Dunraven tyrimo dešimto seanso vaizdo įrašas

Paskelbtas Dunraven puslapyje 2018-12-24.

Vaizdo įrašo aprašymas „XM įtakos protarpiais suvokiančiam (angl. intermittently cognizant) subjektui tyrimas“ papildytas pastaba „Prieštaringas turinys. Galimai trukdo Etiško elgesio su dirbtiniu intelektu draugija.“

Vertimas:

Titrai: [Etiško elgesio su DI draugija] 2 fazė – slapto šaltinio stebėjimas. [Perimta] Parko stebėjimo kamerų vaizdai.

<Vendė guli ant suoliuko, paskui atsisėda, skamba jos telefonas (garsas toks pat, kaip atsakiklio pirmame seanse).>

P. A. Chapeau balsas telefone: Vende, tai P. A. Chapeau. Vyrukas su skrybėle. Iš vaizdo įrašų… Kaip tu jautiesi?

Vendė: Kodėl? Ar aš elgiausi keistai?

PAC: Tau aptemsta sąmonė. Aš ką tik pažiūrėjau vaizdo įrašą, kurį Dunraven paskelbė praeitą savaitę.

Vendė: Praeitą savaitę? Kokia šiandien diena?

PAC: Vende, dabar pirmadienis.

Vendė: Visa savaitė… Aš ką, visą tą laiką vilkėjau tais pačiais rūbais?

PAC: Jei aš teisingai skaičiuoju, tu praradai penkias savaites nuo tada, kai tave užrakino patalpoje, iki tada, kai atsibudai ten praeitą savaitę.

Vendė: Gal aš, žinai, virstu Halku… Halke. Aš turėčiau būti Halkė? Kodėl negalėčiau būti kitas Halkas?

PAC: Vende, aš, žinoma, sutinku, kad Halkė yra savarankiškas asmuo ir neturėtų būti apibūdinama vien tik per santykį su jos garsesniu pusbroliu. Bet aš manau, kad šiuo momentu reikėtų susitelkti ne ties tuo. <…> Vende, tu dar ten?

Vendė: Aš galvoju… Ar tu paskambintum man, kartą per dieną, ir… em, mes turėsim kodinę frazę, pavyzdžiui, tu pasakysi „Vende, ką tu dabar veiki“, o aš atsakysiu „bėgu nuo realybės“, ir jei aš taip neatsakysiu… <bekalbėdama Vendė išsitraukia iš kuprinės didelį voką ir jį apžiūrinėja>

PAC: Ir jei negalėsi pabaigti frazės, mes žinosime, kad tas, su kuo aš kalbu, yra ne tu. Tai suveiks, nors… tavo atmintis buvo mažumėlę nestabili… ir net jei taip atsitiks, ką mes darysim tada?

Vendė: Nežinau. Nežinau, bet bent jau turėsim kažką…

<Užrašas ant voko „Paslėpk tai kambaryje – H. Džonsonas“. Atrodo, kad iš voko ji išima, apžiūri ir atgal įdeda keletą smulkių daiktų – pasiklausymo įrenginius? rekursijos artefaktus?>

PAC: Ką ruošiesi daryti dabar?

Vendė: Aš grįžtu į Dunraven.

PAC: Vende, kol mes tiksliai nežinom, kas su tavim vyksta, aš nemanau, kad reikia rizikuoti ir ten grįžti. Tu per daug man reiški. Em, (sąmokslo – red.) tyrimui.

Vendė: Man reikia eiti.

Titrai: Dunraven projektas — atvejo analizė: 010 seansas

<Vaizdas iš stebėjimo kamerų universitete. „Registratūroje“ nebėra plakato ir ekrano, į kurį Vendė kalbėjo. Pro stebėjimo patalpos suris išeina vyras, nešanti televizorių.>

Vendė: Ką?… Atsiprašau! Sveiki, ar jų iš Dunraven?

Vyras su televizoriumi: Kas tai?

Vendė: Em, kur jūs nešat televizorių?

Vyras: Į kitą miesto pusę.

Vendė: Kur kitoje miesto pusėje?

Vyras: Nežinau, manęs tik paprašė pristatyti. Aš pervežu televizorius.

Vendė: Ar aš galiu?… Neprieštarausit, jei aš?…

Vyras: Tai laisva šalis, ponia.

<Vendė įeina pro duris. Vietoje stebėjimo patalpos yra vidutinio dydžio auditorija. Stalai su kompiuteriais, atgręžti į veidrodinę sieną. Girdisi mechaninis garsas, koks girdėdavosi ankstesniuose seansuose, kameroms sekant Vendės veiksmus.>

Titrai: Dunraven atvejo analizė, seansas 010. Operacija „Švarus R. O. C. (kol kas neaišku, ką ši santrumpa reiškia – red.)“ Būsena (…) Baigta.

 

 

Dunraven tyrimo devinto seanso vaizdo įrašas

Paskelbtas Dunraven puslapyje 2018-12-17.

Vaizdo įrašo aprašymas: „XM įtakos protarpiais suvokiančiam (angl. intermittently cognizant) subjektui tyrimas“. Šie aprašymai mums nuolat bando signalizuoti, kad su Vendės sąmone yra kažkas ne taip. Tuojau tuo įsitikinsime.

Vertimas:

Titrai: Dunraven projektas – atvejo analizė: seansas 009 Moters balsas: Vende? Vende!

Vendė <atsimerkia>: Ką?.. Jūs man kažko davėt? Ar kambarys gali mane apsvaiginti?

Moters balsas: Kaip buvo parašyta lankstinuke, mes nesame farmacinė kompanija ir šis tyrimas yra neinvazinis. Aš klausiau tavęs apie Ostiną.

Vendė: Aha, aš susitikinėjau su vaikinu vardu Ostinas. Kam jums manęs klausti apie Ostiną?

Moters balsas: Ostiną Teksaso valstijoje.

Vendė: O. Na taip, tai būtų logiškiau. Nesu buvus ten.

Moters balsas: Ar tu nori pasakyti, kad neprisimeni, kaip vykai į Ostiną?

Vendė: Aš sakau, kad niekada nebuvau Ostine.

Moters balsas: Šie vaizdo įrašai rodo ką kita. Tu ten buvai. Bendravai su šimtais žmonių.

<Ekrane rodomi vaizdai iš šešto seanso.>

Vendė: Ne, aš… Čia Ostinas? <atsikelia ir prieina arčiau prie ekrano>

Moters balsas: Kokį paskutinį dalyką prisimeni?

Vendė: Čia turbūt kažkoks judesių fiksavimas žaliajame ekrane, nes aš niekada… Aš prisiminčiau…

Moters balsas: Vende, tai buvo prieš keturias savaites.

Vendė: Paskutinis dalykas, kurį prisimenu, buvo, kad aš buvau… buvau čia. Jūs, jūs mane užrakinot šiame kambaryje ir aš… Ar aš čia buvau daug dienų? Aš tokia alkana!

Moters balsas: Dėl tavo ir mano saugumo aš paprašysiu tavęs tuoj pat išeiti.

Vendė: Išeiti? Aš… Ne! Ne, mane buvo pagrobę ateiviai, ar dar kažkas…

Moters balas: Išeik tuoj pat!

Vendė: Ne! Ne, aš nesiskirsiu su kambariu! Aš… ach… <išeina>

<Vendė išeina iš pastato ir sustoja. Stovi nejudėdama apie 15 sek., tada paliečia savo pakabuką ir auskarą.>

Vendė <balsas su akcentu ir maskuojamas statinio triukšmo>: Dunraven žino apie operaciją. Ne. Antra fazė jau prasidėjo. <nueina>

Titrai: Dunraven atvejo analizė, seansas 009 [kandidatė Vendė sukompromituota]

Vendės persimainymas pabaigoje šiek tiek panašus į tai, kaip pasikeičia jos laikysena ir nuotaika pirmame seanse, kai ją apkaltino melu, bet šiek tiek drastiškesnis.

Šešto seanso pabaigos titrai minėjo psichologinę rekursiją. Ar tai susiję?

Atvejis, kai užsirakino kambario durys, įvyko trečio seanso pabaigoje. Ar Vendė prisimena tą kartą, ar pasakymas „jūs mane užrakinote“ yra tiesiog bendro pobūdžio? Bet kuriuo atveju, ji negalėjo visą tą laiką iš tiesų būti kambaryje, nes rūbai skiriasi: tik sijonas tas pats, bet trečiame seanse pėdkelnės permatomos ir apsivilkusi mėlynai-baltai margintus marškinėlius ir juodą megztinį, o devintame seanse – pėdkelnės juodos ir apsivilkusi juodą surištą palaidinę.

Dunraven tyrimo aštunto seanso vaizdo įrašas

Paskelbtas Dunraven puslapyje 2018-12-10.

Vaizdo įrašo aprašymas: „XM įtakos kognityviai nedalyvaujančiam (angl. cognitively absent) subjektui tyrimas“. Ar jie čia šaiposi iš Vendės protinių gebėjimų, ar tai užuomina į kažką kita?

Vertimas:

Titrai: Dunraven projektas – atvejo analizė: seansas 008 (perimta H. Džonsono „Klajoklio“ medžiaga)

Henkas: Jus sveikina „Klajoklis“! Aš esu Henkas Džonsonas ir dabar mes esame prie Roberto E. Hovardo namo. Jis yra vienas geriausių visų laikų amerikiečių rašytojų, Konano Barbaro autorius. Taip pat čia <pamoja ranka į šoną, kamera pasisuka ir rodo tuščia lauką> – pulsuojanti XM energija, ją galima tiesiog jausti! Sutapimas? Aš taip nemanau.

<Privažiuoja baltas automobilis, Henkas bėga prie jo.>

Henkas: Ei, Vende!

Vendė: Ei…

Henkas: Aš tau labai dėkingas, kad atvažiavai.

Vendė <lipa iš automobilio>: Taip, labas.

Henkas: Leisk, uždarysiu tas duris. Henkas Džonsonas, „Klajoklis“. <kreipiasi į operatorių> Vaikinai, galit… <parodo gestą ranka> galit stabdyti.

Henkas: Man reikia žinoti viską, ką tu žinai apie Dunraven…

Vendė <pertraukia>: Ar tu tas miręs vyrukas iš vaizdo įrašo?

Henkas: Taip! Aš tas miręs vyrukas iš vaizdo įrašo! Tik kad kažkaip lyg ir ne visai… Žiūrėk, man reikia sužinoti viską, ką tu žinai apie rekursiją?

Vendė: Rekursiją? Nieko. Aš ne… Kas ta rekursija? Aš nežinau…

Henkas: Afganistane aš buvau nušautas trimis kulkomis į krūtinę, bet mano draugas Azmatis panaudojo senovinius pirminius artefaktus, kad grąžintų man gyvybę, paversdamas mane simuliakru, tai yra kūnu, sudarytu iš XM, kuris gyvuos 1331 dieną, o tada aš prarasiu visus atsiminimus ir ciklas kartosis vėl ir vėl, kaip… kaip kokia „Švilpiko diena“!

Vendė: Aha…

Henkas: Tik kad tai šlamštas. <tyliai operatoriui> Ar galim baigti? <Vėl atsisuka į Vendę> Atsiprašau! Atsiprašau,  jis naujokas… Ką Dunraven tau pasakojo?

Vendė: Aš nežinau, jie man pripasakojo visokių nesusijusių dalykų: apie XM, apie Niantic projektą, kad Ingress yra ne žaidimas, o mobilus skeneris, ar kažkas tokio, kažką apie Aleksandrą Didįjį, nemirtingumą, erogenines būtybes…

Henkas <prunkšteli>: Tai… egzogeninės. Esybės.

Vendė: Žodžiu, aš turėčiau susitikti su vyruku vardu <pradeda kalbėti tyliau> P. A. Chapeau…

Henkas: P. A. Chapeau, taip. Taigi, jis mano draugas, ir aš paprašiau, kad jis susisiektų su tavimi, nes pagalvojau, kad gali būti keista sulaukti skambučio iš numirėlio… Bet jis pats Honkonge, o aš čia.

Vendė: Gerai. Kodėl? Kam visa tai? Iš kur tu žinai apie mane, iš kur žinai apie Dunraven, ką žinai apie Dunraven, ko jie nori iš manęs?!

Henkas: Žiūrėk, aš mačiau tavo įrašus internete.

Vendė: Kokius įrašus?

Henkas: Dunraven skelbia atvejo analizės vaizdo įrašus savo puslapyje.

Vendė: Ne…

Henkas: Tu nežinojai…

Vendė: A-a-aš nesuprantu, kam jie tai darytų? Kodėl jie skelbia juos internete?

Henkas: Aš nežinau, tikrai nežinau, bet mums reikia tave sugrąžinti ten ir išsiaiškinti.

Vendė: Mes juk ką tik tiek privargom, kad mane iš ten ištrauktume!

Henkas: Žinau, bet mums reikia tavo akių viduje!

Vendė: Ar čia kažkoks didelis pokštas? Ar tai kažkoks realybės šou-konkursas <Henkas mojuoja operatoriui nebefilmuoti>, ir dabar jūs mane versit valgyti vabalus ar šokti iš lėktuvo, kad laimėčiau kažkokį prizą? Kas tai?

Henkas: Ne, tai tikrai, tai šimtu proc… <pasisuka į operatorių> gali baigti?

Henkas: Tai nėra… XM yra tikra, rekursija yra tikra, aš simuliakras, čia… čia yra portalas, štai ten, argi nejauti XM energijos? Kodėl tu vis dar filmuoji?!

Henkas: Atsiprašau, mano smegenys dabar tarsi sukasi aukščiausiu pajėgumu… Man tikrai reikia tavo pagalbos.

Vendė: Aš tik… aš negaliu tau padėti.

Henkas: Vende, Vende, prašau… Aš nedažnai prašau pagalbos. Aš nenoriu gyventi šito gyvenimo dar ir dar kartą ir prarasti visų prisiminimų.

Vendė: Ką aš turiu padaryti?… Jis vis dar filmuoja! <rodo į operatorių>

Henkas <vejasi operatorių>: Ei! Atsiprašau! Kas tave pasamdė?! Tu ne iš mano įprastinės komandos!

Titrai: Dunraven atvejo analizė, seansas 008 [diversanto motyvai išaiškinti]

Ar pabaigos titrai susiję su „nesankcionuotu prisijungimu“ trečio įrašo pabaigoje?

Dunraven tyrimo septinto seanso vaizdo įrašas

Paskelbtas Dunraven puslapyje 2018-12-03.

Vėl kitoks vaizdo įrašo aprašymas: „XM įtakos nepastebinčiam (angl. oblivious) subjektui tyrimas“.

Vertimas:

Titrai: Dunraven projektas – atvejo analizė: seansas 007 (antraeilė patalpa Ostine)

<Vendė lipa laiptais, atidaro duris ir patenka į Dunraven stebėjimo patalpą, durys už jos užsidaro>

Vendė: Ką?

<Stebėjimo kambario šviesos užsidega>

Moters balsas: Sveika sugrįžusi, Vende.

Vendė: Tai kirmgrauža… Ar aš ką tik teleportavausi į stebėjimo patalpą?

Moters balsas: Tai būtų absurdiška. Mes tiesiog įrengėme analogišką stebėjimo patalpą Ostine.

Vendė: Gerai… KODĖL?

Moters balsas: Nes mes žinojome, kad tu čia ateisi.

Vendė: Nežinau ar prisimenat, bet paskutinį kartą kai kalbėjomės, pasakiau kur galite susikišti savo tyrimą!

Moters balsas: Tyrimas yra abstrakti sąvoka. Jo neįmanoma niekur sukišti.

Vendė: Nesvarbu. Aš baigiau.

<Vendė bando atidaryti duris, bet jos užrakintos.>

Vendė: Ei! Mes apie tai kalbėjome!

Moters balsas: Durys užrakintos tavo pačios saugumui.

Vendė: Kas jums davė teisę tai spręsti už mane?

Moters balsas: Tu davei, kai žodžiu pasirašei savo dalyvavimo sutartį.

Vendė: Ką tokį?

Moters balsas: Žinai, jei su kažkuo sutinki, reikėtų įprasti perskaityti tekstą smulkiu šriftu. Tai užims tik kelias minutes.

<Vendė kumščiu trenkia per kėdę ir atsisėda. Tuo metu vaizde iš viršaus matosi tarsi šviesos čiuptuvai besitęsiantys link Vendės.>

Vendė: Nuostabu… Tai kuri mano sielos dalis jums dabar priklauso?

Moters balsas: Mes neužsiimame dvasine nuosavybe, mus domina tik tavo kūnas.

Vendė: Žinot, jums reikėtų atidžiau rinktis išsireiškimus.

<Ekrane rodoma DI projekto reklama. Įrašo pabaigoje ekranas išsijungia, pasigirsta statinis triukšmas ir cypimas. Įsijungia raudonos šviesos ir pypsinti signalizacija.>

Henko balsas iš Vendės komunikacijos įrenginio: Alio, alio, Vende, ar girdi?

Vendė: Taip… 10-4 (JAV policijos dešimties kodų sistemoje reiškia „pranešimas priimtas“ – red.). Kas kalba?

Henkas: P. A. Chapeau draugas, bet mes galėsim tai išsiaiškinti vėliau. Dabar reikia tave ištraukti iš to kambario.

Vendė: Gerai, ką man daryti?

Henkas: Ar matai glifų pultelį?

Vendė <paima glifų pultelį>: Turiu! Bet… aš… nežinau ką jie reiškia.

Henkas: Ar matai tą dalį, kuri išdėstyta kaip devynių skaitmenų klaviatūra? Įsivaizduok, kad tai skaičiai nuo 1 iki 9. Reikia kad paspaustum klavišus tokia tvarka: 1, 3, 3, 1.

<Vendė spaudžia klavišus kartodama skaičius. Kambario durys atsidaro, išsijungia raudonos šviesos ir signalizacija.>

Vendė: Aš ką, galėjau taip padaryti bet kada?

Henkas: Ne. Tiesiog eik iš ten ir atvažiuok su manim susitikti. Mašina laukia ten, kur ją palikome. Ketvirtosios ir Gvadalupės sankryža, tai balta Ford Fiesta, kaip… „Fordo vakarėlis“ ispaniškai… Reikia važiuoti dvi valandas rytų kryptimi, 32.120 šiaurės platumos, 99.1718 vakarų ilgumos.

Vendė: Aha, būtinai… tik, mm… gal galit man atsiųsti tai žinute? Tiesiog tai labai daug skaičių.

Henkas: Žinoma! Tiesiog… tiesiog eik.

Vendė: Gerai.

Titrai: Dunraven atvejo analizė, seansas 007. Nuotolinio stebėjimo patalpa pažeista. Rekomenduojamas švarios lentos protokolas. Švarios lentos protokolo įvertinimas žemas. Kandidatės grėsmės lygis aukštas. Galimos alternatyvos. Apdorojamos alternatyvos.

Koordinatės, į kurias kviečiama Vendė rodo į Kros Pleins, vietą už R. E. Hovardo muziejaus.

 

 

Dunraven tyrimo šešto seanso vaizdo įrašas

Paskelbtas Dunraven puslapyje 2018-11-26.

Pasikeitė vaizdo įrašo aprašymas: pirmų penkių seansų aprašymuose buvo rašoma, kad „didelių XM kiekių poveikio nenumanančiam kandidatui tyrimas“, šio vaizdo įrašo aprašyme – „kognityvinio perkėlimo įtakos įtariančiam kandidatui tyrimas“ (assuming ir unassuming galima versti ir kaip, atitinkamai, kuklus ir arogantiškas; turint omeny, kaip Vendė bandė elgtis per ketvirtą seansą, „arogantiškas“ nebūtų labai tolimas tiesai).

Vertimas:

Titrai: Dunraven projektas – atvejo analizė: seansas 006 (subjektas Vendė įžengia į Ostino anomalijos zoną)

Vendė (įrašinėja): Audio-dienoraštis, pirmas įrašas. Dokumentuoju savo patirtį su Dunraven, Ingress ir visom kitom keistenybėm, kurios dedasi mano gyvenime.
Šiuo metu aš Ostine, Teksase, kažkokiame renginyje, vadinamame anomalija. Tai žmonių, manančių, kad tai daugiau negu žaidimas, – Ingress, ta prasme, – sambūris. Iš pažiūros tai panašu į varžybas.

Vendė (kalbina anomalijos dalyvę): Sveiki, aš Vendė. Atsiprašau, aš čia įrašinėju audio-dienoraštį…

Vendė (įrašinėja): Kas yra Niantic projektas? Yra dvi frakcijos. Apšviestieji – žali vyrukai – mano, kad subatominė dalelė XM gali būti panaudota kaip kelias į progresą.

Ingress agentas: Apšviestieji stiprūs valstijose.

Vendė: O Australijoje?

Ingress agentas: Apšviestieji stipresni.

Vendė (įrašinėja): Taip pat yra Pasipriešinimas – jie apsirengę mėlynai – atrodo, jie (XM – red.) laiko grėsme.

Vendė: Tai kodėl pasirinkote Pasipriešinimą?

Ingress agentas: Nes man patinka mėlyna.

<Vendė juokiasi>

Vendė (įrašinėja): Jie varžosi dėl portalų – kurie yra tokie dalykai kaip gatvės menas, skulptūros, istoriniai žymekliai – kontrolės. Iš principo tai kaip „vėliavos užgrobimo“ žaidimas visame mieste.

Vendė: Tai prie ko visa tai veda?

Ingress agentė: Na, vyksta mūšis.

Vendė (įrašinėja): Nuoširdžiai neįsivaizduoju, ko P. A. Chapeau mane čia atsiuntė… kol kas negaliu jo rasti.

Ingress agentas: Aš dirbu biure, todėl man tai galimybė išeiti laukan… susitikti su žmonėmis…

Vendė (įrašinėja): Visi kiti yra labai mieli ir malonūs, atrodo, kad visi nori man padėti, lyg pažinotų mane.

Vendė: Sveiki! … Nežinau, ar mes esame susitikę anksčiau?

Ingress agentė: Tu atrodai labai matyta!

Vendė: Tikrai?

Vendė (įrašinėja): Ties parko perimetru stovi NIA – Nacionalinė žvalgybos agentūra – stebi mus… Mes esam sekami, dokumentuojami… Dar jie rengia kažką, kas vadinasi Prime Challenge, kur specpajėgų vyrukai veda komandas per fizinių jėgų išmėginimus. Laimėtojai laikomi tinkamais padėti NIA surasti kažkokį… prarastą artefaktą? Aš vis dar bandau išsiaiškinti, kas tai yra. Gal aš tiesiog per daug sureikšminu. Nes tai iš tiesų kažkaip – nežinau – smagu.

Vendė: Taip, ko gero, tai logiška. Aš ne visai suprantu, ką daro kapitonai…

<Prie Vendės prieina vaikinas su akiniais>

Vaikinas su akiniais: Ar tu – Vendė?

Vendė: Taip, labas.

Vaikinas su akiniais: Labas… tai… <paduoda voką> Kažkokia moteris man daug sumokėjo, kad perduočiau tau šitą… Taigi…

Vendė: Gerai…?

<Ekrane šmėkšteli Ados simbolis>

Vaikinas su akiniais: Ji sakė svarbu, kad tai gautum.

Vendė: Gerai, ačiū…

<Vendė išima iš voko ausinę ir užsideda ją>

P. A. Chapeau balsas iš įrenginio: Vende, klausyk. Mes turim nedaug laiko.

Vendė: Labas ir tau…

P. A. Chapeau balsas: Ketvirtosios ir Gvadalupės sankryžoje yra balta Ford Fiesta. Durys atviros, rakteliai viduje. Man reikia, kad sėstum į tą automobilį. Paaiškinsiu viską, kai nusigausi ten.

Vendė: Nusigausiu kur?

P. A. Chapeau balsas: Jie ateina tavęs. Dabar. Ar matai juos?

Vendė: Kas per velnias?

P. A. Chapeau balsas: Vende, lipk į automobilį!

<Vendė bando pabėgti, įeina į pastatą, lipa laiptais, atidaro duris ir patenka į Dunraven stebėjimo patalpą, durys už jos užsidaro>

Vendė: Ką?

<Stebėjimo kambario šviesos užsidega>

Moters balsas: Sveika sugrįžusi, Vende.

Titrai: Dunraven atvejo analizė, seansas 006 [psichologinė rekursija – bandymas vykdomas…]

Įrašo pabaigoje Vendė, vietoje to, kad eitų į pietus, link Gvadalupės ir Ketvirtosios gatvės sankryžos, išbėga iš parko ties Gvadalupės ir Penktosios sankryža ir toliau bėga Gvadalupės gatve į šiaurę. Ar gali būti, kad NIA agentai ją taip užspeitė, kad jai neliko kito kelio? Ar ji nutarė nieko nebeklausyti ir pasprukti nuo visų?

Jos judėjimas (kaip buvo pastebėta ir pirmajame seanse) yra nenuoseklus. Iš pradžių matome ją bėgančią pro Chase banko pastatą, kita gatvės puse tolyn. Sekančiame kadre ji praeina požemine aikštele po banku priešinga kryptimi ir įeina pro duris.

Vaizdo įraše rodomi kadrai bendrai yra sumaišyti ir rodomi ne iš eilės: pvz. trijuose kadruose skirtingose vietose yra ta pati moteris (akiniai, beisbolo kepurėlė, į uodegą surišti plaukai, languota kaklaskarė, kuprinė) – kuriai Vendė sako, kad įrašinėja dienoraštį, kuri sako, kad vyksta mūšis ir kuri atpažįsta Vendę. Arba kai prieina akiniuotas vaikinas su voku, Vendė šnekasi su tuo pačiu vyruku, kurį kalbino apie Apšviestuosius.

Galbūt lygiai taip pat sumaišytos ir bėgimo scenos. Galbūt mums trūksta didelio laiko tarpo, per kurį Vendė būtų galėjusi apsukti ratą, grįžti link parko ir į banko pastato požeminę aikštelę pakliūti per vieną iš įvažiavimų kitoje pusėje.

Kaip ten atsidūrė stebėjimo patalpa? Galbūt, stebėjimo patalpa yra nuolatinė anomalinė zona, kaip Džahan rūmai arba Apšviestųjų lauko stovykla, kuri gali pasireikšti įvairiose vietose ir įvairiu laiku. Galbūt, patalpa yra kitoje visatoje ir Dunraven turi technologiją, kuri leidžia sujungimą tarp visatų atverti norimoje vietoje.

Dunraven tyrimo penkto seanso vaizdo įrašas

Pirmą kartą parodytas 2018-11-16, Ingress 6 metų šventinės transliacijos pabaigoje.  Dunraven puslapyje atsirado 2018-11-18.

Vertimas:

Titrai: Dunraven projektas – atvejo analizė: seansas 005 (perimtas skambutis _ subjektas pakeliui į Ostiną _ Teksasas, JAV)

<fone girdisi triukšmai, panašūs į kylančio lėktuvo gaudimą, Vendės kalbėjimo epizodus skiria pyptelėjimas, lyg tai būtų autotsakiklio žinutės; kiekvieno epizodo metu aktyvus vis kitas ekranas>

Vendės balsas: Sveiki, profesoriau Votkinsai, čia Vendė iš praeito semestro kognityvinės neurologijos. Aš tik norėjau pasikalbėti su jumis apie tą tyrimą, apie kurį pasakojote – Dunraven projektą. Aš kaip ir norėjau paklausti, gal jūs žinote apie jį ką nors daugiau… arba turite daugiau informacijos, aš tiesiog… Taigi, aš mielai užeisiu darbo metu… Gerai, ačiū, iki!

Vendės balsas: Profesoriau Votkinsai, tai Vendė, vėl… na, taigi, jūs neatskambinote, o aš tikrai norėčiau gyvai pasikalbėti apie Dunraven… tai tiesiog, aš nežinau, aš nesuprantu to tyrimo, jie rodo man tuos pamišėliškus vaizdo įrašus, [nesuprantama] jie atrodo mažiau pamišėliški, bet tai nereiškia… prašau perskambinkite man, kai galėsite… Tai Vendė, ačiū, iki.

Vendės balsas: Sveiki, profesoriau Votkinsai, čia vėl Vendė ir man labai reikia, kad man perskambintumėte. Tiesiog aš… skrendu į Ostiną, todėl, kad… Todėl, kad tas tyrimas tapo šiek tiek realesnis ir, net nežinau kaip tai paaiškinti, a-a-aš jaučiuosi kaip pakliuvusi į spąstus jame, ir nežinau, kaip ištrūkti, todėl aš galvojau… noriu jums pasakyti, kad NEBEDUOTUMĖTE tos skrajutės kitiems studentams, tai nėra geras tyrimas ir… taigi, atsiprašau, sekundėlę, mes tuoj kilsime, todėl aš jau turiu eiti, bet prašau, profesoriau, prašau man perskambinkite, prašau, perskambinkite kai tik gausite žinutę.

Titrai: Balso atspaudo emuliavimo būsena… 70%

Nors skambučiai atrodo padaryti per ilgesnį laiką (paliko vieną žinutę, laukė atsakymo, po kurio laiko dar vieną…), panašu, kad jie padaryti oro uoste, kol Vendė laukė savo lėktuvo – fone girdisi vis tas pats gaudimas, o pabaigoje ji pasako, kad jos skrydis tik išskrenda.

Vendė skrenda į antrąją Recursion Prime anomalijų dalį.

Pagal titrus pabaigoje galime spėti, kad Dunraven kažkokiu tikslu bando emulioti Vendės balsą.

Vendės nuotaikos kaitaliojasi taip pat greitai, kaip pirmame seanse, lyg tai būtų keli skirtingi žmonės. Antro epizodo pradžioje ji taip tęsia žodžius, tarsi būtų šiek tiek išgėrusi. Kai kas mano, kad jos mikčiojimas trečiame epizode pernelyg panašus į stebėjimo patalpos ir moters balso užsikirtimą trečiame seanse, ir galbūt dalis jos pokalbių jau yra emuliuojami.

Kas atsitiko profesoriui? Kodėl jis neatsiliepė į žinutes? O gal jam atsitiko tai, kas 1218 visatoje nutiko profesoriui, per paskaitą pasakojusiam apie portalus?

Recursion Prime antroji diena

Lapkričio 17 d. praėjo antras Recursion Prime anomalijų raundas. Rezultatu 13:8 laimėjusi abu globalius MU matavimus anomalijų serijoje nugalėjo Pasipriešinimo frakcija. Tai reiškia, kad sekantis Henko Džonsono simuliakras laikysis Pasipriešinimo ideologijos. Keletas vaizdų iš pagrindinių anomalijos vietų.

Honkongas

   

P. A. Chapeau parašė kelis pranešimus Twitter socialiniame tinkle (kuriuos vėliau vėl ištrynė) ir dalino savo biografines korteles. Sklando gandai, jog jis vis dėlto nenuvažiavo susitikti su Vende dėl to, kad turėjo asmeniškai būti Honkonge ir gauti slaptų duomenų iš Hulong Transglobal.

Jis paaiškino agentams savo susidomėjimą Dunraven fondu (vertimas):

Aš esu skeptiškai nusiteikęs Dunraven fondo atžvilgiu. Manau, svarbu nenustoti uždavinėti klausimų apie tai, kokie asmenys iš tiesų slepiasi už šio pavadinimo, ką jie tikisi pasiekti su kandidate, ir koks poveikis daromas kandidatei. Jei manęs šiandien paklaustumėte, ar pasitikiu Dunraven fondu, atsakyčiau „ne“. Vis dėlto, aš žinau labai mažai, todėl raginu jus nepaliauti uždavinėti klausimų ir bandyti prisikasti iki tiesos, kas iš tiesų vyksta Dunraven fonde. Sėkmės!

Barselona

 

R. Džarvis slapstėsi krūmuose, slėpė dokumentų paketus, net meldėsi, bet galiausiai buvo priverstas paskelbti, kad Barselonoje nugalėjo Pasipriešinimas.

Ostinas

  

Henkas Džonsonas sudalyvavo ne tik pagrindinėje anomalijos dalyje, bet ir misijų dienoje. Agentams pavyko nužiūrėti, kad jo skeneris žalias. Kol kas.

 

Panašu, kad NL1331 autobusiukas buvo atvežęs į Ostiną tecthulhu modulį, bet neaišku, prie kurio portalo jis buvo prijungtas.

 

Vendė atvykusi į Ostiną sužinojo, kad P. A. Chapeau Honkonge. Ji buvo pasipiktinusi, kad jis prikalbino ją kelionei, o pats nepasirodė. Vendė buvo susitikusi su Henku Džonsonu, bet taip ir nepaklausė jo apie įrašus, kuriuos matė, jai buvo per daug nejauku apie tai kalbėti. Taip pat ją labai išgąsdino žinia apie tai, kad įrašai su jos Dunraven tyrimo seansais buvo paviešinti.

    

Anomalijos vietoje buvo galima sužaisti mini žaidimą, panašų į Ingress misiją, tik informacija apie portalus buvo pateikiama ne skeneryje, o paskambinus nurodytu telefonu (išsamus misijos aprašymas čia). Per pateikiamas užuominas buvo galima sužinoti rekursijos artefaktų ir Henko Džonsono simuliakro istoriją. Vienas iš misijos portalų – gitaristo Stevie Ray Vaughan statula – jau buvo pakliuvęs į mūsų akiratį beveik prieš metus. Be to, pateiktas įdomus rekursijos artefaktų prigimties aprašymas:

Šių artefaktų kvantinėje struktūroje matomas „panašus į save“ darinys (atskiri fragmentai yra panašūs/identiški visumai arba kitiems fragmentams), kuris gali būti nusitęsęs į begalybę, nuo mūsų visatos į kitas. <…> Manoma, kad pirminiai artefaktai gali būti tarp-dimensiniai savo prigimtimi, ir juos sukūrė ta pati jėga ar jėgos, kurios siunčia sutvarkytą XM duomenų signalą per portalų tinklą.

Taip pat Ostine vyko nuotolinio dalyvavimo eksperimentas, per kurį buvo išsiaiškinta, kokiu būdu R. Džarvis grįžo iš Galutinybės (angl. the Ultimate), bei buvo pastebėtas Devros Bogdanovič susidomėjimas Dunraven projektu.


Panaudota medžiaga iš agentų @PlSp, @Loverdose, @Hellbl4zer, @AtlazTheDragon, @A2PANTHER, @Relique, @Ishira bei Esekso grupės pokalbių kambario Telegram platformoje.

Dunraven tyrimo ketvirto seanso vaizdo įrašas

Paskelbtas Dunraven puslapyje 2018-11-12.

Vertimas:

Moters balsas: Ką čia rašote, Vende?

Vendė: O, aš bandau šiek tiek dokumentuoti mūsų procesą. Matote, pirmiausia, jūs parodote man kokį nors keistą perkrautą informacija vaizdo įrašą, tada aš uždavinėju apie jį klausimus, tada jūs atsakote labai neaiškiai, paslaptingai ir kažkiek atbaidančiai, o tada aš išeinu. Dar labiau sugluminta, nei atėjau. Ta prasme, jei durys neužrakintos. Nes priešingu atveju mano kaulus tikriausiai suras ateinančių kartų archeologai. O užmokestis yra puikus! Taigi, viskas gan paprasta, manau.

Moters balsas: Niekas šiame projekte nėra paprasta.

Vendė: Tai, jei aš išeičiau ir nebesugrįžčiau, tai tikrai jums pašiukšlinčiau, ką?

Moters balsas: Ar jūs to norite?

<Vendė neatsako, atrodo pasimetusi.>

Moters basas: Prašau paspausti tiek daug ar tiek mažai glifų, kaip jums patinka ir nukreipti dėmesį į ekranus.

<Kaip buvo minėta, pultelis yra kairėje, Vendei tenka persisukti kad jį pasiektų (į tyrimą buvo kviečiami dešiniarankiai). Ji paspaudžia glifus „defend“ ir „technology“. Ekrane pasirodo įrašas, panašus į Ingress Prime mokomuosius klipus. Jei taip, oficialiai jis kol kas nebuvo paviešintas.>

O. Linton-Vulfas (ekrane): Aš esu dr. Oliveris Linton-Vulfas, vyriausias technologijų tyrėjas Niantic projekte ir Ingress XM skenerio kūrėjas. Egzotiškoje materijoje nėra nieko atsitiktinio. Joje yra tai, ką aš galiu apibūdinti tik kaip signalą, sutvarkytus duomenis. Tai reiškia didelę tikimybę, kad XM yra valdoma kažkokio egzogeninio intelekto.

Vendė: Jeigu ką, mano koledžo stojamojo egzamino programoje žodžio „egzogeninis“ nebuvo.

Moters balsas: Kilęs ne iš šios vietos.

O. Linton-Vulfas (ekrane): XM yra ne vienintelė priemonė, kurią jie pasirinko komunikacijai su mumis. Šios žinutės iš kitų pasaulių mus pasiekia ir glifų – tam tikros universalios kalbos, tiesiogiai veikiančios žmogaus pasąmonę – pavidalu. Kai kurios glifų žinutės siekia žmonijos aušrą ir mes dabar įtariame, kad paslaptys, kurias slėpė glifai, kai kurias civilizacijas iškėlė į neįsivaizduojamas aukštumas, o kitas – pavertė griuvėsiais.

Moters balsas: Yra dar vienas vaizdo įrašas. Bet jis ne silpnų nervų žmonėms.

Vendė <šypsosi>: Jūs man parodysite kažką, ką nesaugu… tyrinėti?

<Statinis triukšmas, vaizdas ekrane svyruoja, rodoma ola, panaši į parodytą ankstesniame Henko Džonsono įraše, ant žemės guli kruvinas lavonas. Filmuojantysis apverčia kūną, pamatome, kad tai Henkas Džonsonas. Vendė pašoka nuo kėdės ir traukiasi prie durų.>

Vendė: Kas tai buvo? Ar tai Henkas Džonsonas? Ar tai buvo… tikra?

Moters balsas: Tai buvo būtina, kad galėtumėte suprasti rekursijos sąvoką.

Vendė: Aš manau, kad turėtumėte susirasti naują kandidatą. Aš baigiau. Tik jei durys yra užrakintos, jums reikės ne tik naujo kandidato, bet ir naujos stebėjimo patalpos, tiesiog…

<Vendė išeina. Maždaug 20 sekundžių pauzė. Skamba telefonas.>

Titrai: Perimtas skambutis… Atsiliepia: Vendė 13:33…

<Pokalbio metu mirga du ekranai: mėlynas apskritimas reaguoja į vyro balsą, violetinis – į Vendės.>

Vyro balsas: Alio?

Vendės balsas: Kas čia?

Vyro balsas: Jūs manęs nepažįstate, bet mano vardas P. A. Chapeau…

Vendė: Vyrukas iš vaizdo įrašo.

Vyro balsas: Taip, vyrukas iš vaizdo įrašo. Klausykite, Dunraven projektas, į kurį įsitraukėte…

Vendė: Aš ne… Taip… Ką jūs apie tai žinote?

Vyro balsas: Aš tikėjausi, kad jūs papasakosite, ką apie jį žinote.

Vendė: Aš nežinau. Aš nežinau, kas tai.

Vyro balsas: Žiūrėkit, aš galėčiau jums padėti užpildyti kai kurias spragas toje istorijoje ir daugiau suprasti, bet mes negalime apie tai kalbėti šia linija. Reikės, kad susitiktumėte su manimi asmeniškai Ostine, Teksaso valstijoje.

Vendė: Ką? Man paskaitos ir aš negaliu sau leisti kelionės į Ostiną.

Vyro balsas: Viskas gerai, jūsų skrydis ir viešbutis jau apmokėti.

Vendė: Ką?

Vyro balsas: Nesivežkite daug daiktų. XM anomalijos yra svarbios ir jaudinančios, bet jos būna gan varginančios .

Vendė: Kas yra XM anomalija? Kas jūs esat?!

Vyro balsas: Sužinosite kai ateis laikas. Vende, įsidėmėkite, XM anomalijos yra būdas mums kontroliuoti savo ateitį, ir jos bus būdas mums surasti kelią pirmyn. Atsivežkite gerus vaikščiojimui skirtus batus… <įrašas (skambutis?) nutrūksta>

Titrai: Perimtas skambutis… Nutrauktas…  [Peradresuoti keliones] PAC: Honkongas – Jarvis: Barselona – Henkas: Ostinas

Vendei parodyto įrašo atitikmuo mūsų visatoje buvo paskelbtas 2014 m. kovo mėn. Taip pat ola, kūnas, kuris pasirodo besąs Henkas Džonsonas, taip pat atrodo, kad laikantis kamerą žmogus yra šokiruotas ir nesitikėjo tokio radinio. Tačiau yra kai kurių skirtumų.

1218 Henkas buvo paguldytas ant patiesalo, apvilktas švariais rūbais, veidas uždengtas skepeta. Prime Henkas atrodo gulintis ten pat, kur jį pakirto kulkos. Jei abiem atvejais Henką simuliakru pavertė Azmatis, kas Prime visatoje įvyko kitaip?

Dunraven tyrimo trečio seanso vaizdo įrašas

Paskelbtas Dunraven puslapyje 2018-11-05.

Vertimas:

Moters balsas: Sveika sugrįžusi, Vende!

Vendė: Sveiki! Aš atnešiau jums kavos!

Moters balsas: Aš negeriu kavos, bet ačiū už gražų gestą.

<Statinis triukšmas, Vendei už nugaros užsidaro durys.>

Vendė: O gal kas nors kitas tenai jos norėtų? Nes jei jūs negeriate, ir tada turėsiu išgerti aš, patikėkite, niekas to nenorėtų…

Moters balsas: Tam, kad paimčiau kavą, turėčiau įeiti į stebėjimo patalpą, kas šiuo metu yra neįmanoma.

Vendė: Stebėjimo patalpą… Šaunu…

<Statinis triukšmas, Vendė sėdasi ant kėdės.>

Vendė: Tai, kas šiandienos darbotvarkėje?

Moters balsas: Ar tikite, kad svarbūs žmonijos istorijos momentai galėjo būti pakeisti, siekiant nuslėpti tiesą?

Vendė: Taip. Aš manau, kad jie man melavo sekmadieninėje mokykloje, kad Jėzus ir Marija Magdalietė slapta turėjo vaiką ir jų palikuonys vis dar gyvena tarp mūsų.

Moters balsas: Tai puiku Vende, bet tai yra „Da Vinčio kodo“ siužetas. Tai pavyzdys tokių dalykų, apie kuriuos kalbu – mitas sukurtas siekiant paslėpti paslaptį.

Vendė: Tai mano mėgstamiausia knyga, bet aš manau, kad tai šiek tiek pritempta, jei norite pasakyti, kad visas pasaulis yra toks…

Moters balsas: Galbūt. Prašau sutelkti dėmesį į pultą kairėje.

<Kamera nukreipiama į klaviatūra su glifais>

Vendė: Ar tie simboliai turėtų kažką reikšti?

Moters balsas: Tai jūsų intuicijos patikrinimas.

Vendė: Man patinka sudėtingesni kringeliukai.

Moters balsas: Tai panaudokite juos.

<Vendė paspaudžia glifus „unbounded“ ir „n’zeer“. Jos atneštas kavos puodelis stovi šalia pultelio, ant dangtelio užrašyta raidė „W“ (nuo Wendy) apversta atrodo kaip glifas „again“. Vendės žiedas su trikampio formos akimi. Vendei paspaudus mygtukus įsijungia ekranas. užrašas ekrane: Henkas Džonsonas, archeologas, „Klajoklio“ vedėjas.>

 

Henkas Džonsonas (ekrane): Mokslas tik dabar pradeda atskleisti, kodėl kai kurios vietos turi ums ypatingą poveikį. Viena iš vyraujančių teorijų, kad šiose vietose yra portalai – paslaptingos kvantinės energijos, vadinamos egzotiškąja materija, arba XM, šaltinis. Yra įrodymų, kad egzotiškosios materijos sraute yra signalas, kuris veikė žmoniją per visą istoriją. Paklausite, kokių įrodymų? Pirminiai artefaktai – paslaptingi senoviniai objektai, persigėrę XM.

O ką jei pasakyčiau, kad tikrasis Aleksandro Didžiojo karinės kampanijos Azijoje tikslas buvo surasti šiuos artefaktus. Aleksandras Makedonietis žinomas kaip vienas iš sėkmingiausių karvedžių, bet kai kurie mokslininkai mano, kad jo tikrasis tikslas buvo surasti 21 pirminį artefaktą, objektus, kurie, pasak legendų, yra raktas į nemirtingumą.

Vendė: Tai čia Henkas Džonsonas?

Moters balsas: Šiandien baigėme, Vende.

Vendė: O, gerai. Ačiū jums už… aš taip suprantu, kad tai jūs pervedėte… Iki!

<Vendė bando atidaryti duris, bet jai nepavyksta.>

Vendė: Man atrodo, durys uždarytos.

<Išsijungia visos šviesos>

Vendė: Išsijungė šviesa? Ei, tai nejuokinga! Tai nejuokinga, man nepatinka būti čia užrakintai! Prašau! Ar galite atidaryti duris, prašau! <daužo duris> Prašau! Tai nejuokinga! Prašau!

<Įsijungia šviesa ir atsidaro durys>

Moters balsas (mechaniškai užsikertantis): A-a-a-a-a-aš labai atsiprašau! Sistemoje įvyko trumpas gedimas. Jūsų kraujo spaudimas ir pulsas turėtų greitai normalizuotis. Atsiprašau.

Vendė: Aha… <išeina>

Titrai: Aptiktas nesankcionuotas prisijungimas… Keičiamas duomenų persiuntimo maršrutas — Būsena: pažeidimo nėra… Kandidato pulsas – sveikas.

Pirminius artefaktus (ar jų kopijas), kurie rodomi Henko Džonsono įraše jau matėme įteikiamus laimėjusių frakcijų atstovams per Recursion anomalijas.

Kai Henkas kalba apie Aleksandrą Makedonietį, ekrane šmėkšteli olos su stalaktitais ir stalagmitais vaizdas.

 

Ką žinome apie Dunraven tyrimą – trečia dalis

Toliau bandome susisteminti tai, kas iki šiol buvo atskleista apie Dunraven fondą ir jo tyrimus. Tai trečias straipsnelis šia tema (pirma dalis, antra dalis).

Sąsajos su ADA

  1. Iš Dunraven fondo šūkio („A Dynamic agenda…“) pradžios pirmųjų raidžių susideda santrumpa ADA.
  2. Kaip buvo minėta, Ados simbolis rodomas ekrane, kai Vendė įeina į kambarį bei atsispindi P. A. Chapeau akiniuose, jai demonstruojamame vaizdo įraše.
  3. Balsas, kuris kalbina Vendę, panašus į J. Rič, kuri buvo įvardinta kaip „Ados prižiūrėtoja“, suprogramavusi jos vartotojo sąsają. Be to, kai pasigirsta balsas, iš Vendės pradinės reakcijos atrodo, kad jis sklinda iš tos kambario pusės, kur buvo ekranas su Ados simboliu.
  4. Pats klausimų-atsakymų serijos stilius šiek tiek primena Ados kalibravimo vaizdo įrašus, darytus Niantic projekto pradžioje, kai Ada buvo „derinama“ prie projekto dalyvių (pavyzdys).
      Klippe
  5. Antrojo seanso pabaigoje į Vendės sąskaitą pervedama didelė pinigų suma, šitaip užsitikrinant, kad ji sugrįš į kitus seansus. Tai Ados MO. Lygiai taip pat ji elgėsi verbuodama Kataleną (Tai mergina pagal iškvietimą, kurią Ada išgydė nuo narkotikų ir pasamdė kažkokiam darbui atlikti. Anksčiau buvo manoma, kad kaip tik Katalena žuvo Ciuricho traukinių stotyje su R. Džarviu. Tačiau po to kai buvo paviešinta Central Omnylitics išvada, kad Ciuriche žuvo Tvaila Klipė, vėliau tapusi Akolite, linkstama prie nuomonės, kad Katalenai buvo ištrinta atmintis, ir vėliau ji tapo Klue).

Sąsajos su Klue

  1. Pomėgis spręsti sudėtingus uždavinius – kaip Vendė prisipažįsta, po to kai pašnekovė ją apkaltina melu. Klue taip pat buvo galvosūkių sprendėja. Ji pasirodė 2012 metų gruodį ir pradėjo spręsti kodus, paslėptus Tycho plakatuose.
  2. Pirmoje sesijoje ekrane matoma ta pati glifų seka, kuri sujungė Adą ir Klue.
  3. Frazė „clue me in“ – garsinis sąskambis su vardu Klue. Įdomu, kad vaizdo įraše, kuriame pristatoma Klue ir jos pastebėjimai, PACv1.0 pavartoja tokią pačią frazę – „now I am clued in“.

Ką slepia Vendė?

Akivaizdu, kad Vendė nėra tikrasis jos vardas. Galbūt, jai buvo priskirtas pseudonimas Dunraven tyrime, galbūt ji pati prisistatė išgalvotu vardu.

Buvo aptikta Twitter paskyra https://twitter.com/Christy_StJohn – galbūt tai dar vienas pseudonimas. Viename pranešime ji mini Dunraven tyrimą, o spalio 14 dieną paskelbtoje nuotraukoje netgi dėvi tuos pačius rūbus, kaip ir pirmo-antro seanso vaizdo įrašuose.

Ką ji veikė prieš ateidama į sutartą seansą? Pirmo seanso pradžioje rodomi stebėjimo kamerų įrašai greičiausiai yra ne tiesioginė transliacija, nes nematome, kad Vendė kalbėtų telefonu. Greičiausiai jie padaryti anksčiau, kaip Vendė tariamai „gelbėjo savo katę“, nors iš tiesų ji vaikščiojo po universiteto teritoriją.

Agentas @Reliue buvo nuvykęs į universitetą ir surado vietas, kurios buvo matomos saugumo kamerų įrašuose. Jei įrašai sudėlioti chronologine tvarka, tai Vendės maršrutas tą dieną buvo labai keistas.

Tai, kaip ji sutrinka kai jai uždavinėja greitus trumpus klausimus ir kaip pasikeičia jos povyza po to kai ją apkaltina melu – iš mielos ir paslaugios į piktą ir niekinančią – po to kai ją apkaltina melu, taip pat gali rodyti, kad ji atėjo į pokalbį su kažkokiais slaptais tikslais ir užsigavo, kad buvo pagauta.

Ingress kontekstas

Viename iš pirmo seanso kadrų, kur matome Vendę naudojantis telefonu, jo ekrane matosi kažkas panašaus į skenerio vaizdą. Taigi, labai gali būti, kad ji žaidžia Ingresą. Sprendžiant pagal atspalvius – už Apšviestųjų frakciją.

Kai antros sesijos vaizdo įrašę matome beužsikraunantį Prime skenerį, matomas globalus rezultatas labai panašus į tą, kuris laikėsi nuo Recursion Prime pirmosios dienos MU matavimų pabaigos – didelė Pasipriešinimo persvara. Palyginimui – globalaus MU rezultatai, fiksuoti spalio 29 dieną.

Kur dingo laikas?

Kai Vendė palieka žinutę atsakiklyje, ji pamini, kad jai paskirtas susitikimas 13 valandą, ir kad vėluos 10 minučių. Net jei ji smarkiai vėlavo, vis tiek turėjo pasiekti tyrimo vietą kažkada iki 14 valandos. Taip pat nėra pagrindo manyti, kad ji užtruko prieš įeidama į kambarį ir pan. Tačiau kai pirmo seanso vaizdo įrašo pabaigoje matomas jos telefonas, telefono laikrodis rodo 6:23 (spėjama, kad PM), t.y. tyrime ji praleido beveik 5 valandas.