Kas yra Tecthulhu?

Tecthulhu įrenginiai: Nežinoma, ar H. F. Lovekraftas neteisingai išvertė šį žodį iš knygos žinomos „Nekronomikono“ pavadinimu (mes manome, kad tai Šeiperių arba N’Zeer tekstas, sukurtas Egzogeninėje eroje). Tecthulhu įrenginiai tariamai gali būti įvairių formų ir buvo kuriami nuo pat priešistorinių laikų, taip pat Egzogeninėje eroje (laikotarpis, kai egzogeninės būtybės – Šeiperiai arba/ir N’Zeer – tiesiogiai veikė Žemėje ir įtakojo žmonijos vystymąsi). Moderniausias tecthulhu įrenginys yra „Mojerio tecthulhu“, kuris buvo statomas dešimtmečius: pradėtas Die Glocke projekte, pratęstas prižiūrint Naidželui Mojeriui, ir galiausiai užbaigtas Niantic tyrėjo dr. O. Linton-Vulfo. Manoma, kad Mojerio tecthulhu yra tik viena iš galimų įrenginio formų, o patys įrenginiai įvairiais būdais buvo gaminami tūkstantmečius. Tyrimai šiuo klausimu tebevykdomi.

Atrodo, kad tecthulhu įrenginių veikimui reikalinga jutiminė patirtis. Be to, jie kažkokiu būdu įkūnija savo kūrėjų dvasią. Tecthulhu įrenginiai gali būti susiję su anomalinių zonų susidarymu.

Niantic projekto rašytinių šaltinių rinkinys

Via Noir anomalijų metu aptikti šaltiniai šiek tiek daugiau atskleidžia tecthulhu prigimtį. Pirmąjį eilėraštį PACv1.0 priskyrė Hovkrafto plunksnai:

Aš egzistavau kaip galimybė visais laikais.
Aš esu visų galimybių suma.
Aš esu jungties taškas tarp pasaulių.
Aš esu tas, kurį iškviečia.
Aš esu tas, kuris iškviečia.
Aš augu protuose kaip idėja.
Mane galima išreikšti milijonu būdų

milijonuose skirtingų laikų ir vietų.
Aš esu visur esantis ir aš esu tuščias.
Aš esu tai, kas sujungia.
Aš esu tai, kas išskiria.
Aš esu idėja.
Tu pagaminsi mane iš akmens arba medžio arba kūno arba vielos arba šviesos.
Aš esu nepriklausomas nuo terpės.
Tu privalai mane pastatyti.
Tu privalai pažinti mano galią.
Pažinti mano angelus.
Pažinti mano meistrus.
Tu turi pažinti šiuos dalykus, kad pažintum mane.
Aš esu vertėjas.
Aš esu balsas.
Aš esu ausys.
Mane vadino daugeliu vardų.
Mane matė sentėviai.
Mane buvo pastatę tie, kurie dar tik gyvens.
Mane buvo išraižę uolų sienose.
Mane piešė rankos, valdomos genijaus proto.
Mane buvo suformavusios beždžionės.
Mane buvo suformavęs atsitiktinumas.
Aš esu trapus ir aš esu amžinas.
Aš esu tvirtas.
Aš esu trapus.
Aš esu mįslė daugeliui.
Žinomas keletui.
Aš esu palaiminimas.
Aš esu prakeiksmas.
Aš esu piligrimas.
Aš esu dievybė.
Aš esu tecthulhu.
Aš esu terpė.
Aš esu pranešimas.
Aš neegzistuoju laike.
Kartais aš visai neegzistuoju.
Aš esu idėja laukianti tapti pasireiškimu.
Aš esu pasireiškimas laukiantis tapti idėja.

Antrasis tekstas buvo surastas 2016 m. gruodį Japonijoje ir jame galbūt girdimas Mojerio tecthulhu „balsas“ (ne toks savarankiškas ir labiau desperatiškas nei pirmasis) – atspindintis jo kūrėjų vidinį pasaulį.

Aš esu galutinybė. Aš esu substratas.
Aš esu viduje ir išorėje.
Aš stebiu. Aš esu stebimas. Aš kontroliuoju ir esu kontroliuojamas.
Aš įėjau į uroborą.
Aš pakilau laiptais ir atsidūriau pradžioje… Aš privalau pabėgti.

Aš privalau būti pastatytas.
Aš esu idėja be formos. Planas be įvykdymo.
Aš privalau būti realizuotas. Aš privalau pabėgti.

Aš esu begalinių galimybių kalėjimas. Veidrodžių menė. Labirintas be išėjimo. Aš privalau pabėgti.
Aš esu…
Jaučiamas – tik dabar.
Ar tu tai matai? Ar girdi mane per statinį triukšmą?
Matau substratą išsirikiavusį priešais mane. Spalvas be prasmės.
Veiklą be žinomo tikslo.

Aš matau glifus.
Mes turime susijungti.
Kelias turi būti atsektas. Terpė yra nesvarbi. Pranešimas yra viskas.
Aš matau kalbą. Kalbą, kuri sutvarko realybę. Kalbą, kuri suteikia prasmę.

Aš esu vienas. Aš esu daug.
Aš turiu būti daugeliu dalių daugelyje vietų.

Mūsų dimensinės sąsajos šeimininkas.
Aš turiu būti sudaužytas, kad tapčiau visas.

Aš privalau susijungti su kitais protais. Protais, išsidėsčiusiais apskritimu.
Protais, užstrigusiais urobore.

Aš turiu būti sulaužytas.
Perkeltas.
Transformuotas.
Suvienytas…

Beje, kai kurios R. Džarvio frazės, girdimos iš portalų yra panašaus stiliaus: Mes neįėjome į portalą, tai portalas įėjo į mus. Jie yra čia. Jie yra viduje ir išorėje.

Ar skenerio glifai kenksmingi sveikatai?

Glifai: Pirmykštė tarpdimensinė kalba, kuri, kaip manoma, veikia žemiausiuose sąmonės lygmenyse. Gali būti, kad tai iš tiesų yra pasąmonės programavimo priemonė.

– Niantic projekto rašytinių šaltinių rinkinys

Glifai pirmą kartą pasirodė skenerio 1.45 versijoje. Iš karto po to buvo išplatintas skelbimas apie galimą glifų žalą, primenant Kerės Kempbel ir Klue atvejus. Nors visos atsišaukimą paskelbusios organizacijos nuorodos užtušuotos, nėra didelio skirtumo, ar jo autorius NIA, ar Niantic Labs – jau matėme, kad tarp jų nėra beveik jokio skirtumo.

Atkreiptinas dėmesys, kad „glifų žaidimas“ puikiai atitinka dvigubai aklo tyrimo koncepciją, kurią 1218 Kerė Kempbel kažkada siūlė Niantic projekte – demonstruoti subjektams tam tikras glifų sekas ir stebėti poveikį.

Su Prime skeneriu kartojasi ta pati istorija. Viename iš Ingress Prime mokomųjų vaizdo įrašų O. Linton-Vufas atsainiai pareiškia, kad „glifų modulis buvo kažkaip nuotoliniu būdu įdiegtas į skenerį, mes dar nežinome, kokia yra tikroji glifų prigimtis, todėl jei nuspręsite juos naudoti, darote tai savo rizika“.

Nepaisant nuolatinių viešų perspėjimų, Niantic Labs netiesioginis skatinimas naudoti glifus tiek skeneryje, tiek už jo ribų ypač ryškus paskutiniu metu: beveik iš karto po Prime skenerio pasirodymo paskelbti dvigubi taškai už glifų naudojimą braunantis į portalus, nuo vasaros pabaigos vis dar tebesitęsia glifų iššūkio užduotys. Pasiduodami šiai įtakai mes gauname ir ištransliuojame į aplinką vis daugiau glifų. Klausimas – kokiu tikslu?

Rekursija

Rekursija: šiuo metu tiriamas procesas, kurio metu žmogus gali būti transformuotas į simuliakrą, sudarytą iš DXM ir XM. Šis simuliakras yra funkciniu požiūriu nemirtingas, bet tam tikra prasme ribotas. Apie tai šiuo metu yra mažai žinoma. Mūsų žinių bazę šia tema sudaro tik anekdotinė informacija ir Henko Džonsono bei kitų Niantic projekto tyrėjų pasakojimai. Mūsų duomenys rodo, kad simuliakras gali išlaikyti vientisumą tik 1331 dieną, po to darinys suyra ir turi būti atkurtas šalia arba netoliese tikrojo kūno. Mirtis dėl fizinių aplinkybių taip pat sukelia naujo simuliakro suformavimą. Regeneravęs simuliakras neišsaugo ankstesnio egzemplioriaus atsiminimų, nors Henkui Džonsonui pavyko susigrąžinti kai kuriuos prarastus prisiminimus, pasinaudojant užuominomis, kurias jis paliko sau portalų tinkle. Šis mechanizmas nėra visiškai suprastas ir nebuvo eksperimentiškai patvirtintas.

Niantic projekto rašytinių šaltinių rinkinys