Niantic Labs dirbtinio intelekto projektas

Lapkričio 15 d. paskelbtas reklaminis vaizdo įrašas anonsuoja naują Niantic Labs projektą – https://ai.ingress.com/, kuriame puslapio lankytojai gali bendrauti su dviem dirbtiniais intelektais – Ada ir Džarviu – ir taip prisidėti prie jų apmokymu.

Deklaruojama, kad šių DI užduotis – generuoti propagandinius plakatus, raginančius prisijungti prie Pasipriešinimo ar Nušvitimo frakcijos.

DI natūralios kalbos apdorojimo algoritmai pradžioje buvo apmokyti panaudojant daugiau kaip 50 tūks. eilučių tekstų, atspindinčių frakcijų ideologiją. Sakiniai generuojami panaudojant šablonus, o paveiksliukai traukiami iš Getty duomenų bazės, panaudojant raktažodžius, atspindinčius dabartinę DI „asmenybę“.

DI „asmenybę“ sudaro 8 aspektai: empatija, pasitikėjimas, dvasingumas, kūrybingumas, humoras, atsargumas, laimė, agresija. Juos formuoja bendravimas su puslapio lankytojais – pvz., jei dauguma lankytojų renkasi agresyvesnius vaizdus ir žodžius, DI sustiprinamas būtent šis bruožas.

Niantic Labs teigia, kad šiuo projektu siekiama pademonstruoti DI panaudojimo komunikacijai galimybes ir apribojimus. Tuo tarpu dr. E. A. Raitas kelia abejonę, ar šie DI yra vietinės kilmės, ar egzogeniniai.

DI sugeneruotus plakatus galima peržiūrėti jų Twitter paskyrose: ADA_Ingress ir JARVIS_Ingress.