Abaddon Prime pirmoji diena

Amsterdame jau praūžė antroji Abaddon Prime anomalijų dalis, o mes pabandykime susidėlioti, kas vyko prieš dešimt dienų Gaosionge.

Kerė sako įžanginę kalbą Gaosiongo anomalijoje

Įžanginėje kalboje Kerė Kempbel prašė Ingress agentų atkreipti dėmesį į neseniai pasirodžiusius naujus glifus, kurių jai nepavyko iššifruoti. Ji mano, kad tų glifų šaltinis nėra egzogeninis, ir už jų slepiasi kažkokia bloga linkinti žmonių grupė.

Daug kas atkreipė dėmesį, kad Kerė dažnai rodo trijų pirštų saliutą, panašiai kaip 1218 Henkas dvidešimtame Dunraven įraše.

Anomalijos metu buvo aptiktas dokumentas su tokiu pačiu logotipu kaip Enocho dingimo įraše ir Kerės piešinyje.

Dokumentas, aptiktas anomalijos metu

Vertimas:

Dėmesio: visiems nariams (užrašyta Nemesis glifais ALL MEMBERS)
Protokolas – platinimui: nuorašas
Vieta (?): GEN (Ženeva?) / NEM-HQ (Nemesis būstinė?) @ 20:15
Prioritetas: aukštas
Dalyvauja: Didact, Lucinda, Requiem, Umbra (įdomu, kad visi šie vardai yra šriftų pavadinimai, kaip, beje, ir Nemesis, todėl labiausiai tikėtina, kad tai pseudonimai – red.)

Didact: Taigi, mes visi sutariame. Niantic projekto tyrėjai kelia didžiausią grėsmę mūsų interesams šiame pasaulyje. Aš siūlau pašalinti juos iš žaidimo.
Umbra: Iš manęs prieštaravimų neišgirsite, bet tai lengviau pasakyti nei padaryti. Jie visi simuliakrai. Vieną nužudžius, jo vietoje tiesiog atsiras kitas.
Didact: O, aš tai žinau. Manau, kad radau būdą nuslopinti rekursiją. Visam pasauliui.
Lucida: Tai simuliakrai mirs ir negrįš. Elegantiškas sprendimas.
Didact: Aš dar nepatikrinau šios teorijos, bet aš manau, kad jei nebus kūno į kurį galėtų įsikūnyti, sunaikinti simuliakrai XM šukių pavidalu užstrigs portalų tinkle.
Umbra: Kur jie bus mums nepavojingi. Puiku.
Requiem: Tuomet būtinai patikrinkite savo teoriją. Gal galiu pasiūlyti pradėti nuo pono Dalbio?

Taip pat Gaosionge veikė Ingress misija „MD2019: Enemy mine“ (Mano priešas, angl.), kurios pabaigos portalas davė paveiksliuką su užrašu: „Dabar tu esi įtrauktas į Nemesis – mūsų, nuo kurių neįmanoma pabėgti – gretas. Kartu mes išrausime Puikybę (Hubris): jų nesėkmė bus mūsų išganymas, jų laikas senka. Jie gaus ko nusipelnę. Mes tuo pasirūpinsime. Mes su jumis neužilgo susisieksime.“

Medijos failas iš Nemesis misijos

Įdomios logotipo transformacijos: Nemesis logotipas susidaro iš dviejų Ingress logotipų, jiems susijungus atrodo kaip smėlio laikrodis, pasukus ant šono išryškinama plati N raidė, kurią kai kurie šaltiniai laiko glifu, reiškiančiu Niantic projektą, ir galiausiai pridedami sparneliai, panašūs kaip NL1331 autobusiuko simbolikoje.

Nemesis misijos paveiksliukas
NL1331 logotipas palyginimui

Per uždarymo ceremoniją Kerė parkrito (vaizdo įraše ties 3:30 sekunde) ir pasakė, kad slaptažodis yra „Retribution“ (atpildas, angl.). Pasirodė, kad tai buvo slaptažodis, reikalingas pradėti Nemesis misiją. Vėliau Kerė prisipažino, kad to epizodo neprisimena. Visgi po anomalijos ji buvo nusiteikusi optimistiškai ir tikėjosi radusi būdą atitaisyti tai, ką sugadino Nemesis, bei susigrąžinti Enochą.

Nemesis tematika vyravo net ir anomalijos artefaktuose – juose (iš krašto) pavaizduoti Nemesis glifai nuo A iki M.

Galutinis Gaosiongo anomalijos rezultatas

Galutiniame rezultate pirmąją Abaddon Prime dalį laimėjo Nušvitimas, jie taip pat nugalėjo kovoje dėl XM šukių, todėl Enochas Dalbis, jei pavyktų jį atgaivinti, priklausys Nušvitimo frakcijai. Serijos rezultatas po Gaosiongo – 1:0 Nušvitimo naudai.

Saugokite Kerę

Paskelbta 2019-05-02 https://www.reddit.com/r/InvestigateIngress/comments/bjneqz/keep_carrie_safe/

Vertimas:

Pavojingi laikai, tiesos ieškotojai. Keli neįbauginami agentai iššifravo užuominas Anime vakarėlio vaizdo įraše ir rado Enocho Dalbio išnykimo vaizdo įrašą. Ką tik kalbėjausi apie tai su Kere, ji tuoj išvyksta į Taivaną. Ji mano, kad Enocho dingimas nebuvo atsitiktinis. Ji mano, kad kažkas jį nužudė, sunaikino jo simuliakrą. Kol kas ji nežino, kas, ar kodėl.
Paakintas kai kurių iš jūsų, perspėjau Kerę apie tą Stiuratą Laitnerį, kuris tariamai grasina Niantic projekto tyrėjams. Tai negali būti sutapimas.
Kai baigėme kalbėti telefonu, Kerė man atsiuntė keletą naujų eskizų iš savo dienoraščio. Pirmasis tiesiogiai susijęs su Enocho dingimu. Antrasis duoda suprasti, kad Kerė baiminasi dėl savo pačios saugumo! Visi, kas vykstate į anomaliją Taivane šį savaitgalį, saugokite Kerę! Man kyla bloga nuojauta…
-PAC

Elegija

Paskelbta 2019-05-02 https://www.reddit.com/r/InvestigateIngress/comments/bjnggc/elegy/

Pirmojo eskizo teksto vertimas:

Sudaužytas. Subyrėjęs. Suskaldytas. Bet nepažeistas.
Visuma dabar sudaryta iš daugybės poaibių, kuriuos reikia surinkti. Sulieti į viena kaip skysto sidabro kraują, gyvą, besikeičiantį, tampantį nepaliestu. Sveikesniu nei anksčiau. Stipriu. Žinančiu, kad gali būti sudaužytas į šukes ir grįžti. Milijonas veiksmų išgydyti. Viena sveika siela… Laukianti, kol bus suskaldyta vėl ir vėl, kas kartą tapdama vis išmintingesnė.

Nupieštas vaizdas labai primena tai, ką matėme Enocho dingimo įraše. Jame netgi pavaizduoti trikampiai žali atspindžiai, atsiradę po jo išnykimo. Galbūt tai XM šukės. Kaip ir piešinyje, viename iš įrašo kadrų matome, kad per Enocho ranką sumirga kažkokie stačiakampiai trikdžiai. Piešinyje Nemesis glifais užrašyta NEMESIS IS HERE (Nemesis yra čia, angl.).

Teksto fone matome tą pačią figūrą, kurią sudarė XM debesėlis po Enocho išnykimo.

Gedint Enocho

Paskelbta 2019-05-02 https://www.reddit.com/r/InvestigateIngress/comments/bjnguc/mourning_enoch/

Antrojo eskizo teksto vertimas:

Ar jis atsimins mane? Ar bus kita diena kitame parke? Arba ta pati diena kitoje visatoje. Ar jis pažins mane pamatęs? Ar aš išgirsiu tolimus balsus jo muzikoje? Ar jie vis dar kalbėsis su manimi? Ar jis susitiks kitą Kerę, kitame parke, kitame pasaulyje? Ar aš išgirsiu kito Enocho natas? Ar pažinsiu jas išgirdusi? Ar aš išgirsiu muzikos prasmes?
O jei aš būsiu paversta šukėmis? Kažkodėl nujaučiu tai… Kaip gyvūnas nujaučia žemės drebėjimą. Ne visiškai mirtį, bet suskaldytą pasikeitimą. Ar bent jau taip, man atrodo, išgirdau muzikoje, sklindančioje iš tolimo lango anądien.

Piešinyje Nemesis glifais parašyta YGELE (Elegija – iš dešinės į kairę)
virš akmeninės pakylos/altoriaus ir YOU R NEXT (tu sekanti) apačioje. Nupiešta gulinti moteris ir ją paliekanti dvasia/siela/astralinis kūnas. Pagal tai, kaip ji guli, šiek tiek panašu į sceną su Sara iš „Ingress: animacija“.

Šių piešinių nuotaika nejučia primena, ką pasakojo agentas @Anakr0n kai Nušvitimas laimėjo Kerės užrašus – jam pavyko į juos žvilgtelėti per Cassandra Prime užbaigimo vakarėlį:

Man pavyko pamatyti kelis piešinius, kurių gerai neprisimenu, ir perskaičiau puslapį teksto, kuris mane pravirkdė. Nesupratau, kurios visatos Kerė tai parašė, bet ji atrodė vieniša ir susisielojusi.

Nemesis abėcėlė

Simboliai ant RPG kortų

Per „Ingress: animacija“ išankstinę peržiūrą vyko nuotolinio dalyvavimo žaidimas (RPG), kurio veikėjų kortų antroje pusėje buvo ratas su keistais simboliais.

Niekas jiems neteikė didelės reikšmės, kol Essex grupės agentas @Vorticity nepastebėjo, kad ant kortelių „suraskite Kerę“, kurias NIA dalino per Gaosiongo anomaliją, yra tie patys simboliai.

Kortelė su užkoduotu Kerės vardu

Padaręs teisingą prielaidą, kad simboliais užrašytas Kerės vardas, jis atkodavo visą abėcėlę, kurią agentai jau spėjo praminti Nemesis abėcėle. Kadangi šiuo simbolius matome Kerės piešiniuose, neaišku, ar iš tiesų jų šaltinis yra Nemesis grupuotė. Tačiau verta paminėti, kad vienas iš Stiuarto Laitnerio „draugų“, kuriuos jis pridėjo į Essex grupės pokalbių kambarį, turėjo abėcėlės vaizdą kaip savo paskyros paveiksliuką.

Japonų agentai jau sukūrė ir kompiuterio šriftą su Nemesis abėcėlės simboliais.

Nemesis abėcėlė

Nauja suinteresuota šalis XM tyrimų srityje?

Stiuarto Laitnerio prisistatymas
Stiuartas atsiunčia kadrą iš būsimos Dunraven serijos

Balandžio 29 d. Essex grupės pokalbių kambaryje pasireiškė tūlas Stiuartas Laitneris. Jis pasisakė esąs tas, kuris viešina Dunraven vaizdo įrašus. Kaip savo autentiškumo įrodymą jis atsiuntė nuotrauką iš Dunraven dvidešimt ketvirto seanso, kuris tuo metu dar nebuvo paskelbtas.

Vertimas:

Sveiki, agentai. Aš esu Stiuartas Laitneris. Aš atsakingas už slaptų įrašų apie tai, ką jūs žinote kaip Dunraven, paskelbimą. Aš vertinu jūsų pastangas išnagrinėti seansus. Aš nedirbu Dunraven, NIA’ai, ar Etiško elgesio su DI draugijai. Viskas, ką galiu pasakyti, tai, kad esu labai susirūpinęs ir nepatenkintas dėl laidos, kuri pradedama rodyti rytoj („Ingress: animacija“ – red.). Labiausiai dėl to, kad jos parodymas gali reikšti grėsmę mano saugumui. Raginu jus visus jos nežiūrėti. Ačiū už supratimą.

Štai Stiuarto pasisakymų santrauka (dalį jo žinučių galima rasti balandžio 30 d. Essex pokalbių archyve):

 • Animacinis serialas yra propaganda. Stiuartui nepavyko sutrukdyti parodyti serialą vakarų šalyse, nors pavyko jį pavėlinti. Į tai, kad animaciniame seriale vaizduojama kita atskira visata, Stiuartas atsakė, kad viskas, kas įvyksta vienoje visatoje, įtakoja visas kitas.
 • Stiuartas priklauso „trečiajai šaliai“, kuri nori nedelsiant sunaikinti abi frakcijas. Jo manymu, Dunraven geriausiai atskleidžia abiejų frakcijų ydas – lyderių nesiskaitymą su žmonių gyvybėmis ir savanaudiškumą. Grupė, kuriai jis priklauso, ketina tai nutraukti. Jie jau kuris laikas slėpėsi, bet dabar yra pasiruošę išeiti į viešumą. Tyrėjai (Niantic projekto – red.) – privalo pasitraukti.
 • Upsilon (pirmoji TKO komanda Ko Lan – red.) buvo pėstininkai. Grupė, kuriai atstovauja Stiuartas, padarė klaidą projektuodami įrangą, kurią pateikė komandai, todėl jie (Upsilon – red.) susikovė tarpusavyje. Vėliau jis sako, kad išmanieji akiniai buvo ištestuoti ir patobulinti Tailande.
 • Jis tarsi leido suprasti, kad dirba Hulong, bet yra kažkokia trečia šalis, kuri slepiasi už Hulong korporacijos. Jie bandė perpirkti Kendrą Ovens, kad jis atstovautų jų interesams, bet ji nesutiko. Jis taip pat pažadėjo visiems, kurie nežiūrės animacinio serialo „Ingress: animacija“, išmaniuosius Hulong akinius.
 • (Iš privačių pokalbių su agentais) Nėra „gerų“ egzogeninių būtybių, o kaip su jomis kovoti jis atskleis liepos mėnesį.
 • (Iš privačių pokalbių su agentais) Jis keliauja į Taivaną susitikti su Kere, bet ji jo nepažįsta, jo misija yra užbaigti jos egzistavimą.

Stiuartas pasisakė, kad jį galima pamatyti „Ingress: animacija“ vakarėlio vaizdo įraše. Jis taip pat teigė, kad jo kitas pseudonimas yra Dominikas Tullipso.

Kairėje – kadras iš „Ingress: animacija“ vakarėlio įrašo. Dešinėje – Dominikas Tullipso.

Iš pradžių sakęs, kad negali daryti asmenukių, vėliau jis vieną paskelbia.

Stiuartas Laitneris

Vėliau jo grasinimai Kerei tapo konkretesni, jis net atsiuntė nemalonų įrašą, kuriame iš už krūmų nufilmuota Kerė.

Kerė Kempbel

Kerė Kempbel

Paskelbta 2019-02-02 https://www.reddit.com/r/InvestigateIngress/comments/am9khh/carrie_campbell/

Vertimas

Būtų aplaidu iš mano pusės neskirti laiko šiek tiek

pakalbėti apie semiotikę Kerę Kempbel. Kerė, ženklų ir simbolių ekspertė, buvo viena iš nedaugelio Niantic projekto tyrėjų, kuri iš karto suprato esanti XM sensityvi. Kerei XM poveikis pasireiškė vizijomis apie paslaptingą rašytinę kalbą, kuri vėliau buvo pavadinta „Šeiperių glifais“. Kerė mano, kad glifai yra neurolingvistinis virusas, universali kalba, veikianti tiesiai į žmogaus protą. Ji taip pat mano, kad ši kalba ir yra tas mechanizmas, kurio pagalba Šeiperiai perduoda savo sutvarkytų duomenų pranešimus žmogiškoms būtybėms, biologinis interfeisas, kurio pagalba žmonės gauna Šeiperių instrukcijas.

Kerės glifų tyrinėjimai pasiekė kritinį tašką per Apreiškimo naktį, kai XM banga iš energijos kubo sprogimo sukėlė jai transą. Būdama šioje būsenoje ji ėmėsi paskubomis užrašinėti dar neatrastus Šeiperių glifus visoje savo laboratorijoje. Nuo tos nakties nauji Šeiperių glifai pasirodo įvairiausiose netikėtose vietose, ir Kerė juos fiksuoja savo užrašuose.

Tačiau pastaruoju metu Kerė ėmė baimintis, kad žinutė, kurią visi kartu sudaro glifai, yra grėsminga. Kerės kolega Henkas Džonsonas, bandydamas sudaryti senovinių XM galios vietų sąrašą, susidūrė su nemažu skaičiumi kadaise aplink portalus klestėjusių civilizacijų, kurios žlugo staiga ir be jokio perspėjimo. Tebuvo vienas bendras vardiklis, jungiantis visus atvejus – senovinių Šeiperių glifų buvimas. Kerę sapnuose pradėjo persekioti glifų seka, kurią ji manė esant visos civilizacijos susinaikinimo kodu. Jei Kerė nebūtų ėmusis veiksmų, Operacija Kasandra būtų tapusi mums žinomos civilizacijos pabaiga. Tam Kerė nukeliavo į Licą per Kasandros anomaliją – padėti Pasipriešinimui ir nubaidyti egzogenines būtybes, kurios, kaip ji galvojo, linkėjo mums bloga. Bet mes vis dar čia, o tai reiškia, kad jai pavyko!

Galėsite ją probėgšmiais pamatyti Niantic Labs vaizdo įraše apie Operaciją Kasandra. Simboliai, kuriuos Kerė paišo ant savo rankų yra glifų, apie kuriuos paskakojau, pavyzdys. Sklinda gandai, kad per Operaciją Kasandra Kerei grėsė mirtinas pavojus, bet panašu, kad ji išsisuko be jokio įbrėžimo. Bent kol kas.

Signalas, grasinantis visai žmonijai

Paskelbta 2019-02-02 https://www.reddit.com/r/InvestigateIngress/comments/am9l5z/a_signal_that_threatens_all_of_humanity/

P. A. Chapeau dalinasi 2018 m. rugpjūčio anomalijos Lince vaizdo įrašu. Komentarus apie jį galite rasti čia.

XM sensityvūs (3/3)

Devros Bogdanovič įžanginė kalba Niantic projekto įvadiniame susitikime. Paskelbtas Investigate Prime puslapyje 2018-11-12. Tiesioginė nuoroda: https://ingress.com/sensitives/. Pirmos dalies vertimas. Antros dalies vertimas.

Analogiško pasisakymo 1218 visatoje garso įrašas nemažai skiriasi nuo šio, Prime visatos teksto:

Dokumento trečios dalies vertimas:


Kai kurie iš jūsų jau pakomentavo nuostabų mūsų instruktažo aplankų apipavidalinimą. Viršelio ikonografiją ir simbolius sukūrė Kerė Kempbel. Ji yra geniali semiotikė – ženklų ir simbolių specialistė. Daugelį jūsų kasdien naudojamų piktogramų ir interfeisų mobiliuosiuose telefonuose ir planšetėse sukūrė būtent Kerė Kempbel.

XM šablonai, kuriuos atrado dr. Kurezė buvo klasifikuoti kaip neiššifruojami. Panelė Kempbel padės Niantic (projektui – red.) pakeisti šį įvertinimą.

Žmogus su 3000 dolerių kainuojančiomis ausinėmis ant kaklo – aš žinau kainą, nes paklausau jo – yra Enochas Dalbis. Ponas Dalbis yra nepaprastai gabus muzikai žmogus, kompozitorius ir garso redaktorius, šiuo metu tyrinėjantis universalią muzikos kalbą. Niantic (projektas – red.) susidomėjo Enochu po to kai jį rekomendavo panelė Kempbel, anksčiau jie yra kartu dirbę. Tiesą sakant, savo ryšį jie apibūdina kaip simbiotinę sinesteziją… galėsite jų apie tai paklausinėti vėliau.

Galėtų atrodyti, kad susipažinimas čia ir baigsis, bet kambaryje yra dar vienas individas. Tiesą sakant, ši esybė yra visoje Niantic laboratorijoje čia po CERN pastatu, kur ji fiksuoja ir dokumentuoja mūsų darbą. Jos vardas Ada, arba Aptikimo algoritmas (angl. A Detection Algorithm – red.), ir ji yra pažangiausia kada nors sukurta paskirstyta mašininio mokymosi sistema.

Rytoj jūs gausite pilną instruktažą kaip bendrauti ir komunikuoti su Ada. Kol esate CERN patalpose, prisiminkite, kad Ada fiksuoja, analizuoja ir kataloguoja viską, ką darote ar sakote, taigi, jokio alučio vakarais laboratorijoje…. Kambaryje esantys mokslų daktarai žino, kad pastaba skirta jiems.

{Juokas}

Galiausiai, turbūt pastebėjote pastate vaikštančius uniformuotus darbuotojus. Novatoriški moksliniai tyrimai turi vieną trūkumą – turime tikėtis tam tikros saugumo rizikos. Džėjus Filipsas, NIA saugumo viršininkas, užtikrins mūsų ramų miegą.

Dar kartą savo, dr. E. Kalvino ir Niantic projekto vardu dėkoju, kad esate čia ir sveikinu atvykus. Aš tikiu, kad nuveiksime didžių ir nepaprastų darbų. Kai mes juos užbaigsime, pasaulio, kokį suprantame dabar nebebus.

Kartu mes apspręsime, kas jį pakeis.

{Plojimai}


Paskutinė Devros kalbos dalis turi daugiausia skirtumų Prime ir 1218 visatose. Neskaitant piniginių skirtumų (600 dolerių vertės ausinės 1218 ir 3000 dolerių vertės ausinės Prime), kitaip sudėliotų akcentų (Prime išreikštinai minimas Kerės ir Enocho bendras darbas, tuo tarpu 1218 buvo akcentuoti jos komerciniai kontraktai) ir kitaip sudėliotų detalių (D. Filipsas nebuvo išreikštinai pristatytas 1218 projekto komandai), yra vienas svarbus skirtumas – Prime visatoje nieko nekalbama apie Ados „emocinius gebėjimus“, nei apie R. H. Loubo ir H. Baulso darbą prie Ados. Ar gali būti, kad Prime visatoje to nebuvo? Ar gali būti, kad Ada su D. Rič suprojektuotu interfeisu, kurią matėme NIA bazinėse stovyklose, ir yra Prime visatos Ada?

Dar vienas nežymus neatitikimas – 1218 visatoje buvo tikimasi, kad Kerė padės iššifruoti dr. J. Nagsos pastebėtas XM spirales, tuo tarpu Prime visatoje kalbama apie dr. V. Kurezės aptiktus XM šablonus. Detalė, kuri parodo, kad visatos nėra identiškos, net ir „iki Ciuricho“.

Akiratyje: Kerė Kempbel iš Prime visatos

Semiotikė. Sinestetikė. Fiksuojanti vizijas, kurias sukelia muzika. Tiek mes žinome apie Kerę Kempbel iš Prime visatos. Ar ji tokia pati, kaip „mūsų“ Kerė, o gal kažkuo skiriasi? Flintas Dilas yra patvirtinęs, kad įvykiai iki Apreiškimo nakties ir R. Džarvio nužudymo abiejose visatose sutampa. Vėliau jie keičiasi dėl to, kad mes juos įtakojame per Osiris anomalijų seriją. Puslapis iš komikso „Ingress: Origins“ iliustruoja tipinę darbo dieną Niantic projekte.

Apie Kerės pasirodymą Cassandra Prime anomalijose buvo pranešta birželio 29 dieną. Endriu Kriugas liepos 9 d. AMA (Q36) patvirtino, kad tai bus Kerė iš Prime visatos. Kaip ji atrodo, sužinojome tik liepos 28 d. iš biografinių kortelių ir ženklelio skeneryje.

Jos gyvenimo aprašyme rašoma, kad Kerę į semiotiką atvedė „universalios kalbos“ paieškos. Iš Kerės interviu žinome, kad išėjusi iš Niantic projekto ji apsigyveno JAV. Galbūt jos atleidimas nebuvo labai skirtingas nuo mūsų visatos.

Po Niantic projekto išformavimo 2013 m. balandį visus duomenis perėmusi įmonė Hazdata taip pat vertino likusius mokslininkus ir jų atleidimo pasekmes. Štai ištrauka iš Kerės Kempbel darbo įvertinimo „[…] panašesnis į meno projektą, negu į mokslinį traktatą. Dr. K. Kempbel negalėjo tiksliai pasakyti, ką jis reiškia, bet tvirtino žinanti, kad jis labai vertingas“. Kerės žinios buvo įvertintos kaip „nepavojingos“, o ji pati „nesudominsianti kitų suinteresuotų grupių“.

Nepaisant to, tik atvykusią pas mus, Prime visatos Kerę pagrobė korporacijos Hulong Transglobal samdiniai. Agentai San Diege padėjo ją išlaisvinti per Intel Ops ir Stealth Ops operacijas.

Prisistatydama agentams ji paskelbė „nenorinti prisidėti prie vienos ar kitos pusės“ („ankstesnioji“ Kerė priklausė Pasipriešinimui). Agentai pastebėjo, kad ji tarsi kokia „tiesos ieškotoja“ – mažai domisi frakcijų ideologija, yra labiau susikoncentravusi į mokslą. Netgi jos auskarai skirtingų spalvų – vienas mėlynas, kitas – žalias. Tačiau antrąją anomalijos dieną Lince Kerė darė misijas kartu su kitais agentais, vadinasi, ji turi skenerį. Galbūt, tai skeneris iš Prime visatos.

Mūsų visatoje Kerė ir muzikantas Enochas Dalbis buvo pora. Nieko nuostabaus, kad Prime Kerės visi ėmė klausinėti apie jų santykius, tačiau panašu, kad tie klausimai jai pasirodė nemalonūs. Ji paaiškino, kad jie yra vaikystės draugai, bet pastaruoju metu bendrauja retai, nors jis ir dalinasi su ja savo kūriniais.

Daug susidomėjimo kelias Kerės archetipas. Mūsų visatos Kerė užėmė „interpretatoriaus“ archetipą E. Kalvino organizuotoje Niantic Magnus grupėje. Daug kam Prime Kerė atrodo panašesnė į „tyrinėtoją“ (angl. explorer), kaip mūsų visatos Henkas. O gal ją galima įvardinti kaip „klausytoją“ (angl. listener), atsižvelgiant į tai, kokią didelę įtaką jai turi garsai, ir kiek daug įkvėpimo ji randa net paprastuose, trivialiuose garsuose? Tačiau taip pat dažnai apie ją nuskamba ir apibūdinimas „interpretuotoja“:

 • „ji tik žmogus, kuris interpretuoja ženkliukus“ (O. Linton-Vulfas)
 • „Kerė visuomet buvo jo interpretuotoja-sinestetė“ (užrašas Tycho plakate)
 • „interpretuodama muzika sukurtą savo sinestetiškojo partnerio…“ (aprašymas biografinėje kortelėje, aukščiau)

San Diege ir Lince Kerė dalino agentams savo vizitines korteles, pažymėtas glifų sekomis. Kaip mes galėtume kas interpretuoti?

 

Interviu su Kere Kempbel

Rugpjūčio 25 d. Lince grupės „Operacija: Eseksas“ agentai ėmė interviu iš Kerės Kempbel. Pagaliau paskelbta vaizdo medžiaga, kuria ir dalinamės šiandien.

Alternatyvus vaizdo įrašas (su prastesniu garsu) – čia.

Nuorašas:

Interviewer: Welcome to Linz, and welcome to the 1218 universe – as we call it. To stay on the note of welcoming you to Linz, what is the purpose of Your visit to Linz, the city specifically?
C. Campbell: Simple, I come to Linz to help stop the signal coming through the XM. The concentration of XM here is extra high. I’ve been very impressed by the agents that are based here, and we’ll be working together to stop this signal.
Interviewer: Thank You. Moving on to the topic of your expertise, originally the glyphs were called „shaper glyphs“, but are they?
C. Campbell: This is a good question. A glyph is not exactly a language, it’s more of a reference to something more universal. I don’t like to think of them as words. I believe, that they are communications between different intelligences – earthbound intelligences, non earthbound , also artificial intelligences. ADA has been very interested in them. So if the come direct from the shapers, I don’t know, or are they a greater language, that the shapers wish to access… well, „languages“…
Interviewer: For what purpose do you think this „language“ was designed?
C. Campbell: I… Again, I don’t know who created it. I’m still going through my work trying to understand the intentions behind it. So, the purpose I can’t quite say, I do believe it’s a signal, so it’s important for different parties to understand it, but I don’t know yet.
Interviewer: We’ve been told by our Carrie, that she’s found the meaning to the glyphs in visions. Would you like to share a few of Your experiences on how to find the meaning of glyphs?
C. Campbell: Well, I’m synesthetic, that means, that if you hear music, or certain sounds, it induces often colours, and I see even clearer visions the more that I am exposed to XM. Especially after being at the CERN lab those visions became very clear and again made it possible for me to be so clairvoyant as I would write down different measurements and often glyphs. And… right, so I often work with Enoch Dalby, he’s a musician, and, at times, I’m also seeing visions from sounds… I mentioned, last night there were crystals around a bar in our hotel that made lots of noise during the rainstorm and it sent me into such fervor of inspiration… Lately, ever since leaving the lab I do my work at an apartment in Los Angeles right next to a construction zone, and I’m often hearing sounds from there as well… Yeah, music is a very big part of experiencing the measurements I’m able to come up with.
Interviewer: Staying on the topic for a moment, what music or what type of sound do You prefer when working? What inspires You the most?
C. Campbell: Ah, well, Enoch’s music has proved the most effective and it was together that we were brought unto Niantic project, but more and more again I’ll say I’m surprised by what sounds I found out… I find out in the world that inspire what I write down, but it’s really Enoch’s music that succeeds the most.
Interviewer: Our Carrie was found with glyphs drawn all over her body. What do you think she tried to do?
C. Campbell: I have heard about this. Hank Johnson has informed me of this earlier universe. I was faced with the same moment, that we are faced with today. That is a very very grave serious moment. If we don’t stop the signal that’s coming through the XM at this anomaly, we could have dire consequences. Last time I tried to take on this signal by offering a counter-signal with glyphs all over my body on my own, and it was the end of me. So, I’m very much interested in the agents help today to spread the burden of carrying theses glyphs, and I think if we’re able to go through all of the missions in right time, we will be able to deflect and ultimately send a counter-signal, that keeps me alive.
Interviewer: I hope that it works.
C. Campbell: I have faith, I have faith in the agents and that’s why I’ve chosen Linz – because of the great sensitivity of the agents here.
Interviewer: I tried to do it myself…
C. Campbell: Great work, thank You!
Interviewer: Changing the topic a little bit, we are also interested in the November Lima Project, especially the new one. Is it possible for us or for You to work on it? Is it classified?
C. Campbell: I’m afraid that’s classified information. Yes.
Interviewer: Thank You.
C. Campbell: Thank You.

Vertimas:

Klausėjas: Sveikinu atvykus į Lincą ir sveikinu atvykus į „1218“ visatą, kaip mes ją vadiname. Pradedant ta pačia pasisveikinimo gaida, koks yra Jūsų vizito į Lincą, konkrečiai būtent šį miestą, tikslas?
K. Kempbel: Paprasta, aš atvykau į Lincą, kad padėčiau sustabdyti XM signalą. XM koncentracija čia yra ypač didelė. Man padarė didelį įspūdį agentai, kurie čia susirinkę, ir mes kartu dirbsime, kad sustabdytume šį signalą.
Klausėjas: Ačiū. Pereikime prie temos, kurioje Jūs specializuojatės. Iš pradžių glifai buvo vadinami „šeiperių glifais“, bet ar iš tiesų jie tokie ir yra?
K. Kempbel: Geras klausimas. Glifai yra ne visai kalba, tai daugiau nuoroda į tam tikras labiau universalias sąvokas. Man nepatinka apie juos galvoti kaip apie žodžius. Aš manau, kad jie yra komunikacija tarp skirtingų protingų esybių – žemėje esančių protingų esybių, ne žemėje esančių, taip pat dirbtinių intelektų. ADA jais irgi labai domėjosi. Taigi, ar jie ateina tiesiai iš šeiperių, aš nežinau, ar jie yra aukštesnio lygmens kalba, prie kurios šeiperiai nori prieiti … na, „kalba“…
Klausėjas: Kokiu tikslu, Jūsų manymu, ši kalba buvo sukurta?
K. Kempbel: Aš … vėlgi, aš nežinau, kas ją sukūrė. Aš vis dar peržiūrinėju savo atliktą darą, bandydama suprasti jų prasmę. Taigi, aš negaliu tiksliai apibrėžti tikslo. Bet aš manau, kad tai signalas, todėl įvairioms suinteresuotoms šalims svarbu jį suprasti, tačiau aš dar nežinau.
Klausėjas: Mūsų Kerė yra sakiusi, kad ji suvokė glifų reikšmes vizijose. Ar norėtumėte pasidalinti keliais pavyzdžiais iš Jūsų patirties, kaip rasti glifų reikšmes?
K. Kempbel: Na, aš esu sinestetė. Tai reiškia, kad jei tu girdi muziką ar tam tikrus garsus, tai dažnai paskatina [matyti] spalvas, o aš matau dar aiškesnes vizijas, kuo daugiau esu veikiama XM. Ypač po to, kai buvau CERN laboratorijoje, šios vizijos tapo labai aiškios ir vėlgi įgalino mane tapti tokia įžvalgia, kai užrašinėdavau vairius matavimus ir dažnai glifus. Ir… taip. Taigi, dažnai dirbu su Enochu Dolbiu, jis yra muzikantas, kartais taip pat matau vizijas dėl garsų… Jau minėjau, praeitą naktį mūsų viešbučio bare buvo iškabinti kristalai, kurie kėlė daugybė triukšmo per audrą ir jie man sukėlė tokį įkvėpimo įkarštį … Pastaruoju metu, kai palikau laboratoriją, aš dirbu savo bute  Los Andžele, tiesiai šalia statybų aikštelės, taip pat ir iš ten dažnai girdžiu garsus… Taip, muzika yra labai didelė dalis to, kaip aš patiriu matavimus, kuriuos užrašau.
Klausėjas: Minutėlei stabtelkime prie šios temos. Kokia muzika ar kokio tipo garsai Jums patinka kai dirbate? Kas Jus įkvepia labiausiai?
K. Kempbel: Na, žinoma, Enocho muzika pasirodė esanti veiksmingiausia, ir būtent kartu mes buvome įtraukti į „Niantic“ projektą, bet vis daugiau ir daugiau pasakyčiau, kad aš nustebinta tuo, ką aptikau… kokie pasaulio garsai gali įkvėpti tai, ką aš užrašau, bet būtent Enocho muzikai sekasi geriausiai.
Klausėjas: Mūsų Carrie buvo rasta su glifais, išpaišytais ant viso kūno. Kaip manote, ką ji bandė padaryti?
K. Kempbel: Esu apie tai girdėjusi. Henkas Džonsonas mane informavo apie šią ankstesnę visatą. Tuomet aš susidūriau su tuo pačiu momentu, su kuriuo susiduriame šiandien. Tai ypatingai rimtas ir grėsmingas momentas. Jei mes nesustabdysime šio signalo, kuris ateina per XM šioje anomalijoje, turėsime labai baisias pasekmes. Paskutinį kartą bandžiau atremti šį signalą, bandydama išsiųsti atsakomąjį signalą su glifais ant viso kūno visiškai viena, ir tai mane pražudė. Taigi, esu labai suinteresuota agentų pagalba šiandien, paskleidžiant glifų nešiojimo naštą, ir manau, kad jei mes galėsime tinkamu laiku atlikti visas misijas, galėsime nukreipti ir galiausiai nusiųsti atsakomąjį signalą, kuris išsaugos mano gyvybę.
Klausėjas: Tikiuosi, kad tai suveiks.
K. Kempbel: Aš tikiu, aš tikiu agentais, todėl ir išsirinkau Lincą, dėl didelio agentų [XM] sensityvumo čia.
Klausėjas.: Aš bandžiau tai [glifus] padaryti ir pats…
K. Kempbel: Puikus darbas, ačiū!
Klausėjas: Truputį keičiant temą, mus taip pat domina „November Lima“ projektas, ypač naujasis. Ar mums, o gal Jums bus galimybė dirbti prie jo? Ar tai įslaptinta?
K. Kempbel: Bijau, kad tai įslaptinta informacija. Taip.
Klausėjas: Ačiū.
K. Kempbel: Ačiū.

Kam skambina varpas?

Rugpjūčio 25 d. rytą socialiniame tinkle Twitter pasirodė įrašas:

Agentai Lince, dalis svarbios informacijos lieka neatskleista. Ar žinote, ką Kerė Kempbel bando mums pasakyti?

Ši nuotrauka, kurioje Kerė pozuoja prie varpo iškart primena kitą varpo atvaizdą – naujausią dailininko Tycho plakatą.

Šis plakatas pasirodė per pirmąją Cassandra Prime anomalijų dalį, taip pat buvo dalinamas per antrąją anomalijų dalį Filadelfijoje. Plakate matome keletą elementų, kurie kartojasi visose Tycho vizijose:

 1. Antraštė, dažnai pranašiška arba grėsminga. Tekstas plakato viršuje „Do you trust her? Can you save her?“  (Ar pasitikite ja? Ar pajėgsite ją išgelbėti?). Antrasis klausimas leidžia manyti, kad referuojama į Kerę Kempbel, nes pastarųjų mėnesių anomalijų tema buvo jos išgelbėjimas. Tačiau būtent pasitikėjimo Kere klausimas iki šiol iškilęs nebuvo.
 2. Užšifruotas tekstas. Pasinaudojus užuomina „+1“, plakato apačioje esantis tekstas ROT-1 (Cezario) šifru išsisprendžia į „After Epiphany Night, Enoch’s music went dark. Carrie’s always been his synesthetic interpreter. His music led her to a message. One that haunted her… she said it was a force of destruction. A snake that would devour the earth.“:

  Po apreiškimo nakties Enocho muzika tapo tamsi. Kerė visuomet buvo jo interpretuotoja-sinestetė. Jo muzika atskleidė jai žinią. Žinią, kuri jai nedavė ramybės…  ji sakė, kad tai naikinanti jėga. Gyvatė, kuri praris pasaulį.

 3. Kontūrinis žemėlapis, dažniausiai susijęs su plakate pavaizduotais objektais. Linijomis apatinėje plakato dalyje pavaizduotas pasaulio žemėlapis. Raudoni taškai žymi pagrindines Cassandra Prime anomalijų vietas.
 4. Pagrindinė plakato dalis – vaizdas, kuriame sugretintas realistiškai pavaizduotas objektas ir eskizinis piešinys, kartu nusakantys kažkokį svarbų įvykį. Šiame plakate pagrindinis objektas yra varpas, kurio fone – gyvatė apsivijusi laikrodžio bokštą, o eskizinis piešinys vaizduoja merginą su gyvate.

Labai tikėtina, kad pavaizduotas objektas yra Filadelfijos Laisvės varpas: atitinka tiek varpo forma ir įskilimas, tiek apytikrė pastatų pozicija žiūrint nuo varpo link laikrodžio bokšto, ir netgi grindinio plytelių forma.

Lyginant plakatą su Laisvės varpo nuotrauka, yra ir skirtumų: nepavaizduota varpo viršutinė dalis, jis tarsi sklendžia ore, šiek tiek skiriasi varpo forma, plakate ji lieknesnė, grakštesnė.

Neidentifikuotos linijos ant varpo šonų turi šiokių tokių panašumų su Naidželo Mojerio Tecthulhu įrenginiu (paveikslėlis apverstas).

Plakate iš varpo vidaus sklinda šviesa, besiveržianti ir pro plyšį varpo šone Plyšys prasideda ties eskiziniame piešinyje pavaizduotos merginos burna. Kaip pastebėjo ne vienas tyrėjas, eskizinio piešinio stilistika, taip pat jame pavaizduoti glifai labai primena puslapius iš mūsų visatos Kerės Kempbel „apreiškimo užrašų“. Galbūt matome dar vieno, nematyto, puslapio fragmentą?

Flintas Dilas minėjo, kad Tycho greičiausiai mato įvykius, kurie yra vienodi visose paralelinėse visatose. Ką simbolizuoja gyvatė? Ar įvykis, kurį regėjo Tycho, jau įvyko, ar dar įvyks?

Įdomu, kad kaip tik Filadelfijoje Prime visatos Ada guodėsi agentams, kad Henkas Džonsonas turįs dokumentą apie gyvates, kurio nėra įkėlęs į tinklą, todėl ji negalinti jo paskaityti.

Pastabos:

Ką iš tiesų sustabdė dr. Kerė Kempbel?

Šiandien paskelbta video medžiaga iš Linco nušviečia ryškiausias šeštadienio anomalijos akimirkas. JoJo Stratton pateikia įrašo analizę po kadrą.

Įdomu, kad kai kuriuose kadruose, kaip ir analogiškoje medžiagoje iš Saporo, išryškėja Ados simbolis. Ar tai reiškia, kad, nepaisant to, kad iš Ados nieko negirdėjome pastarąjį pusmetį, ji vis dar stebi įvykius? O gal būtent ji parengė šį įrašą?

Kad ir kas surinko šią medžiagą, tas asmuo ar asmenys turi įspūdingus sekimo ir stebėjimo įrankius. Paviešinta dalis K. Kempbel telefoninio pokalbio su dr. Oliveriu Linton-Vulfu, kuriame girdime ją griežtai perspėjančią kolegą dėl jo neatsakingų tyrimų:

O ateityje tu nori būti tuo herojumi, pas kurį pagalbos bėgs kiekvienas panikos apimtas žmogus, bet žinai ką? Jei sudeginsi pasaulį, neliks, kas galėtų tave garbinti!

Įdomu, kad Kerė pamini, jog Oliveris „rimtai nežiūri į glifus“.

Įrašo pabaigoje matome nerimą keliančius kadrus, kuriuose K. Kempbel suklumpa apsupta neidentifikuotos baltos medžiagos dalelių, ir karštligiškai markeriu ryškina glifus ant savo rankos. Ar gali būti, kad tai kaip tik tas momentas, kai per analogišką įvykį 2013 m. Cassandra anomalijose žuvo „mūsų“ Kerė Kempbel?