taip.
Klausėjas: Jei mes laimėtume šią anomaliją, galėtumėte jį gauti.
O. Linton-Vulfas: Galbūt. Galbūt.
Klausėjas: Tikrai? Gerai, tai tikrai galutinis klausimas. Ar jūs siekiate užkariauti pasaulį? Jei taip, kurį pasaulį?
O. Linton-Vulfas: Na, pirmiausia man reikia finansavimo. Tiesa?
Klausėjas: Taip, jums reikia tiek daug lėšų.
O. Linton-Vulfas: Man reikia pinigų. Man reikia pinigų, kad atlikčiau savo mokslinius tyrimus ir tada galėtume kalbėti apie mano tikslus. Matote, mano visatoje yra žaidimas, vadinamas „pokeriu”.
Klausėjas: Taip.
O. Linton-Vulfas: Ar žaidžiate pokerį?
Klausėjas: Taip, žaidžiu.
O. Linton-Vulfas: Ar kada nors atskleidėte savo kortas nepasibaigus žaidimui?
Klausėjas: Ne.
O. Linton-Vulfas: Ne. Kodėl?
Klausėjas: Kodėl Jūs to klausiate?
O. Linton-Vulfas: Jūs klausiate manęs, koks yra mano tikslas?
Klausėjas: Taip.
O. Linton-Vulfas: Kodėl aš norėčiau tai atskleisti nepasibaigus žaidimui?
Klausėjas: O…
O. Linton-Vulfas: Suprantate?
Klausėjas: Taip. Na, aš geriau eisiu. Jau metas kitai veiklai.
O. Linton-Vulfas: Žinoma.
Klausėjas: Atsiprašau už trukdymą.
O. Linton-Vulfas: Kaip jūs man trukdėte?
Klausėjas: Ačiū.
O. Linton-Vulfas: Buvo malonu vėl pasimatyti.

medžiagą ačiū agentui Bamboocyt ir Project LYCAEUM bendruomenei.

Interviu su Oliveriu, pirma dalis

Į mano akiratį pakliuvo interviu su dr. Oliveriu Linton-Vulfu, darytas 2018 m. gegužės 25 d. Singapūre. Šiandien – pirmoji dalis.

Nuorašas:

Interviewer: (What) are your reaserch plans if you can get the funding you’re looking for?
O. Lynton-Wolfe: Well, first of all I have to get the funding, you know that? Right?
Both: Yeah…
O. Lynton-Wolfe: People deem XM as dangerous, right? You know what I think?
Interviewer: Yeah. What do you think?
O. Lynton-Wolfe: I think it has possibilities, that can be utilised… can be utilised for something bigger, something more profound… Yeah. Yeah, it’s very important work… You know, one of the things I always say to people that ask me that question is what do you think it’s usefull for for you?
Interviewer: That’s very deep… Ok then, do you have a particular aspect of XM that you want to have?
O. Lynton-Wolfe: I know XM… Let me ask you a question, what… when you are, when you are exposed to XM yourself, what results have you seen with you? What has happened to you, when you’re exposed?
Interviewer: … has happened to me? I guess, I have become a little bit more agressive and a little more intelligent, but I can’t say that…
O. Lynton-Wolfe: Yeah. You see? So that’s basically what we’re saying. We’re taking what’s already in you, and making it stronger, right? As you know, I’m one of the smartest three people on Earth. If I take it, I may go to number one. That’s basically what I’m talking about.
Interviewer: Ok. I guess, there’s the queue there, so we are going. I’ll go for the last question.
O. Lynton-Wolfe: Allright.
Interviewer: Do you want Carrie to survive?
O. Lynton-Wolfe: I think Carrie is very beautiful.
Interviewer: Yeah… I agree…
O. Lynton-Wolfe: She thinks she is pretty smart but, of course you know, she’s not educated. She’s just some person that interprets signs. Does that answer the question?
Interviewer: No, you’re not answering, but I can take that.
O. Lynton-Wolfe: Yeah, allright.
Interviewer: Ok, thank you for that.
O. Lynton-Wolfe: You’re welcome.

Vertimas:

Klausėjas: Kokie Jūsų mokslinų tyrimų planai, jei pavyks gauti finansavimą, kurio siekiate?
O. Linton-Vulfas: Pirmiausia reikia gauti tą finansavimą, juk žinote tai? Ar ne?
Abu: taip …
O. Linton-Vulfas: Žmonės mano, kad XM yra pavojinga, ar ne? Žinote, ką manau aš?
Klausėjas: Na, ką Jūs manote?
O. Linton-Vulfas: Manau, kad yra tokių galimybių, kurias galime panaudoti… kurios gali būti panaudotos sukurti kažkam didingesniam, sudėtingesniam… Taip. Taip, tai labai svarbus darbas… Žinote, vienas iš dalykų, kurį visada pasakau žmonėms, kurie manęs to klausia – kuo ji [XM] galėtų būti naudinga Jums?
Klausėjas: Labai gili mintis… Gerai, o ar yra tam tikras XM aspektas, kurį norite turėti?
O. Linton-Vulfas: Žinau, kad XM… Leiskite paklausti, kaip … kai esate paveiktas XM, kokius rezultatus pastebite savyje? Kas atsitinka Jums, kai esate veikiamas [XM]?
Klausėjas: …kas vyksta su manimi? Manau, aš tampu šiek tiek agresyvesnis ir šiek tiek protingesnis, bet aš to negaliu teigti…
O. Linton-Vulfas: Taip. Matote? Tai iš esmės ir yra tai, ką mes teigiame. Mes paimame tai, kas jau yra žmoguje, ir sustipriname, ar ne? Kaip žinote, aš esu vienas iš trijų protingiausių žmonių pasaulyje. Jei esu paveiktas [XM], aš galiu tapti pirmuoju. Iš esmės tai ir yra, apie ką kalbu.
Klausėjas: Panašu, ten jau yra eilė, taigi mes eisime. Pereisiu prie paskutinio klausimo.
O. Linton-Vulfas: Gerai.
Klausėjas: Ar norite, kad Kerė išgyventų?
O. Linton-Vulfas: Manau, kad Kerė yra labai graži.
Klausėjas: Taip … sutinku …
O. Linton-Vulfas: Ji mano, kad yra sumani, bet, žinoma, jūs suprantate, kad ji nėra išsilavinusi. Ji tik žmogus, kuris interpretuoja ženkliukus. Ar tai atsako į klausimą?
Klausėjas: Ne, jūs neatsakote, bet galiu tai priimti.
O. Linton-Vulfas: Taip, gerai.
Klausėjas: Gerai, ačiū!
O. Linton-Vulfas: Nėra už ką!

Vaizdo medžiaga iš Singapūro

Trečias vaizdo įrašas iš Cassandra Prime anomalijų antrosios dienos. Šį sykį skelbiama filmuota medžiaga iš Singapūro.

Įrašo pradžioje girdime dalį dr. O. Linton-Vulfo telefoninio pokalbio su dr. Kere Kempbel. Jo tonas atlaidus, jis juokiasi iš jos susirūpinimo ir sako, kad XM sraute jokio signalo nėra. Sekančiame fragmente Oliveris jau akivaizdžiai kalbasi su kitu žmogumi, jo tonas pasikeitęs – pagarbus ir pasirengęs veikti.

Matome, kad po antrojo pokalbio dr. O. Linton-Vulfas vis dėlto ant delno nusipiešia glifą „Success“ („laimėjimas/progresas/evoliucija“). Su kuo jis kalbėjosi? Galbūt su NIA direktoriumi H. Džonsonu, kuris, kaip matėme ankstesniame įraše, siūlėsi pasitelkti Oliverį ir Singapūro agentus į pagalbą su glifais?

Kiti pastebėjimai:

  • Šiame įraše, skirtingai nei Linco ir Filadelfijos medžiagoje, nė krato nepasirodė Ados simbolis tik labai neryškiai matomas kadruose kur Oliveris piešia glifą.
  • Apie 45 sekundę, kai skelbiami Singapūro anomalijos rezultatai, žodį „Resistance“ pasako kitas balsas, ne Oliverio. Ar tai galėtų būti P. A. Chapeau?

Vaizdo medžiaga iš Filadelfijos

Paskelbta vaizdo medžiaga iš Filadelfijos anomalijos rugpjūčio 25 d.

  • Kaip ir ankstesniuose įrašuose, dalyje kadrų matome Ados simbolį. Iki šiol neaišku, ar tai mūsų, ar Prime visatos Ada.
  • Įrašo pradžioje rodomi pastatai, kurie matomi Tycho plakate su varpu.
  • Girdime dalį H. Džonsono pokalbio su dr. K. Kempbel, kuriame jis siūlo pasitelkti agentus Filadelfijoje ir Singapūre, kad jie nešiotų dalį glifų vietoje jos.
  • Atskiruose kadruose matomos NIA bazinės stovyklos eksperimentų ir Prime iššūkio nuotrupos bei NL autobusiukas.
  • Įrašo pabaigoje girdimas ryškus statinis triukšmas, kokio nebuvo analogiškuose Linco ir Saporo įrašuose.