Mnemosinės ašaros (3/3)

Lapkričio pabaigoje Kros Pleins surastas bendro R. E. Hovardo ir H. F. Lovekrafto kūrinio „Mnemosinės ašaros“ rankraštis (pirmo puslapio vertimas, antro puslapio vertimas). Šiandien – paskutinio, trečio puslapio vertimas.

Tam atėniečiui rūpėjo tik <ankstesnio puslapio pabaiga>

pinigai, bet jis buvo drąsus, kol buvo pinigų, tol jo gyslomis tekėjo drąsa.

„Bus. Dabar suk šalin nuo kranto,“ užriko Azmatis.

Didžiulės bangos vos nenugramzdino laivo, kai jis nusileido į gilią įdubą ir vėl iškilo ant vandens keteros.

Žaibo voratinklis nusitęsė per dangų ir, jo siaubui, nušvietė raudonstiebį džahanitų laivą, su jo prakeiktąja princese, sėdinčia gale, nesutrikdytą jūros įniršio ir griaunančių bangų, pamišėliškai besijuokiančią, kai ji artėjo prie Azmačio.

Kitas žaibo tvyksnis ir jis pamatė bronzinį plėšraus paukščio galvos formos taraną, lekiantį tiesiai į jo laivą.

Po akimirkos pasigirdo baisus trenksmas ir „Telemachą“ persmeigė džahanitų laivas. Nekreipdami dėmesio į bangas džahanitų plėšikai užplūdo galerą.

Bet Azmačiui dar buvo likusi paskutinė korta.

<pabaiga>


Panašu, kad šioje vietoje baigiasi skyrius. Dr. E. A. Raitas palieka vilties, kad kada nors galbūt pamatysime šio siužeto tęsinį.

Panašu, kad Mnemosinės ašaros yra tie patys rekursijos artefaktai, kuriuos dabar turi Prime Henkas Džonsonas. Istorijos herojus – Maktaras Azmatis, septynioliktasis azmačių klano vadas – saugo juos nuo džahanitų, priešiškos genties. Priminsime, kad azmačiai yra 13Magnus, senovinė draugija, sauganti Šeiperių ir XM paslaptis. Džahanitai, greičiausiai, – Džahan gentis, Anti-magnus, 13Magnus priešininkai ir N’Zeer pasekėjai. Henko Džonsono draugas Azmatis tikriausiai yra Maktaro palikuonis.

Henkui Džonsonui Azmatis sakė, kad jo gentis prarado rekursijos artefaktus „per mūšį prieš daug tūkstančių metų“, galbūt čia vaizduojamas būtent tas mūšis. Neįvardinta, kieno atsiminimus saugo artefaktai, bet labai tikėtina, kad tai Aleksandras Makedonietis, kuris monetas gavo (pavogė?) Sivoje ir išsivežė su savimi į tolimesnius žygius.

Pasakyta, kad Džahanitai vejasi Maktarą Azmatį nuo „jo gimtinės toli rytuose“. Kur ta gimtinė? Babilonas, kur 323 m. pr. m. e. mirė Aleksandras Makedonietis? Ar iš dar toliau, achemenidų imperijos, kur į pietryčius nuo Kabulo vis dar išlikusi 13 Magnus tvirtovė?

Keista, kad Maktaras Azmatis nežino, kieno atsiminimus gabena. Atrodytų, kad veiksmas vyksta dar graikų-romėnų laikotarpiu, bet neaišku, kiek laiko yra praėję po Makedoniečio mirties. Jis plaukia pro Troją ir Dardanelų sąsiaurį į Juodąją jūrą, ir taip „tolsta nuo savo tikslo“. Galbūt tai galėjo būti Makedonija, kur buvo ruošiamasi gabenti Aleksandro Makedoniečio kūną ir kur Amfipolio mieste jam buvo paruoštas kapas.

Mnemosinės ašaros (2/3)

Lapkričio pabaigoje Kros Pleins surastas bendro R. E. Hovardo ir H. F. Lovekrafto kūrinio „Mnemosinės ašaros“ rankraštis (pirmo puslapio vertimas). Šiandien – antro puslapio vertimas.

tačiau yra vertingi dabar, nes praeitis, dabartis ir ateitis <ankstesnio puslapio pabaiga>

keliauja kartu. Jie bus vadinami daugelio dievybių ir mitų vardais, po labai ilgo laiko jie bus vadinami rekursijos artefaktais, bet kol kas jie buvo Mnemosinės ašaros.

Džahanitų laivas dingsta po dūžtančia banga ir nebeišnyra. Akimirką Azmatis, septynioliktasis azmačių klano vadų dinastijoje, kuri gyvuos dar tūkstantmečius, pagalvoja, kad jo priešai buvo nutempti į krakeno irštvą ar buvo nusviesti ant aštrių Hidros uolų…

Galbūt tolimos būtybės buvo jam palankios, nors jis žinojo, kad jos tiesiogiai nesikiša į žmonių reikalus. Azmatis pažvelgė žemyn į krovinių triumą, kur matėsi kelios amforos. Jis pamatė tą, kurioje buvo laikomos Mnemosinės ašaros, identišką visoms kitoms, atrodančią, lyg ten būtų alyvuogių aliejus, bet pažymėtą specialiu glifu, kurį tik jis galėtų interpretuoti. Ji buvo nepažeista. Gal jam pavyks išsikrapštyti iš šios prakeiktos jūros ir jis nepabus nuosavam kape, apleistas Mnemosinės.

Jo laivas, graikų prekybinė galera „Telemahas“, pavadinta Odisėjo sūnaus vardu, užkliudė dantytą akmenį ir atšoko su atslūgstančia banga. Jam pasisekė. Bet tai nesitęs.

Virvė, rišanti jį prie stiebo, nutrūko ir jis laikėsi, jo įtempti bicepsai suvilnijo kaip mėnulio šviesoje raibuliuojančios bangos po juo. Bet jis vis dar nematė raudonųjų korsaro burių.

Jis pasisuko ir pamatė krante silpnai žioruojančią ugnį, reikėjo nuspręsti ar bandyti ištraukti laivą į paplūdimį ir tęsti gaudynes sausumoje, ar plaukti toliau į tamsą. Jis riktelėjo laivo kapitonui „Suk į jūrą!“

„Tokia rizikinga avantiūra kainuos tau dar trisdešimt drachmų!!!“ Žinoma, kad kainuos. Tam atėniečiui rūpėjo tik <puslapio pabaiga>

Naujausias Kros Pleins radinys – Mnemosinės ašaros (1/3)

Padėkos dienos vakarą dr. E. A. Raitas pranešė girdėjęs gandus, kad per Recursion Prime anomalijų antrą dalį R. E. Hovardo muziejuje Kros Pleins pasirodė naujas Hovkrafto kūrinys.

Manoma, kad „Ervinas Hovkraftas“ – literatūrinis rašytojų R. E. Hovardo ir H. F. Lovekrafto pseudonimas, kuriuo jie pasirašydavo bendrai parašytus kūrinius. Tai ne pirmas kartas, kai Niantic konspiracijos tyrime susiduriame su šių rašytojų kūryba, ir ne pirmas kartas, kai medžiaga aptinkama Kros Pleins.

Nuvykusi į vietą agentė @Doomsidoodeedoo (kuri, beje, neišsigando 8 valandų kelionės ten ir atgal) portaluose aptiko tris media bylas – mašinraščio puslapius apsakymo pavadinimu „Mnemosinės ašaros“.

Šiandien – pirmo puslapio vertimas.

Mnemosinės ašaros

F. Ervinas Hovkraftas

Mirguliuojantis žaibas nutvieskė eiklią triremą, kuri desperatiškai bandė išsiveržti iš čaižančios ir žioruojančios įniršusios audros. Prisirišęs prie pirmgalio Azmačių tyrinėtojas deperatiškai bandė įžiūrėti dantytas uolas, kurios perplėš jo laivą pusiau ir išlies jo brangų, nepakeičiamą krovinį į stiksiškas Juodosios jūros gelmes.

Jupiterio srėlė apšvietė raudonas džahanitų korsarų vėliavas. Jie atsekė paskui jį iš jo gimtinės tolimose rytinėse žemėse, per Dardanelus, pro sugriautą Priamo tvirtovę iki pat jūros, kurioje Jasonas su Herakliu ieškojo aukso vilnos. Jis plaukė vis toliau ir toliau nuo savo tikslo, vos ne vos lenkdamas tuos, kurie norėjo pavogti tai, ką senovės graikai vadino „Mnemosinės ašaromis“, ir išsivežti į savo užburtus rūmus paslaptingose rytų žemėse.

Menomosinės ašaros buvo pavadintos mūzų karalienės, kuri įkūnijo atmintį, vardu, nes buvo tikima, kad visas dievų įkvėptas menas kyla iš atminties. Maktaras Azmatis žinojo, kad „ašaros“ žymiai senesnės nei kada nors buvo žinoma. Tai buvo 21 monetų pavidalo artefaktas, sukurtas kitų… tų, kuriuos vadino daugeliu vardų, kurie atėjo iš tolimų vietų ir tolimų laikų, kurie kažkada gyveno žemėje ir vis dar kalbėjo orakulams, sibilėms ir pranašams jų šventyklose, kalbėjo bebalse kalba.

Jis nežinojo, kieno atsiminimus saugo ašaros, bet įtarė. Jis žinojo, kad šie artefaktai, aprašyti praėjusios ateities knygoje, saugo dalykus, ataidinčius iš migla užtrauktos praeities ir atsispindinčius iš mirgančios ateities, tačiau yra vertingi dabar, nes praeitis, dabartis ir ateitis <puslapio pabaiga>

Dr. E. A. Raito vizijos

Dr. E. A. Raitas pasisakė matęs vizijas, kurios galbūt galėtų mums padėti suprasti ryšį tarp Aleksandro Makedoniečio, rekursijos artefaktų ir Henko Džonsono.

Dvidešimt vienas prarastas

Šaltinis: Pokalbis Esekso grupėje. 2018-11-17.

Kasinėju kimerų rūsyje… Mnemosinė uždega žalią ugnį… Juodoji jūra… Džahanitas…  Dvidešimt vienas… Prarasti…

Šaulys

Šaltinis: Pokalbis Esekso grupėje. 2018-11-17.

Mačiau šaulio akimis, bet kas aš buvau? Henkas parkrito? Kas žinojo? Kodėl? Kuo pasitikėti? Niantic projekto įvadinis susirinkimas… Visi mes? Pasmerkti rekursijai…

Vėliau jis patikslina, kad šioje vizijoje girdėjo ir balsus, bet nenori jų atskleisti, kad neįtakotų mūsų interpretacijų. Taip pat pažymi, kad būtų gerai, bent jau susigaudyti, ar tai buvo 1218, ar Prime Henkas.

Gyvatė šliaužianti į Sivą

Šaltinis: įrašas G+ socialiniame tinkle. 2018-11-17.

Matau vizijas: Gyvatė, šilaužianti į Sivą… Dvidešimt viena Ozirio dalis, vagystė po pranašystės priedanga, balsas iš mauzoliejaus. Mąstau apie pėdsakus akmenyje.

Vėlesniame įraše jis patikslina, kad vienintelė vieta [Sivoje], kur žinome, kad tikrai stovėjo Aleksandras Makedonietis, yra orakulo kambarys. Kalbama, kad ten vis dar likę jo kojų atspaudai.

Recursion Prime antroji diena

Lapkričio 17 d. praėjo antras Recursion Prime anomalijų raundas. Rezultatu 13:8 laimėjusi abu globalius MU matavimus anomalijų serijoje nugalėjo Pasipriešinimo frakcija. Tai reiškia, kad sekantis Henko Džonsono simuliakras laikysis Pasipriešinimo ideologijos. Keletas vaizdų iš pagrindinių anomalijos vietų.

Honkongas

   

P. A. Chapeau parašė kelis pranešimus Twitter socialiniame tinkle (kuriuos vėliau vėl ištrynė) ir dalino savo biografines korteles. Sklando gandai, jog jis vis dėlto nenuvažiavo susitikti su Vende dėl to, kad turėjo asmeniškai būti Honkonge ir gauti slaptų duomenų iš Hulong Transglobal.

Jis paaiškino agentams savo susidomėjimą Dunraven fondu (vertimas):

Aš esu skeptiškai nusiteikęs Dunraven fondo atžvilgiu. Manau, svarbu nenustoti uždavinėti klausimų apie tai, kokie asmenys iš tiesų slepiasi už šio pavadinimo, ką jie tikisi pasiekti su kandidate, ir koks poveikis daromas kandidatei. Jei manęs šiandien paklaustumėte, ar pasitikiu Dunraven fondu, atsakyčiau „ne“. Vis dėlto, aš žinau labai mažai, todėl raginu jus nepaliauti uždavinėti klausimų ir bandyti prisikasti iki tiesos, kas iš tiesų vyksta Dunraven fonde. Sėkmės!

Barselona

 

R. Džarvis slapstėsi krūmuose, slėpė dokumentų paketus, net meldėsi, bet galiausiai buvo priverstas paskelbti, kad Barselonoje nugalėjo Pasipriešinimas.

Ostinas

  

Henkas Džonsonas sudalyvavo ne tik pagrindinėje anomalijos dalyje, bet ir misijų dienoje. Agentams pavyko nužiūrėti, kad jo skeneris žalias. Kol kas.

 

Panašu, kad NL1331 autobusiukas buvo atvežęs į Ostiną tecthulhu modulį, bet neaišku, prie kurio portalo jis buvo prijungtas.

 

Vendė atvykusi į Ostiną sužinojo, kad P. A. Chapeau Honkonge. Ji buvo pasipiktinusi, kad jis prikalbino ją kelionei, o pats nepasirodė. Vendė buvo susitikusi su Henku Džonsonu, bet taip ir nepaklausė jo apie įrašus, kuriuos matė, jai buvo per daug nejauku apie tai kalbėti. Taip pat ją labai išgąsdino žinia apie tai, kad įrašai su jos Dunraven tyrimo seansais buvo paviešinti.

    

Anomalijos vietoje buvo galima sužaisti mini žaidimą, panašų į Ingress misiją, tik informacija apie portalus buvo pateikiama ne skeneryje, o paskambinus nurodytu telefonu (išsamus misijos aprašymas čia). Per pateikiamas užuominas buvo galima sužinoti rekursijos artefaktų ir Henko Džonsono simuliakro istoriją. Vienas iš misijos portalų – gitaristo Stevie Ray Vaughan statula – jau buvo pakliuvęs į mūsų akiratį beveik prieš metus. Be to, pateiktas įdomus rekursijos artefaktų prigimties aprašymas:

Šių artefaktų kvantinėje struktūroje matomas „panašus į save“ darinys (atskiri fragmentai yra panašūs/identiški visumai arba kitiems fragmentams), kuris gali būti nusitęsęs į begalybę, nuo mūsų visatos į kitas. <…> Manoma, kad pirminiai artefaktai gali būti tarp-dimensiniai savo prigimtimi, ir juos sukūrė ta pati jėga ar jėgos, kurios siunčia sutvarkytą XM duomenų signalą per portalų tinklą.

Taip pat Ostine vyko nuotolinio dalyvavimo eksperimentas, per kurį buvo išsiaiškinta, kokiu būdu R. Džarvis grįžo iš Galutinybės (angl. the Ultimate), bei buvo pastebėtas Devros Bogdanovič susidomėjimas Dunraven projektu.


Panaudota medžiaga iš agentų @PlSp, @Loverdose, @Hellbl4zer, @AtlazTheDragon, @A2PANTHER, @Relique, @Ishira bei Esekso grupės pokalbių kambario Telegram platformoje.

Henkas Džonsonas apie rekursijos artefaktus

Paskelbtas Investigate Prime puslapyje 2018-11-12. Tiesioginė nuoroda: https://ingress.com/recursion-artifacts/. Vertimas:

Rekursijos artefaktai

Henkas Džonsonas. Šis žmogus žino apie XM paslaptis daugiau, negu kuris nors iš mūsų kada nors sužinos. Ir jo gyvenimas persipynęs su mūsų, jei tikėsime NIA anomalijų dokumentais. Man pavyko su juo susisiekti ir gauti keletą atsakymų…

 

Henkas: Kaip tu mane radai?

PAC: Tu turi savų talentų, o aš savų. Ar žinai, kas esu?

Henkas: Slaptų dokumentų skelbėjas. Vyrukas iš internetinio puslapio. Žmogus, kuris visur mato sąmokslus.

PAC: Man labiau patinka „tiesos ieškotojas“. Bet tu neklysti. Sąmokslas yra visur.

Henkas: Prieš kelis mėnesius būčiau pasakęs tau atsiknisti. Bet ne dabar. Patarimas iš patirties: laikykis toliau nuo Afganistano.

PAC: Paaiškink?

Henkas: Nekreipk dėmesio. Ko nori iš manęs?

PAC: Ar žinai apie Dunraven projektą? Kaip tu susijęs?

Henkas: Nežinau, ką pasakyti. Dunraven apie mane žino daugiau, negu aš pats.

PAC: „Kas išgelbės Henką Džonsoną?“

Henkas: Taip. Tik neseniai sužinojau, kad mane reikia gelbėti.

PAC: Ką gali man papasakoti?

Henkas: Gavau siuntinį. Viduje senos monetos. Nežinau nuo ko.

PAC: Nušvitimo ir pasipriešinimo simboliai. Ką jos reiškia?

Henkas: Turėjau susirasti seną draugą-priešą, kad išsiaiškinčiau. Papasakosiu tau ką žinau, bet man kai ko reikia mainais.

PAC: Įdėmiai klausau.

Henkas: Tie artefaktai. Kiek man žinoma, tai vienintelis dalykas, esantis tarp manęs ir velniškų pagirių. Man kažkas atsitiko Afganistane. Maždaug prieš ketverius metus. Man skirtas laiko limitas, ir kai tas laikas baigsis, aš prarasiu visus paskutinių 1331 dienos prisiminimus.

PAC: Jaučiu, kad man reikia sužinoti daugiau.

Henkas: O aš jaučiu, kad tau papasakosiu. Bet dabar man reikia paskleisti žinią. Tie artefaktai. Juos aktyvuoja  XM. Daug XM. Esi girdėjęs apie XM anomalijas?

PAC: Interaktyvus kvantinis fenomenas. XM keičia laiko tėkmę.

Henkas: XM anomalijos padės susieti kai kuriuos mano prisiminimus su portalais. To pakaks, kad aš galėčiau pradėti ten, kur baigiau ir surasti tą, kas juos atsiuntė.

PAC: Kaip sena moneta turėtų įkelti priminimą į portalą?

Henkas: Bet kokia pakankamai pažangi technologija yra neatskiriama nuo magijos.

PAC: Artūras Č. Klarkas. Nori pasakyti, kad monetos yra technologija?

Henkas: Monetos yra pirminiai artefaktai. Senovinė technologija, kurios mokslas dar nepajėgus ištirti. Ar padėsi man paskleisti žinią?

PAC: Aš už skaidrumą. Visas šis pokalbis atsidurs mano puslapyje.

Henkas: Puikus naujas pasaulis. Su tavim nėra jokių „ne protokolui“, ką?

PAC: Aš esu protokolas.

Pastaba: Frazė „Puikus naujas pasaulis“ yra nuoroda į to paties pavadinimo A. Huxley knygą.

Henko ir Azmačio susitikimas

Ryšių žvalgyba. Šaltinis: įslaptintas. Subjektai: Henkas Džonsonas, „Azmatis“. Pagrindinė tema: pirminiai artefaktai.

Įrašas paskelbtas Ingress paskyroje socialiniame tinkle Youtube 2018-11-14.

Vertimas:

Azmatis: Mano vaikinai pastebėjo tave už 300 jardų! Gan gerai, bet nepakankamai gerai.

Henkas: Nagi, kas aš būčiau per draugas, jei nepraneščiau apie savo atėjimą.

Azmatis: Ar bandysi mane nužudyti, Henkai?

Henkas: Aha, aš nutariau – tu nužudei mane, aš nužudysiu tave. Tu mane pakišai oloje.

Azmatis: Ne, aš tavęs nepakišau. Aš tave išgelbėjau. Tu buvai miręs.

Henkas: Na, žinai ką, mirtis yra natūrali. Šitai… Šitai yra nenatūralu. <Priartinamas kadras, kur matoma Henko ranka su išryškėjusiomis juodomis kraujagyslėmis.>

Azmatis: Aš tikrai skolingas tau paaiškinimą, drauge.

Henkas: Taip manai? Geriau pradėk kalbėti.

Azmatis: Ką tu prisimeni?

Henkas: Pažiūrėkim. Senovinė vietovė į pietryčius nuo Kabulo. Tu man pasakei, kad kažkokie ekstremistai ją sunaikins, jei aš tau nepadėsiu. Tave apšaudė nuo kalvos, jie nusivijo mus į olas. Aš maniau, kad mums galas. O po trijų dienų mano vaikinai rado mane kliedintį vaikštant po dykumą ir apklausė apie užduotį. Ir aš maniau, kad tu žuvai!

Azmatis: Tave peršovė tris kartus. Turėjau leisti tau numirti. Bet aš… nepajėgiau.

Henkas <šiek tiek ironiškai>: Ak, ačiū. Iš tiesų. Turiu omeny, kad mano gyvybę verta gelbėti. Taigi, kas buvo ten viduje?

Azmatis: 13 Magnus gūžta.

Henkas: 13 Magnus, tai ne…

Azmatis: Mano gentis, azmačiai, mes esame 13 Magnus. Mes saugojome magiją to, ką jūs vadinate XM, tūkstantmečius, nuo senų senovės. Ir mes tai darėme be jokių prašmatnių prietaisų. Nors tie prietaisai visai smagūs.

Henkas: Oho! 13 Magnus egzistuoja? Turiu omeny, ji tikra! Ji tikrai egzistuoja, ir tai… tai įrodymai!

Azmatis: Taip. Turėtum žinoti, juk tyrinėjai ją.

Henkas: Žinau, kad tyrinėjau, bet man tai buvo labiau tikėjimas, o tai…

Azmatis: Tai įrodymai.

Henkas: Tu mane pavertei į…

Azmatis: Simuliakrą.

Henkas: Kūną, sudarytą iš XM.

Azmatis: Tūkstančiui trims šimtams trisdešimt vienai dienai.

Henkas: Aš neturiu daug laiko. Kas bus tada?

Azmatis: Tau nepatiks atsakymas: mirtis, rekursija, atgimimas…

Henkas: Vadinasi, jei legendos nemeluoja, aš prarasiu visus savo prisiminimus.

Azmatis: Nebent turėsi rekursijos artefaktus.

Henkas: Artefaktus?

Azmatis: Taip.

Henkas: Šios monetos! Tu man jas atsiuntei?

Azmatis: Ne, mes jas praradome per mūšį prieš daug tūkstančių metų.

Henkas: Vadinasi, jei ne tu, tai kas tada?

Azmatis: Kantrybės, brol. Dabar, kai jas turi, pasinaudok jomis. Kiekvienas artefaktas atidarys vieną prisiminimą portale.

Henkas: Taigi, aš turėsiu sekti kaip duonos trupiniais, kad atgaučiau savo prisiminimus?

Azmatis: Dvidešimt vieną prisiminimą.

Henkas: Dvidešimt vieną prisiminimą?! Dvidešimt… Turiu omeny, aš ką, turėčiau prisiminti kaip užsirišti batus?! Dvidešimt vienas prisiminimas, ką man su tuo daryti?!

Azmatis: Patikėk, Henkai, to užtenka. Dabar turi pradėti planuoti, kol ne vėlu.

<įrašo pabaiga>

Analogiškas pokalbis 1218 visatoje: pirma dalis, antra dalis.

Pastebėjimai:

  1. Vaizdo įrašo anotacijoje Azmatis įvardintas kabutėse. Jei jo gentis vadinasi azmačiai, gal tai iš tiesų ne tikras vardas, o pravardė.
  2. Juodos kraujagyslės. 1218 Azmatis panaudojo pirminį artefaktą – ritualinį durklą – kad patikrintų, ar Henkas yra simuliakras. Juodos Prime Henko kraujagyslės niekaip nepaaiškinamos. Ar jos išryškėjo savaime, ar jis žinojo, ir pasitikrino pats?
  3. Kaip minėjo Steinas Laitmanas, tokie ritualiniai durklai dažnai dekoruojami dviem gyvatėmis – nagais. Nuo pat Cassandra Prime sąsaja su gyvatėmis vis išryškėja kažkur fone.
  4. Prime Azmatis neapsimetinėja nieko nežinantis ir neneigia savo dalyvavimo. Vietomis net atrodo, kad jis savo žiniomis puikuojasi. Mūsų visatoje apie 13 Magnus jie nekalbėjo. 1218 Henkas 13 Magnus tvirtovę buvo radęs pats, šiek tiek anksčiau.
  5. 1218 Henkas atrodė susitaikęs su savo likimu. Prime Henkas atrodo vis dar šokiruotas savo radinio ir to, ką sužinojo.
  6. Kas tai per įrodymai, kuriais taip apsidžiaugė Prime Henkas? Matome, kad jis laiko mobilųjį telefoną, kurio ekrane aiškiai šviečia glifas „again“ – 13 Magnus simbolis.
  7. Nors vadina vienas kitą draugais, jie taip ir nepaspaudžia vienas kitam rankos. 1218 visatoje susitikimas taip pat šaltokas, bet žymiai labiau asmeninis. Tuo tarpu Prime Azmatis turi žmones, kurie stebi, kas artinasi prie namų, o Prime Henkas greičiausiai irgi neatėjo be pastiprinimo. Jie mėtosi frazėmis „mano vaikinai“, tarsi būtų kokie gaujų vadeivos, o ne seniai nesimatę draugai.
  8. Kulkų skaičius. 1218 Henkas buvo peršautas 12 kulkų, Prime Henkas – 3.
  9. Prie Prime Azmačio namų – trys dubenėliai. Kokius gyvūnus jis laiko?
  10. Vaizdo įrašo anotacijoje naudojamas terminas „ryšių žvalgyba“ (angl. signal intelligence). Iš P. A. Chapeau žodynėlio:

Išsidalinti pirmieji rekursijos „artefaktai”

Pasibaigė pirmoji Recursion Prime anomalijų dalis. Šį kartą frakcijos surinko po lygiai taškų. Galutinį rezultatą nulems antroji diena, lapkričio 17-oji. O laimėjusių frakcijų atstovai anomalijos vietose gavo rekursijos artefaktų simbolius – monetas, kurių vienoje pusėje pavaizduota Pasipriešinimo, kitoje – Nušvitimo ženklas.

  

Per pirmąsias Recursion anomalijas 2014 metais Henkas Džonsonas rašė apie kiek kitokią, bet kažkuria prasme labai panašią monetą.

Vienoje Henko monetos pusėje pavaizduotas liūtas, kurį kai kas laiko Pasipriešinimo simboliu, o kitoje – Aleksandrui Makedoniečiui į akis žiūri erelis – Apšviestųjų totemas. H. Džonsonas manė, kad tose monetose užkoduota informacija apie 13Magnus ir rekursijos artefaktus.

Žinoma, Recursion Prime monetose simbolių žymiai mažiau, bet gal, be pažodinės žinutės, kad Pasipriešinimas ir Nušvitimas yra dvi tos pačios monetos pusės, jos slepia ir kažką daugiau? Juk ne veltui vos prieš savaitę buvome raginami vaizduoti tuos pačius du simbolius.