Dunraven tyrimo šešto seanso vaizdo įrašas

Paskelbtas Dunraven puslapyje 2018-11-26.

Pasikeitė vaizdo įrašo aprašymas: pirmų penkių seansų aprašymuose buvo rašoma, kad „didelių XM kiekių poveikio nenumanančiam kandidatui tyrimas“, šio vaizdo įrašo aprašyme – „kognityvinio perkėlimo įtakos įtariančiam kandidatui tyrimas“ (assuming ir unassuming galima versti ir kaip, atitinkamai, kuklus ir arogantiškas; turint omeny, kaip Vendė bandė elgtis per ketvirtą seansą, „arogantiškas“ nebūtų labai tolimas tiesai).

Vertimas:

Titrai: Dunraven projektas – atvejo analizė: seansas 006 (subjektas Vendė įžengia į Ostino anomalijos zoną)

Vendė (įrašinėja): Audio-dienoraštis, pirmas įrašas. Dokumentuoju savo patirtį su Dunraven, Ingress ir visom kitom keistenybėm, kurios dedasi mano gyvenime.
Šiuo metu aš Ostine, Teksase, kažkokiame renginyje, vadinamame anomalija. Tai žmonių, manančių, kad tai daugiau negu žaidimas, – Ingress, ta prasme, – sambūris. Iš pažiūros tai panašu į varžybas.

Vendė (kalbina anomalijos dalyvę): Sveiki, aš Vendė. Atsiprašau, aš čia įrašinėju audio-dienoraštį…

Vendė (įrašinėja): Kas yra Niantic projektas? Yra dvi frakcijos. Apšviestieji – žali vyrukai – mano, kad subatominė dalelė XM gali būti panaudota kaip kelias į progresą.

Ingress agentas: Apšviestieji stiprūs valstijose.

Vendė: O Australijoje?

Ingress agentas: Apšviestieji stipresni.

Vendė (įrašinėja): Taip pat yra Pasipriešinimas – jie apsirengę mėlynai – atrodo, jie (XM – red.) laiko grėsme.

Vendė: Tai kodėl pasirinkote Pasipriešinimą?

Ingress agentas: Nes man patinka mėlyna.

<Vendė juokiasi>

Vendė (įrašinėja): Jie varžosi dėl portalų – kurie yra tokie dalykai kaip gatvės menas, skulptūros, istoriniai žymekliai – kontrolės. Iš principo tai kaip „vėliavos užgrobimo“ žaidimas visame mieste.

Vendė: Tai prie ko visa tai veda?

Ingress agentė: Na, vyksta mūšis.

Vendė (įrašinėja): Nuoširdžiai neįsivaizduoju, ko P. A. Chapeau mane čia atsiuntė… kol kas negaliu jo rasti.

Ingress agentas: Aš dirbu biure, todėl man tai galimybė išeiti laukan… susitikti su žmonėmis…

Vendė (įrašinėja): Visi kiti yra labai mieli ir malonūs, atrodo, kad visi nori man padėti, lyg pažinotų mane.

Vendė: Sveiki! … Nežinau, ar mes esame susitikę anksčiau?

Ingress agentė: Tu atrodai labai matyta!

Vendė: Tikrai?

Vendė (įrašinėja): Ties parko perimetru stovi NIA – Nacionalinė žvalgybos agentūra – stebi mus… Mes esam sekami, dokumentuojami… Dar jie rengia kažką, kas vadinasi Prime Challenge, kur specpajėgų vyrukai veda komandas per fizinių jėgų išmėginimus. Laimėtojai laikomi tinkamais padėti NIA surasti kažkokį… prarastą artefaktą? Aš vis dar bandau išsiaiškinti, kas tai yra. Gal aš tiesiog per daug sureikšminu. Nes tai iš tiesų kažkaip – nežinau – smagu.

Vendė: Taip, ko gero, tai logiška. Aš ne visai suprantu, ką daro kapitonai…

<Prie Vendės prieina vaikinas su akiniais>

Vaikinas su akiniais: Ar tu – Vendė?

Vendė: Taip, labas.

Vaikinas su akiniais: Labas… tai… <paduoda voką> Kažkokia moteris man daug sumokėjo, kad perduočiau tau šitą… Taigi…

Vendė: Gerai…?

<Ekrane šmėkšteli Ados simbolis>

Vaikinas su akiniais: Ji sakė svarbu, kad tai gautum.

Vendė: Gerai, ačiū…

<Vendė išima iš voko ausinę ir užsideda ją>

P. A. Chapeau balsas iš įrenginio: Vende, klausyk. Mes turim nedaug laiko.

Vendė: Labas ir tau…

P. A. Chapeau balsas: Ketvirtosios ir Gvadalupės sankryžoje yra balta Ford Fiesta. Durys atviros, rakteliai viduje. Man reikia, kad sėstum į tą automobilį. Paaiškinsiu viską, kai nusigausi ten.

Vendė: Nusigausiu kur?

P. A. Chapeau balsas: Jie ateina tavęs. Dabar. Ar matai juos?

Vendė: Kas per velnias?

P. A. Chapeau balsas: Vende, lipk į automobilį!

<Vendė bando pabėgti, įeina į pastatą, lipa laiptais, atidaro duris ir patenka į Dunraven stebėjimo patalpą, durys už jos užsidaro>

Vendė: Ką?

<Stebėjimo kambario šviesos užsidega>

Moters balsas: Sveika sugrįžusi, Vende.

Titrai: Dunraven atvejo analizė, seansas 006 [psichologinė rekursija – bandymas vykdomas…]

Įrašo pabaigoje Vendė, vietoje to, kad eitų į pietus, link Gvadalupės ir Ketvirtosios gatvės sankryžos, išbėga iš parko ties Gvadalupės ir Penktosios sankryža ir toliau bėga Gvadalupės gatve į šiaurę. Ar gali būti, kad NIA agentai ją taip užspeitė, kad jai neliko kito kelio? Ar ji nutarė nieko nebeklausyti ir pasprukti nuo visų?

Jos judėjimas (kaip buvo pastebėta ir pirmajame seanse) yra nenuoseklus. Iš pradžių matome ją bėgančią pro Chase banko pastatą, kita gatvės puse tolyn. Sekančiame kadre ji praeina požemine aikštele po banku priešinga kryptimi ir įeina pro duris.

Vaizdo įraše rodomi kadrai bendrai yra sumaišyti ir rodomi ne iš eilės: pvz. trijuose kadruose skirtingose vietose yra ta pati moteris (akiniai, beisbolo kepurėlė, į uodegą surišti plaukai, languota kaklaskarė, kuprinė) – kuriai Vendė sako, kad įrašinėja dienoraštį, kuri sako, kad vyksta mūšis ir kuri atpažįsta Vendę. Arba kai prieina akiniuotas vaikinas su voku, Vendė šnekasi su tuo pačiu vyruku, kurį kalbino apie Apšviestuosius.

Galbūt lygiai taip pat sumaišytos ir bėgimo scenos. Galbūt mums trūksta didelio laiko tarpo, per kurį Vendė būtų galėjusi apsukti ratą, grįžti link parko ir į banko pastato požeminę aikštelę pakliūti per vieną iš įvažiavimų kitoje pusėje.

Kaip ten atsidūrė stebėjimo patalpa? Galbūt, stebėjimo patalpa yra nuolatinė anomalinė zona, kaip Džahan rūmai arba Apšviestųjų lauko stovykla, kuri gali pasireikšti įvairiose vietose ir įvairiu laiku. Galbūt, patalpa yra kitoje visatoje ir Dunraven turi technologiją, kuri leidžia sujungimą tarp visatų atverti norimoje vietoje.