Dunraven tyrimo septinto seanso vaizdo įrašas

Paskelbtas Dunraven puslapyje 2018-12-03.

Vėl kitoks vaizdo įrašo aprašymas: „XM įtakos nepastebinčiam (angl. oblivious) subjektui tyrimas“.

Vertimas:

Titrai: Dunraven projektas – atvejo analizė: seansas 007 (antraeilė patalpa Ostine)

<Vendė lipa laiptais, atidaro duris ir patenka į Dunraven stebėjimo patalpą, durys už jos užsidaro>

Vendė: Ką?

<Stebėjimo kambario šviesos užsidega>

Moters balsas: Sveika sugrįžusi, Vende.

Vendė: Tai kirmgrauža… Ar aš ką tik teleportavausi į stebėjimo patalpą?

Moters balsas: Tai būtų absurdiška. Mes tiesiog įrengėme analogišką stebėjimo patalpą Ostine.

Vendė: Gerai… KODĖL?

Moters balsas: Nes mes žinojome, kad tu čia ateisi.

Vendė: Nežinau ar prisimenat, bet paskutinį kartą kai kalbėjomės, pasakiau kur galite susikišti savo tyrimą!

Moters balsas: Tyrimas yra abstrakti sąvoka. Jo neįmanoma niekur sukišti.

Vendė: Nesvarbu. Aš baigiau.

<Vendė bando atidaryti duris, bet jos užrakintos.>

Vendė: Ei! Mes apie tai kalbėjome!

Moters balsas: Durys užrakintos tavo pačios saugumui.

Vendė: Kas jums davė teisę tai spręsti už mane?

Moters balsas: Tu davei, kai žodžiu pasirašei savo dalyvavimo sutartį.

Vendė: Ką tokį?

Moters balsas: Žinai, jei su kažkuo sutinki, reikėtų įprasti perskaityti tekstą smulkiu šriftu. Tai užims tik kelias minutes.

<Vendė kumščiu trenkia per kėdę ir atsisėda. Tuo metu vaizde iš viršaus matosi tarsi šviesos čiuptuvai besitęsiantys link Vendės.>

Vendė: Nuostabu… Tai kuri mano sielos dalis jums dabar priklauso?

Moters balsas: Mes neužsiimame dvasine nuosavybe, mus domina tik tavo kūnas.

Vendė: Žinot, jums reikėtų atidžiau rinktis išsireiškimus.

<Ekrane rodoma DI projekto reklama. Įrašo pabaigoje ekranas išsijungia, pasigirsta statinis triukšmas ir cypimas. Įsijungia raudonos šviesos ir pypsinti signalizacija.>

Henko balsas iš Vendės komunikacijos įrenginio: Alio, alio, Vende, ar girdi?

Vendė: Taip… 10-4 (JAV policijos dešimties kodų sistemoje reiškia „pranešimas priimtas“ – red.). Kas kalba?

Henkas: P. A. Chapeau draugas, bet mes galėsim tai išsiaiškinti vėliau. Dabar reikia tave ištraukti iš to kambario.

Vendė: Gerai, ką man daryti?

Henkas: Ar matai glifų pultelį?

Vendė <paima glifų pultelį>: Turiu! Bet… aš… nežinau ką jie reiškia.

Henkas: Ar matai tą dalį, kuri išdėstyta kaip devynių skaitmenų klaviatūra? Įsivaizduok, kad tai skaičiai nuo 1 iki 9. Reikia kad paspaustum klavišus tokia tvarka: 1, 3, 3, 1.

<Vendė spaudžia klavišus kartodama skaičius. Kambario durys atsidaro, išsijungia raudonos šviesos ir signalizacija.>

Vendė: Aš ką, galėjau taip padaryti bet kada?

Henkas: Ne. Tiesiog eik iš ten ir atvažiuok su manim susitikti. Mašina laukia ten, kur ją palikome. Ketvirtosios ir Gvadalupės sankryža, tai balta Ford Fiesta, kaip… „Fordo vakarėlis“ ispaniškai… Reikia važiuoti dvi valandas rytų kryptimi, 32.120 šiaurės platumos, 99.1718 vakarų ilgumos.

Vendė: Aha, būtinai… tik, mm… gal galit man atsiųsti tai žinute? Tiesiog tai labai daug skaičių.

Henkas: Žinoma! Tiesiog… tiesiog eik.

Vendė: Gerai.

Titrai: Dunraven atvejo analizė, seansas 007. Nuotolinio stebėjimo patalpa pažeista. Rekomenduojamas švarios lentos protokolas. Švarios lentos protokolo įvertinimas žemas. Kandidatės grėsmės lygis aukštas. Galimos alternatyvos. Apdorojamos alternatyvos.

Koordinatės, į kurias kviečiama Vendė rodo į Kros Pleins, vietą už R. E. Hovardo muziejaus.