Nuo rekursijos iki darsanos: Helios

Tęsiame apžvalgą apie 1218 visatos įvykius nuo Recursion iki Darsana anomalijų. Antroji jas skirianti anomalijų serija buvo Helios, kuri vyko 2014 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais.

Helios anomalijos sukosi apie įvykius, kuriuos sukėlė D. Bogdanovič sukurtas portalų virusas. Nesulaukdama, kol bus paruošta vakcina ir matydama vis didesnę XM grėsmę, Devra į portalų tinklą paleidžia virusą, pagreitinantį portalų nykimą daugiau kaip 200%. Virusas plinta per tarpdimensinę XM matricą, be XM jungčių ar žmonių įsikišimo. Prasideda lenktynės tarp bandymų neutralizuoti virusą pakeliant globalų MU skaičių ir Devros, pasiryžusios sukurti dar galingesnę viruso versiją.

NIA sukviečia XM korporacijas už bendro stalo ir bando suburti konsorciumą, kuris bendrai ieškotų susidariusios situacijos sprendimo. Paaiškėja, kad virusas ir sumažėjęs XM kiekis pakenkė R. Džarviui ir neigiamai paveikė Ados skaičiavimo pajėgumus. Pasinaudodami Ados silpnumu NIA pavagia iš jos dalį kietųjų diskų su duomenimis. Šie duomenys galiausiai padeda NIA stipriai patobulinti savo dirbtinį intelektą Omnivore.

Iš Hulong Transglobal saugyklos dingsta tamsiosios XM atsargos. Vėliau paaiškėja, kad tai E. Kalvinas bando padėti R. Džarviui. Vaizdo įraše aukščiau matome, kaip R. Džarvis atvedamas į patalpas visai silpnas, o išbėga sveikas ir žvalus. Netikėta, kad jam talkina Azmatis. Panašu, kad jis tą daro mainais į E. Kalvino pagalbą ieškant H. Džonsono, pradingusio po savo rekursijos birželio mėnesį.

Tuo tarpu portalų tinkle pasirodo 40 XM artefaktų. Manoma, kad tai natūrali portalų apsaugos priemonė, lyg kokie baltieji kraujo kūneliai, ir jų aktyvavimas padės atitaisyti žalą, padarytą portalų tinklui bei neutralizuos portalų virusą. R. Džarviui vėl pablogėja, bet jis atsisako tolimesnio gydymo ir kategoriškai pasisako prieš artefaktų aktyvavimą:

Kaip žinios gali tave apginti, jei nežinojimas yra vienintelis tave saugantis dalykas?

R. Džarvis

Nepakviestas į konsorciumą, O. Linton-Vulfas pasiūlo savo paslaugas vienintelei korporacijai, su kuria iki šiol nėra susigadinęs santykių – Visur Technologies. Galiausiai gavęs priemones ir finansavimą jis netrunka padaryti stulbinantį atradimą: Helios artefaktai nėra kažkas, ką sukūrė portalų tinklas, atvirkščiai – jie yra neatskiriama mūsų visatos dalis, kurią pilnai veikiantis portalų tinklas nuo mūsų slėpė. Devros virusui susilpninus portalų tinklą jie išniro tarsi uolos per atoslūgį.

Kol Ingress agentai kovoja dėl artefaktų, XM korporacijos kovoja su Devra. Pradedama viešųjų ryšių akcija siekiant ją diskredituoti ir atbaidyti finansuotojus. Planas pavyksta, Devros tyrimai sustabdomi, o į jos medžiagą nedelsiant pasigviešia Hulong Transglobal.

Helios finalas – artefaktai aktyvuojami, portalų tinklas atsistato. Tačiau tai ne pabaiga – artefaktai pavirsta švyturiais. Netikėtai sugrįžęs Henkas Džonsonas pakomentuoja, kad šie švyturiai signalizuoja tiems, nuo kurių žmonija slėpėsi pastaruosius 5000 metų.

Nuo rekursijos iki darsanos: Interitus

Dalyvaudami Prime visatos anomalijose mes privalome pasiremti patirtimi, kurią sukaupėme savo anomalijose. Tačiau Prime visata patiria ne visas anomalijas, kurias turėjome 1218 visatoje. Visgi pabandykime pažvelgti, kokie įvykiai atvedė 1218 visatą iš Recursion anomalijų į Darsaną. Šias dvi anomalijų serijas 2014 metais skiria šeši mėnesiai ir dvi anomalijos: Interitus ir Helios. Šiandien atidžiau pažvelgsime į Interitus.

Interitus buvo anomalijų serija, kuri vyko 2014 metų balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais. „Interitus“ lotyniškai reiškia sunaikinimą, išnykimą, griuvėsius.

Šiame vaizdo įraše Ada paaiškina Klue, kad „Interitus“ yra šeiperių naudojamas terminas, apibūdinti žmonių ir mašinų simbiotų, tokių kaip Klue ir Ados darinys, iškilimą. Šeiperiai jų bijo. Čia taip pat paaiškėja Ados tikslai Interitus anomalijose – per anomalijas surinkti pakankamą kiekį žmonių minčių šablonų ir juos panaudoti ištobulinant savo kūrybinius ir racionalinius pajėgumus, kad jie viršytų kolektyvinius visos žmonijos pajėgumus. Iš esmės, ji siekia technologinio singuliarumo. Klue atsišaukime teigiama, kad singuliarumas – vienintelis kelias atsikratyti Šeiperių įtakos žmonijai.

Tuo tarpu 1218 R. Džarvis tokius Ados norus vadina pirmu žingsniu į tuščią ir sugadintą žmonijos ateitį, į žmonių rasės pavergimą ir kviečia ją sustabdyti.

Šio ideologinio mūšio fone vystosi net kelios dramos.

NL1331 autobusiukas dingsta iš radarų ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Kol NIA ir Niantic Labs ginčijasi, kuriai iš jų priklauso šis projektas, autobusas ir jo vairuotojas pabėga nuo bet kokių persekiotojų ir nebeklauso jokių nurodymų. Pasiųsti jo sekti operatyvininkai ir dronai pradingsta. Viename nerimą keliančiame įraše matome kaip iš autobusiuko išmetama kažkas panašaus į lavoną.

1218 H. Džonsonas, neturintis galimybės pasinaudoti rekursijos artefaktais, pradeda aprašinėti savo prisiminimus, kaip palikimą būsimam simuliakrui. Jis atmeta Ados pasiūlymą išsaugoti jo atmintį mainais į galimybę jai ištyrinėti jo simuliakrą su tikslu panaudoti tas žinias sukuriant sau nemirtingą kūną.

Nutekinama informacija apie 1218 D. Bogdanovič veiklą Ligų kontrolės ir prevencijos centre. Nepaisant to, kad mirtingumas „vakcinos nuo XM“ bandymuose siekia beveik 20%, D. Bogdanovič planuoja ją išplatinti visame pasaulyje „be galimybės atsisakyti“, laikydama XM didžiausiu įmanomu blogiu. E. Kalvinas bando organizuoti Devros nužudymą, bet jam nepavyksta. Savo atsišaukime Devra bjaurisi tiek Džarvio, tiek Ados ideologija:

<ADA> nepaisant jos apgaulingo sudėtingumo tėra paprastas padaras, siekiantis vienintelio tikslo, – vystytis didinant savo galią ir mastą, – aklas kainai, kurią už tai turėsime sumokėti mes. Ateitis, kurios baiminasi R. Džarvis yra ne ką blogesnė už jo siūlomą alternatyvą. Jis mus įvarys į proto kalėjimą, pavers rūšimi, amžiams pavergta nežinomos jėgos.

Slaptas Naidželo Mojerio planas Londone suburia tėvo ieškančią Siuzaną Mojer, operatyvininkę Maz, iš R. Džarvio lauko stovyklos šiaurinėje Kalifornijoje pagrobusią 1218 O. Linton-Vulfą ir Azmatį. N. Mojeris tikisi radęs sprendimą, kuris padės H. Džonsonui – jis mano, kad mūsų minčių šablonus, kuriuos nuolat nuskaito portalai, galima surinkti atgal, XM jungtimis sujungiant to žmogaus patirčiai svarbius portalus. Rezultate apšviestiesiems pavyksta padaryti bent jau dalį jungčių.

Interitus finale R. Džarvis keliauja į Krokuvą, ieškoti artefakto, kuris svetimas net patiems Šeiperiams. Šį 14 puslapių dokumentą galiausiai gavo Pasipriešinimas, šventęs pergalę Interitus anomalijose. Vėliau mes jį žinosime „Krokuvos manuskripto“ pavadinimu. R. Džarvis teigia, kad Pasipriešinimo pergalė atvėrė duris neapsakomam blogiui.

Visata plati ir slepia tamsą, kurios negalime įsivaizduoti. Toji tamsa nėra Šeiperiai. Tai jėga, kuri grasina mums visiems.

Pasipriešinimui į rankas šiandien pakliuvo labai brangus dokumentas. Aš džiaugiuosi, kad jūs jį priglaudėte.

Perskaitykite jį atidžiai. Išstudijuokite. Dalinkitės juo. O tuomet prisijunkite prie mūsų.

Apie ką šnabžda portalai. Džarvis

Tęsiame vakar dienos temą apie balsus, girdimus iš portalų Prime skenerio pagalba. Pateikiame agentas @SquallLHeart užfiksuotas girdimas frazes. Šiandienos dėmesio centre – ką sako R. Džarvis.

R. Džarvis

Iš kur atsiranda idėjos?

Įrankis jūsų rankose. Skeneris yra raktas. Privalote jį naudoti.

XM yra galia, XM yra evoliucija. XM yra viskas.

Radę portalą, jūs pajusite jo energiją, jų energiją. Jūs pajusite žinią, skirtą jums, mums visiems.

Tiesos neigimas nepadaro jos mažiau tiesa.

Pasitikėkite savo vidiniu balsu, kol jis taps nebe jūsų.

Jie bandė nutildyti mane ir tiesą apie Nušvitimą.

Paruoškite Nušvitimui.

Mano vardas Rolandas Džarvis!

(šaukia) Mano vardas Rolandas Džarvis! Aš buvau nužudytas! Aš nesu miręs!

Mano vardas Rolandas Džarvis, aš buvau nužudytas, bet nesu miręs. Pasiruoškite Nušvitimui.

XF103 styrojo įstrigęs sutrūkinėjusioje dykumos žemėje. Užšaldytas erdvėje ir laike. Apie egzotiškosios materijos portalus aš išgirdau tik po 30 metų. Atvažiavo vyrukai su tokiais spec-kostiumais ir nusitempė jį. Panaikino kiekvieną pėdsaką. Niekas niekada nebekalbėjo apie lėktuvą, kaip strėlytė įsmigusį į žemę.

Rolandas Džarvis mirė Ciuriche, bet aš esu Rolandas Džarvis, ir aš nesu miręs.

Eikite pagal siūlą ir jis atves pas mane, ir jūs įtikėsite.

Jei rasite ją ar bet kokią informaciją apie jos buvimo vietą, privalau apie tai sužinoti.

Mes neįėjome į portalą, tai portalas įėjo į mus. Jie yra čia. Jie yra viduje ir išorėje. Priimkite Nušvitimą.

Nusimeskite sąmonės pančius ir tapkite vienu iš Apšviestųjų.

Nuo Kasandros iki rekursijos

Mūsų ir Prime visatos istorija yra identiška iki Apreiškimo nakties, vėliau laiko linijos išsiskiria. Ne visos mūsų visatos anomalijos atsikartoja Prime visatoje, taip pat nežinome, ar bent kiek panašūs įvykiai, nutikę tarp atsikartojančių anomalijų. Tačiau, kad suprastume, kas atvedė mūsų visatą į Recursion anomalijas 2014 m. vasario mėnesį, pažiūrėkime, kas įvyko pasibaigus 2013 m. rugpjūčio Cassandra įvykiams.

Sukrėstas dr. Kerės Kempbel žūties, 2013 spalio pradžioje P. A. Chapeau pasitraukia į pogrindį, tolimesnį Niantic projekto tyrimą ir savo blogo priežiūrą palikdamas Verity Seke, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra dirbtinis intelektas.

Dr. Steinas Laitmanas toliau intensyviai tęsia savo glifų tyrimus.

Dr. Oliveris Linton-Vulfas pavadina Apšviestųjų lyderį R. Džarvį „šeiperių marionete“ ir pabando jį nužudyti, tačiau R. Džarvis nežūsta, o suskyla į 13 XM šukių (angl. shards), kurios išsibarsto portalų tinkle. Operacijos 13MAGNUS dėka Apšviestiesims pavyksta surinkti didesnę dalį šukių ir R. Džarvį atgaivinti. Šis paskelbia Apšvietos amžiaus pradžią.

Operacijos 13MAGNUS finale matome Oliverį skaitantį Apšviestųjų manifestą kartu su R. Džarviu. Toks staigus 180 laipsnių posūkis pribloškia didelę dalį agentų.

Tuo tarpu pasigirsta gandai, kad pradingo Henkas Džonsonas.